RATB

Bucuresti - Всички Автобус маршрути

RATB

RATB (Regia Autonomă de Transport București) предлага обществен транспорт в Bucuresti и оперира с Автобус маршрути от 1909.

RATB има 119 Автобус маршрути в Bucuresti с 1748 Автобус спирки.

Техните Автобус маршрути покриват район от спиркаȚegheș до спирка Afumați и от сирка Cfr Balotești до спирка 1 Decembrie.

За RATB ли работите?

Станете наш партньор!

Всички линии на RATB

Търси
За да видите актуалните Автобус времена, графици и спирки моля кликнете на маршрут по-долу
 • Автобус - 101101
  Bucur Obor ⇆ Faur Poarta 4
 • Автобус - N101N101
  Pasaj Colentina ⇆ Faur Poarta 4
 • Автобус - 102102
  Bd. Basarabia ⇆ Gara Progresul
 • Автобус - N102N102
  Piața Unirii ⇆ Granitul
 • Автобус - 103103
  Republica ⇆ Isovolta
 • Автобус - N103N103
  Zețarilor ⇆ Complex Comercial Titan
 • Автобус - 104104
  Cora Pantelimon ⇆ Opera Națională
 • Автобус - N104N104
  Piața Unirii ⇆ Faur Poarta 4
 • Автобус - 105105
  Valea Oltului ⇆ Piața Presei
 • Автобус - N105N105
  Piața Unirii ⇆ Vulcan Berceni
 • Автобус - 106106
  Lujerului ⇆ Cartier Roșu
 • Автобус - N106N106
  Piața Unirii ⇆ Bd. Alexandru Obregia
 • Автобус - N107N107
  Piața Unirii ⇆ CFR Progresul
 • Автобус - N108N108
  Piața Unirii ⇆ Pasaj Colentina
 • Автобус - N109N109
  Piața Unirii ⇆ Republica
 • Автобус - N110N110
  Piața Unirii ⇆ Cartier 16 Februarie
 • Автобус - N111N111
  Piața Unirii ⇆ Complex Comercial Titan
 • Автобус - 112112
  CFR Constanța ⇆ Complex Comercial Colosseum
 • Автобус - N112N112
  Piața Unirii ⇆ Zețarilor via Șos. Olteniței
 • Автобус - N113N113
  Complex Comercial Titan ⇆ Bd. Fiscului
 • Автобус - N114N114
  Piața Unirii ⇆ Depoul Alexandria
 • Автобус - N115N115
  Piața Unirii ⇆ Grup Școlar Auto via Bd. Iuliu Maniu
 • Автобус - 116116
  Piața Sfânta Vineri ⇆ Gara Progresul
 • Автобус - N116N116
  Piața Unirii ⇆ Grup Școlar Auto via Drumul Taberei
 • Автобус - 117117
  Cartier Confort Urban ⇆ Piața Sfânta Vineri
 • Автобус - N117N117
  Piața Unirii ⇆ CFR Centură
 • Автобус - N118N118
  Complex Comercial Apusului ⇆ Mezeș
 • Автобус - N119N119
  Piața Unirii ⇆ CFR Constanța
 • Автобус - N120N120
  Depoul Militari ⇆ Turnul Măgurele
 • Автобус - N121N121
  Piața Unirii ⇆ Zețarilor via Calea Ferentari
 • Автобус - 122122
  Piața 21 Decembrie 1989 ⇆ Complex Cartier Latin
 • Автобус - N122N122
  Valea Oltului ⇆ Zețarilor
 • Автобус - 123123
  Gara de Nord ⇆ CET Sud Vitan
 • Автобус - N123N123
  CFR Constanța ⇆ Pasaj Otopeni
 • Автобус - 124124
  Opera Națională ⇆ Romprim
 • Автобус - N124N124
  Depoul Alexandria ⇆ Bd. Alexandru Obregia
 • Автобус - 125125
  Vulcan Berceni ⇆ Peco Silflor Move
 • Автобус - N125N125
  CFR Constanța ⇆ Granitul
 • Автобус - 126126
  Piața Romană ⇆ Ghencea
 • Автобус - 131131
  Piața Romană ⇆ Complex Comercial Băneasa
 • Автобус - 133133
  Gara Basarab ⇆ Bd. Tineretului
 • Автобус - 135135
  CFR Constanța ⇆ CET Sud Vitan
 • Автобус - 136136
  CET Vest Militari ⇆ Pod Izvor
 • Автобус - 137137
  Carrefour Militari ⇆ Piața 21 Decembrie 1989
 • Автобус - 138138
  Cartier Militari ⇆ Piața 21 Decembrie 1989
 • Автобус - 139139
  Zețarilor ⇆ Piața Leul
 • Автобус - 141141
  Zețarilor ⇆ Vulcan Berceni
 • Автобус - 143143
  Bucur Obor ⇆ Baicului
 • Автобус - 149149
  Complex Comercial Băneasa ⇆ Piața Presei
 • Автобус - 162162
  Giulești Sârbi ⇆ Gara de Nord
 • Автобус - 163163
  Giulești Sârbi ⇆ Vasile Pârvan
 • Автобус - 168168
  Piața Romană ⇆ Cartier Constantin Brâncuși
 • Автобус - 173173
  Piața Eroii Revoluției ⇆ Valea Argeșului
 • Автобус - 178178
  Cartier Militari ⇆ Sala Palatului
 • Автобус - 182182
  Gara de Nord ⇆ Institutul Oncologic
 • Автобус - 185185
  Ghencea ⇆ Cimitirul Ghencea 3
 • Автобус - 202202
  Cora Pantelimon ⇆ Bd. Basarabia
 • Автобус - 205205
  Laromet ⇆ Gara de Nord
 • Автобус - 216216
  Gara Progresul ⇆ Zețarilor
 • Автобус - 220220
  Piața Rahova ⇆ Vulcan Berceni
 • Автобус - 221221
  Ghencea ⇆ CET Vest Militari
 • Автобус - 222222
  Complex Cartier Latin ⇆ Ghencea
 • Автобус - 223223
  CET Sud Vitan ⇆ Cartier Splaiul Unirii
 • Автобус - 226226
  Piața Romană ⇆ Depoul Alexandria
 • Автобус - 227227
  Depoul Alexandria ⇆ Cartier Confort Urban
 • Автобус - 232232
  Complex Comercial Arcade Berceni ⇆ Piața Unirii
 • Автобус - 236236
  Divertiland ⇆ Spitalul Universitar
 • Автобус - 243243
  Cora Pantelimon ⇆ Bd. Lacul Tei
 • Автобус - 246246
  Complex Comercial Titan ⇆ Cora Pantelimon
 • Автобус - 253253
  Spitalul Fundeni ⇆ Faur Poarta 4
 • Автобус - 261261
  Piața Presei ⇆ Complex Comercial Băneasa
 • Автобус - 268268
  Valea Oltului ⇆ Piața 21 Decembrie 1989
 • Автобус - 282282
  Gara Basarab ⇆ Șoseaua Fundeni
 • Автобус - 300300
  Piața Clăbucet ⇆ Bd. Nicolae Bălcescu
 • Автобус - 301301
  Piața Romană ⇆ Jolie Ville Băneasa
 • Автобус - 302302
  Ghencea ⇆ Cartier Fortuna
 • Автобус - 303303
  Depoul Alexandria ⇆ Pecinisca
 • Автобус - 304304
  Piața Presei ⇆ Laromet
 • Автобус - 311311
  Faur Poarta 4 ⇆ Piața Rosetti
 • Автобус - 312312
  Piața de Gros ⇆ Piața Unirii
 • Автобус - 313313
  Turnul Măgurele ⇆ Piața Sfânta Vineri
 • Автобус - 323323
  Universitatea Dimitrie Cantemir ⇆ Zețarilor
 • Автобус - 327327
  Școala Generală Nr. 141 ⇆ Școala Generală Nr. 127
 • Автобус - 330330
  Faur Poarta 4 ⇆ Piața Presei
 • Автобус - 331331
  Cartier Dămăroaia / Petrom City ⇆ Piața Romană
 • Автобус - 335335
  Faur Poarta 4 ⇆ Complex Comercial Băneasa
 • Автобус - 336336
  Complex Comercial Apusului ⇆ Piața Rosetti
 • Автобус - 361361
  Piața Presei ⇆ Piața Unirii
 • Автобус - 368368
  Piața Romană ⇆ Valea Oltului
 • Автобус - 381381
  Piața Reșița ⇆ Piața Victoriei
 • Автобус - 385385
  Valea Oltului ⇆ Piața Sfânta Vineri
 • Автобус - 400400
  Republica ⇆ Dobroiești
 • Автобус - 402402
  Piața Sudului ⇆ Danubiana
 • Автобус - 404404
  Cora Pantelimon ⇆ Pantelimon
 • Автобус - 406406
  Lujerului ⇆ Chiajna
 • Автобус - 408408
  Ghencea ⇆ Domnești
 • Автобус - 409409
  Institutul Oncologic ⇆ Afumați
 • Автобус - 414414
  Piața Sudului ⇆ Leordeni
 • Автобус - 418418
  Piața Sudului ⇆ Berceni
 • Автобус - 422422
  Piața Clăbucet ⇆ CFR Chitila
 • Автобус - 425425
  CFR Progresul ⇆ Jilava
 • Автобус - 427427
  Ghencea ⇆ Sat Pruni
 • Автобус - 428428
  Ghencea ⇆ Țegheș
 • Автобус - 438438
  Depoul Alexandria ⇆ Bragadiru
 • Автобус - 439439
  Depoul Alexandria ⇆ Clinceni
 • Автобус - 449449
  Piața Presei ⇆ Otopeni
 • Автобус - 453453
  Depoul Alexandria ⇆ Vârteju
 • Автобус - 455455
  Depoul Alexandria ⇆ Facultatea de Fizică
 • Автобус - 456456
  Ghencea ⇆ Clinceni
 • Автобус - 460460
  Cartier Dămăroaia ⇆ Buftea
 • Автобус - 461461
  Cartier Dămăroaia ⇆ Mogoșoaia
 • Автобус - 471471
  CFR Progresul ⇆ 1 Decembrie
 • Автобус - 601601
  Semănătoarea ⇆ Piața Rosetti
 • Автобус - 605605
  Complex Comercial Băneasa ⇆ Piața Sfânta Vineri
 • Автобус - 668668
  Valea Oltului ⇆ Pod Cotroceni
 • Автобус - 682682
  Baicului ⇆ Escalei
 • Автобус - 696696
  Gara Basarab ⇆ Academia Militară
 • Автобус - 697697
  Mezeș ⇆ Șos. Odăi
 • Автобус - 698698
  Universitatea Dimitrie Cantemir ⇆ Piața Victoriei
 • Карта на района на покритие на RATB

  Карта на района на покритие на RATB
  Moovit е приложение за пътуване #1 в света.
  Поддържа над 2600 града в 85+ държави по свта!
  Google Play badge AppStore badge

  RATB

  RATB (Regia Autonomă de Transport București) предлага обществен транспорт в Bucuresti и оперира с Автобус маршрути от 1909.

  RATB има 119 Автобус маршрути в Bucuresti с 1748 Автобус спирки.

  Техните Автобус маршрути покриват район от спиркаȚegheș до спирка Afumați и от сирка Cfr Balotești до спирка 1 Decembrie.

  Факти за RATB

  RATB има Автобус маршрути работещи в Bucuresti включително: Domnești, Sector 6, Chiajna, Sector 2, Jilava, Sector 1, Sector 4, Clinceni, Sector 3, Sector 5.

  Най-дългата линия на RATB е: N113. Този Автобус маршрут започва от Autobaza Nordului (Sector 1, București) и свършва на Complex Comercial Titan. Покрива над 30 км и има 28 спирки.

  Най-кратката линия е: 327. Тази Автобус линия започва от Școala Generală Nr. 127 (Sector 5, București) и завършва на Școala Generală Nr. 141 (Sector 5, București). Изминава 1 км с 2 спирки.

  Според Moovit Insights, най-полулярните линии на RATB са 138, 301, 173, 243, 185.

  Информация за контакс с RATB

  Централните офиси на RATB се намират в: Bulevardul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, București

  Собственик на Фирмата: Radu D. Dumitru

  ДОКЛАДВАНЕ ЗА ГРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

  За RATB ли работите?

  Станете наш партньор!

  RATB график

  Търсите графика на конкретна RATB Автобус? Всички линии и графици на RATB в Bucuresti могат да бъдат намерени в Приложение Moovit. Moovit ви дава упътване за маршрутите на RATB и предоствая полезна навигация стъпка по стъпка.

  Moovit - Вашето местно пътно приложение за Android и iOS
  Moovit Пристигания в Реално Време, Графици, Карти и Още