Skip to main content

How to get to Älgön in Goteborg by Bus, Ferry or Train?

See Älgön, Goteborg, on the map

Älgön map Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia

Directions to Älgön (Goteborg) with public transportation

The following transit lines have routes that pass near Älgön

Questions & Answers
  • Which Ferry lines stop near Älgön?

    These Ferry lines stop near Älgön: 326.

    More details

See Älgön, Goteborg, on the map

Älgön map Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia
The Most Popular Urban Mobility App in Goteborg.
All local mobility options in one app
Get it on Google Play Download on the App Store

Public Transit to Älgön in Goteborg

Looking for directions to Älgön in Goteborg, Sweden?

Download the Moovit App to find the current schedule and step-by-step directions for Bus, Ferry or Train routes that pass through Älgön.

You can also get to Älgön by Bus, Ferry or Train. These are the lines and routes that have stops nearby - Ferry: 326

We make riding on public transit to Älgön easy, which is why over 930 million users, including users in Goteborg trust Moovit as the best app for public transit.

Älgön
Älgön Älgön är en ö i Kungälvs kommun i Bohuslän. Den har ett tjugotal fastboende och ligger vid Hakefjordens avslutning i söder och norr om Älgöfjorden. Ön, som ligger i Lycke socken, når en högsta höjd på 96 meter över havet och är 3,6 kilometer lång. Hela ön ingår i Älgöns naturreservat. Namnet Älgön förekommer första gången i skriftliga källor 1528 i formen "Helligøøen". Andra namnformer har varit Elön (1544), Ellöö (1568), Ellöe (1650), Ellgöhn (1659). Den moderna stavningen Älgön är från 1909. Betydelsen av namnet kan vara förekomst av älg på ön eller att Älgö gavel, den branta avslutningen i väster, har liknats vid en älg. Formerna utan g beror troligen på inflytande från danskan. Ön ligger utsträckt i öst-västlig riktning i södra delen av Hakefjorden mellan Brattön i öster och Hättan i väster. På den västra delen stupar berget brant ned i havet, (Älgö gavel). På krönet breder Ljungheden ut sig och denna är en av Västsveriges största. Här är landskapet öppet och utsikten fantastisk. Det finns tre bronsåldersrösen och en stensättning från brons- eller järnålder. På södra delen ligger gårdar med slåtterängar samt sommarfastigheter. På ön finns tre mindre gårdar som i dag ej brukas. Spår efter äldre tiders bönder finns utspridda på ön såsom husgrunder odlingsrösen, stenmurar med mera. Östra delen är kuperad med små inklämda slåtterängar. Lämningar efter sillfiskeperioderna finns vid främst Lammholmesund, där skorstenen från guano- och trankokeriet stod, "Älgö piba", men även på Riddertången. Berggrunden är uppbyggd av yngre vulkaniska bergarter, vilka genombrutit den omgivande gnejsberggrunden. Den dominerande bergarten är grönstensarten norit, som är unik för Bohuslän.
How to get to Älgön with public transit - About the place
Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia
It's easier to get to Älgön with the app!