נוסעים נכבדים,

בתאריך 23.09.2018 יחול חג סוכות , אי לכך יחולו שינויים נרחבים בלוחות הזמנים כדלהלן:

יום ראשון ערב חג סוכות 23.09.2018 – יפעל לו"ז יום שישי .

יום שני מוצאי סוכות 24.09.2018 – יפעל לו"ז מוצ"ש כולל קווי לילה.

ימים שלישי רביעי חמישי 25-27.09.2018 – יפעל לו"ז מיוחד הכולל קווי לילה.

יום ראשון הושענא רבה 30.09.2018 – יפעל לו"ז יום שישי .

יום שני שמיני עצרת ושמחת תורה 01.10.2018 – יפעל לו"ז מוצ"ש הכולל קווי לילה.

יום שלישי אסרו חג 02.10.2018 – לו"ז כרגיל.

 

בכל ימי החגים המצויינים מעלה לא יפעלו קווי התלמידים.לפרטים נוספים , ניתן לפנות לשירות הלקוחות קווים בטלפון *2060 ובאתר החברהבברכת חג שמח ,

נסיעה טובה ובטוחההנהלת קווים.