How to get to ป้อมผีเสื้อสมุทร in Phra Samut Jadee by Bus

Start
End
Search

Directions to ป้อมผีเสื้อสมุทร (Phra Samut Jadee) with public transportation

Click on a route to get updated schedules, live arrivals and step-by-step directions.

Click on a route to get updated schedules

Questions & Answers

What are the closest stations to ป้อมผีเสื้อสมุทร?

  • The closest stations to ป้อมผีเสื้อสมุทร are:
    • โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ is 456 meters away, 6 min walk
    • สามแยกเจดีย์คริสตจักรเอเมน is 845 meters away, 11 min walk
    • สามแยกเจดีย์ is 863 meters away, 12 min walk

Which Bus lines stop near ป้อมผีเสื้อสมุทร?

Get directions from your current location
Moovit is the world's #1 transit app.
Supports over 2600 cities in 85 + countries worldwide!
Google Play badge AppStore badge
Add this badge to your website. Click to copy HTML

Wondering how to get to ป้อมผีเสื้อสมุทร in Phra Samut Jadee, Thailand? Moovit helps you find the best way to get to ป้อมผีเสื้อสมุทร with step-by-step directions from the nearest public transit station.

Moovit provides free maps and live directions to help you navigate through your city. View schedules, routes, timetables, and find out how long does it take to get to ป้อมผีเสื้อสมุทร in real time.

Looking for the nearest stop or station to ป้อมผีเสื้อสมุทร? Check out this list of stops closest to your destination: โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์; สามแยกเจดีย์คริสตจักรเอเมน; สามแยกเจดีย์.

You can get to ป้อมผีเสื้อสมุทร by Bus. These are the lines and routes that have stops nearby - Bus: 20.

Want to see if there’s another route that gets you there at an earlier time? Moovit helps you find alternative routes or times. Get directions from and directions to ป้อมผีเสื้อสมุทร easily from the Moovit App or Website.

We make riding to ป้อมผีเสื้อสมุทร easy, which is why over 250 million users, including users in Phra Samut Jadee, trust Moovit as the best app for public transit. You don’t need to download an individual bus app or train app, Moovit is your all-in-one transit app that helps you find the best bus time or train time available.

ป้อมผีเสื้อสมุทร, Phra Samut Jadee
ป้อมผีเสื้อสมุทร, Phra Samut Jadee ป้อมผีเสื้อสมุทร ตั้งอยู่บนเกาะในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านใต้พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2362 ซึ่งอยู่ในระหว่างทางเดินเรือ 2 ทาง แต่การสร้างป้อมในครั้งนั้นไม่แล้วเสร็จ ต่อมาในปี พ.ศ. 2365 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงดำเนินการแก้ไขป้อมผีเสื้อสมุทรให้ดียิ่งขึ้น จนกระทั่ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จไปทรงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ตัวป้อมมีลักษณะเหมือนผีเสื้อ ใช้ด้านหางผีเสื้อเป็นทางเข้า ต่อมาทางเดินเรือด้านตะวันตกตื้นเขินจนเรือใหญ่ไม่สามารถแล่นผ่านได้ ที่ตั้งป้อมจึงดูชิดติดกับฝั่งธนบุรี ในสมัยสร้างป้อมขึ้นครั้งแรก อาวุธประจำป้อมใช้ปืนบรรจุลูกดินทางปากกระบอก และได้เริ่มใช้ปืนใหญ่บรรจุลูกทางท้ายแทน เมื่อปี พ.ศ. 2435 เป็นปืนชนิดหลุม ขนาด 6 นิ้ว รวม 3 กระบอก โดยสั่งซื้อจากบริษัท วิกเกอร์ อาร์มสตรอง ประเทศอังกฤษ และนายพลเรือโท พระยาวิจิตรนาวี (วิลเลียม บุณยะกลิน) เป็นนายช่างกลทำการติดตั้งปืนนี้ ต่อจากการติดตั้งปืนใหญ่ชนิดเดียวกันกับที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ป้อมผีเสื้อสมุทรแห่งนี้เคยทำการยิงต่อสู้กับหมู่เรือรบฝรั่งเศส 2 ลำ ที่ล่วงล้ำเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย

Closest stations to ป้อมผีเสื้อสมุทร in Phra Samut Jadee

Moovit - Your local transit app for Android and iOS
Moovit Real-Time Arrivals, Schedules, Maps & More