How to get to Skage in Overhalla by Bus or Train

Start
End
Search

Directions to Skage (Overhalla) with public transportation

Click on a route to get updated schedules

Click on a route to get updated schedules, live arrivals and step-by-step directions

Questions & Answers

What are the closest stations to Skage?


The closest stations to Skage are:
Skage Øst is 331 meters away, 5 min walk.
Skage is 344 meters away, 5 min walk.
Skage Vest is 921 meters away, 12 min walk.

Which Train lines stop near Skage?

These Train lines stop near Skage: 71.

Which Bus lines stop near Skage?

These Bus lines stop near Skage: NW670.

Get directions from your current location
Moovit is the world's #1 transit app.
Supports over 2700 cities in 90 + countries worldwide!
Google Play badge AppStore badge
Add this badge to your website. Click to copy HTML

Looking for directions to Skage in Overhalla, Norway? Your journey just became much easier!

Download the Moovit App to find the fastest directions and to see the latest Bus or Train schedules to Skage. Find updated times for all the routes that are available with real-time step-by-step directions from Skage.

The Moovit App also shows you the closest stops and stations to your destination. Choose from a list of stops closest to Skage: Skage Øst; Skage; Skage Vest.

Pick Bus or Train options that you can take to get to Skage. Here’s a list of a few lines that pass near your destination - Train: 71; Bus: NW670.

Looking to plan your return trip from Skage, but don’t know the street address? You can select your destination from our online map and Moovit will find the best available routes to get you where you need to go!

Moovit helps you find the quickest route and most convenient departure time. No need to install a bus app to check the bus time, or a train app to get the train time. Moovit has all the public transit info that you need to know. That’s why the Google Play Store and the Apple App Store voted us as one of the best public transportation apps available.

Skage, Overhalla
Skage, Overhalla Hunn er et tettsted i Overhalla kommune i Namdalen, Trøndelag. Hunn er det største tettstedet i Overhalla og ligger ved fylkesvei 17, 15 km øst for Namsos og 12 km vest for kommunesenteret Ranemsletta.Kirka og kirkesognet het opprinnelig Hunnar Det fremgår av erkebiskop Aslak Bolts jordebok (se egen omtale) for Nidaros erkebispedømme. Kirka og sognets navn er fra daværende gård med samme navn - i dag skrives navnet Hunn. Det var/er gårder med samme navn i Fredrikstad (tidl. Borge kommune) og i Gjøvik (tidl. Vardal kommune). Navnet er antatt å bety jakt/fangst slik som hunt (jakt) på engelsk. Tilsvarende ord finnes både på tysk og hollandsk ved Hunte og Honte (kilde - Norsk stadnamnleksikon, Samlaget - Jørn Sandnes og Ola Stemshaug s. 227-228). Ordet kan være det eldste vi har for jakt/fangst. Det passer godt for Namdalen. Her betyr nok ordet fiskefangst i daværende fjord hvor Namsen nå renner. Navnet er antatt å komme fra ei sidearm hvor Myrelva renner. I 1507 hadde kirka skiftet navn til Skagi. Årsaken til navneskiftet var sannsynligvis at gården Hunnar var blitt delt i to i tida mellom 1432-33 da jordeboka ble nedtegnet og året 1507. I 1507 var Skage gård (lokal uttale Skagga) etablert som prestegård/-bol eller Mensalgods i den katolske kirka. Navneskiftet på kirka skyldes antakelig den nære forbindelsen mellom gården og kirka. Gården var på 1700-tallet tilholdssted for Det Overhaldske Compagnie og kvarter for tre generasjoner av offiserfamilien Sommerschield. Den andre halvdelen beholdt navnet Hunn. Denne gården ble delt i 1620, mens gården var krongods. Navna på disse gårdene er fortsatt Hunn Vestre og Hunn Østre - gnr 13 - bnr 1 og 2. Det er sannsynlig at også denne gården i likhet med mange andre, ble krongods som følge av reformasjonen i 1537. Jordeboka viser at i så fall var gården Hunnar lokalt kirkegods før det dvs Mensalgods og/eller Fabricagods. Hunn ligger ved en gammel ferdselsvei. Arkeologisk rapport viser bosetting fra før 1.000 f.Kr. Det er flere kulturminner fra forhistoriske tid her, bl.a. et felt med gravhauger. Det mest kjente arkeologiske funnet er sverdet fra Hunn, som antas å være fra folkevandringstida. Det befinner seg på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Rapporten tyder også på at det var et norrønt hov rett øst for kirkegården (i ettertid kalt Kjerkåkeren). Kaptein (senere oberst) Henrich Sommerschield utarbeidet et kart over Hunnaområdet som professor Gerhard Schøning (egen omtale) fikk med seg da han reiste gjennom Overhalla i 1774. Kartet viser ca 50 gravhauger, flere bautasteiner og ferdselsveger. Haugene, bautasteinene og sverdet tyder på at Hunnagården var sentral i tidligere tider og antakelig et høvdingesete. Rett vest for kirka og Skage gård ligger Vattan som var en del av varslingssystemet med vardebrenning i ufredstider. Tiendeburet var på Hunn Vestre. På Hunn Østre var det landhandel og bakeri. Begge gårder var skysstasjoner og poståpneri. Før det var både militær og sivil post på Skage gård. Skage kirke fra 1903 ligger her. Det samme er tilfelle for Hunn skole som er en 1-7-skole, og den ene av tre barneskoler i kommunen. Elever kommer fra tettstedet og fra grendene rundt dvs Nordgårdene, Sørgårdene og Vestergårdene/Kvatninga. Tidligere tilhørte også sørsida av Namsen Hunn og Sellæg skolekrets. Ungene måtte derfor krysse elva og tidvis bo på Hunn når elva ikke var farbar. Skolekretsene Aunet, Kvalstad og Hunn ble slått sammen i 1946. I 1956 ble det bygd ny skole på Hunn, og også Sellæg skolekrets ble overført til Hunn. De første skolene på Hunn og Sellæg sto ferdige i 1897.Det ble bygd jekter nede ved Namsen. Under 2.verdenskrig var det en større forlegning av soldater her. Stallen (kalt Brakka) står fortsatt og ble i mange år brukt til skyteskivefabrikk. I tillegg ble Overhalla Sparebank, Skage Dampmeieri og Overhalla Aldersheim etablert på Hunn. Virksomhetene er nedlagt, men alle bygg står fortsatt. Skage industrifelt ligger like øst for tettstedet hvor det tidligere var torvstrøfabrikk. Det var en navnediskusjon om stedet i perioden 2013-2015, som endte med at Klagenemnda for stednavnsaker vedtok at korrekt navn på tettstedet er Hunn (ikke Skage sentrum), mens bygda heter Skage. Nye vegskilt ble satt opp på Hunn den 6.2.2018 etter vedtak av Samferdselsdepartementet.
Moovit - Your local transit app for Android and iOS
Moovit Real-Time Arrivals, Schedules, Maps & More