Skip to main content

How to get to Úrad Vlády SR in Bratislava I by Bus, Light Rail or Train?

Úrad Vlády SR map Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia

Directions to Úrad Vlády SR (Bratislava I) with public transportation

The following transit lines have routes that pass near Úrad Vlády SR

How to get to Úrad Vlády SR by Train?

Click on the Train route to see step by step directions with maps, line arrival times and updated time schedules.

Questions & Answers

 • What are the closest stations to Úrad Vlády SR?

  The closest stations to Úrad Vlády SR are:

  • Úrad Vlády Sr is 222 meters away, 3 min walk.
  • Kollárovo Nám. is 321 meters away, 5 min walk.
  • Hodžovo Nám. is 487 meters away, 7 min walk.
  • Nám. Franza Liszta is 529 meters away, 7 min walk.
  • Vysoká, Tchibo Outlet is 630 meters away, 9 min walk.
  • Hlavná Stanica is 713 meters away, 10 min walk.
  • Žabotova (X) is 915 meters away, 12 min walk.
  • Zochova is 954 meters away, 13 min walk.
  More details
 • Which Bus lines stop near Úrad Vlády SR?

  These Bus lines stop near Úrad Vlády SR: 21, 39, 61, 63, 94.

  More details
 • Which Train lines stop near Úrad Vlády SR?

  These Train lines stop near Úrad Vlády SR: S50.

  More details
 • Which Light Rail lines stop near Úrad Vlády SR?

  These Light Rail lines stop near Úrad Vlády SR: 7.

  More details
Úrad Vlády SR map Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia
The Most Popular Urban Mobility App in Bratislava.
All local mobility options in one app
Get it on Google Play Download on the App Store

Public Transportation to Úrad Vlády SR in Bratislava I

Wondering how to get to Úrad Vlády SR in Bratislava I, Slovakia? Moovit helps you find the best way to get to Úrad Vlády SR with step-by-step directions from the nearest public transit station.

Moovit provides free maps and live directions to help you navigate through your city. View schedules, routes, timetables, and find out how long does it take to get to Úrad Vlády SR in real time.

Looking for the nearest stop or station to Úrad Vlády SR? Check out this list of stops closest to your destination: Úrad Vlády Sr; Kollárovo Nám.; Hodžovo Nám.; Nám. Franza Liszta; Vysoká; Hlavná Stanica; Žabotova (X); Zochova.

You can get to Úrad Vlády SR by Bus, Light Rail or Train. These are the lines and routes that have stops nearby - Bus: 21, 39, 61, 63, 94 Train: S50 Light Rail: 7

Want to see if there’s another route that gets you there at an earlier time? Moovit helps you find alternative routes or times. Get directions from and directions to Úrad Vlády SR easily from the Moovit App or Website.

We make riding to Úrad Vlády SR easy, which is why over 865 million users, including users in Bratislava I, trust Moovit as the best app for public transit. You don’t need to download an individual bus app or train app, Moovit is your all-in-one transit app that helps you find the best bus time or train time available.

Úrad Vlády SR, Bratislava I
Úrad Vlády SR, Bratislava I Úrad vlády Slovenskej republiky je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky. Plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády Slovenskej republiky, rovnaké úlohy plní aj pre predsedu vlády. Okrem toho úrad kontroluje plnenie úloh z programového vyhlásenia vlády a z uznesení vlády, koordinuje prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky, zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie a koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja. Právne postavenie a kompetencie úradu stanovuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (tzv. kompetenčný zákon).Na čele úradu je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Vedúci je za výkon svojej funkcie zodpovedný predsedovi vlády. Súčasným vedúcim Úradu vlády je od 24. marca Ing. Július Jakab, bývalý poslanecký asistent Eriky Jurinovej, manažér hnutia a člen predsedníctva Obyčajných ľudí.Predtým funkciu zastával Mgr. Matúš Šutaj Eštok, bývalý podpredseda Mladých sociálnych demokratov.Úrad vlády sídli už od vzniku Slovenskej republiky v budove Letného arcibiskupského paláca a vo vedľajšej novej budove Úradu vlády. V tejto lokalite pred ním už od 50. rokov 20. storočia sídlilo Predsedníctvo Zboru povereníkov a neskôr Úrad vlády Slovenskej socialistickej republiky.
How to get to Úrad Vlády SR with public transit - About the place
Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia
It's easier to get to Úrad Vlády SR with the app!