דן (Dan)

Israel - Toutes les lignes de Bus

דן (Dan)

דן (Dan) (חברה לתחבורה ציבורית), aussi appelé A public transport company, est un opérateur de transport en commun à Israel qui gère des lignes de Bus  depuis 1945.

דן (Dan) a 166 lignes de Bus à Israel avec 1460 arrêts de Bus .

Leurs lignes de Bus couvrent une région allant du Nord (רמת השרון) avec un arrêt à אני מאמין/אלה jusqu'au Sud (ראשון לציון) avec un arrêt à אבי האסירים. Leur arrêt le plus à l'Ouest est מסוף מרינה (בת ים) et l'arrêt le plus à l'Est est שבט בינימין/שבט אשר (פתח תקווה).

Travaillez-vous pour דן (Dan)?

Devenez notre Partenaire!

Toutes les lignes de דן (Dan)

Rechercher
Pour voir les horaires de Bus, emplois du temps et arrêts, veuillez cliquer sur une ligne ci-dessous
 • Bus - 11
  פתח תקווה ↔ בת ים
 • Bus - 22
  יגאל אלון/הרב טייב ↔ אהרונוביץ/השלושה
 • Bus - 33
  הקישון/דנגור ↔ קהילות יעקב/רבי יוסף צבי רימון
 • Bus - 33
  חולון ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 44
  רדינג ↔ ת. מרכזית ת''א ק. 4/הורדה
 • Bus - 55
  האדמור מנדבורנא/חזון אי''ש ↔ יגאל אלון/הרב טייב
 • Bus - 55
  לוינסקי/שד' הר ציון ↔ ת. רכבת ת''א מרכז
 • Bus - 66
  רדינג ↔ עתידים
 • Bus - 66
  מסוף וולפסון ↔ חניון אגד/חורשת היובל
 • Bus - 66
  יגאל אלון/הרב טייב ↔ חזון אי''ש/רבנו תם
 • Bus - 77
  תל אביב-יפו ↔ בני ברק
 • Bus - 77
  תל אביב-יפו ↔ חולון
 • Bus - 77
  רמת גן ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 88
  עתידים ↔ ת. רכבת האוניברסיטה/מזרח
 • Bus - 88
  ביה''ח מעייני הישועה/הרב רבינוב ↔ ביה''ח מעייני הישועה/הרב רבינוב
 • Bus - 99
  מסוף רידינג ↔ מסוף הטייסים
 • Bus - 1010
  תל אביב-יפו ↔ ראשון לציון
 • Bus - 1111
  קהילות יעקב/רבי יוסף צבי רימון ↔ עלי הכהן/דרך בן גוריון
 • Bus - 1111
  מסוף כרמלית ↔ רדינג
 • Bus - 1313
  קריית חינוך ↔ מסוף כרמלית
 • Bus - 1313
  חולון ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 1414
  מסוף כרמלית ↔ קאנטרי דקל
 • Bus - 1515
  כורזין ↔ בן גוריון/ סירקין
 • Bus - 1616
  תל אביב-יפו ↔ רמת גן
 • Bus - 1717
  חולון ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 1717
  גבעת שמואל ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 1818
  גני תקווה ↔ רמת גן
 • Bus - 1818
  תל אביב-יפו ↔ בת ים
 • Bus - 1818
  אור יהודה ↔ רמת גן
 • Bus - 1919
  תל אביב-יפו ↔ ראשון לציון
 • Bus - 1919
  בת ים ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 1919
  חולון ↔ ראשון לציון
 • Bus - 2222
  עתידים ↔ תחנת הורדה,מסוף כרמלית
 • Bus - 2323
  ת. רכבת השלום ↔ אורט סינגלובסקי/דרך הטייסים
 • Bus - 2424
  רמת השרון ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 2525
  תל אביב-יפו ↔ בת ים
 • Bus - 3131
  בני ברק ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 3131
  גבעתיים ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 3333
  רמת גן ↔ בני ברק
 • Bus - 3333
  תל אביב-יפו ↔ רמת גן
 • Bus - 3434
  בני ברק ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 3434
  ת.מרכזית ת''א ק.7/רציפים ↔ ת. מרכזית ת''א ק. 7/הורדה
 • Bus - 3737
  תל אביב-יפו ↔ חולון
 • Bus - 3838
  תל אביב-יפו ↔ פתח תקווה
 • Bus - 3939
  תל אביב-יפו ↔ רמת גן
 • Bus - 4040
  חולון ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 4040
  בת ים ↔ חולון
 • Bus - 4141
  תל אביב-יפו ↔ חולון
 • Bus - 4242
  תל אביב-יפו ↔ בת ים
 • Bus - 4343
  בת ים ↔ רמת גן
 • Bus - 4545
  רמת גן ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 4646
  בת ים ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 5050
  פתח תקווה ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 5151
  תל אביב-יפו ↔ פתח תקווה
 • Bus - 5252
  עתידים ↔ ת. מרכזית ת''א ק. 4/הורדה
 • Bus - 5454
  ת.מרכזית ת''א ק.7/רציפים ↔ ת. מרכזית ת''א ק. 7/הורדה
 • Bus - 5757
  קניון איילון ↔ איצטדיון וינטר
 • Bus - 5858
  רמת גן ↔ גבעתיים
 • Bus - 6060
  תל אביב-יפו ↔ רמת גן
 • Bus - 6161
  תל אביב-יפו ↔ רמת גן
 • Bus - 6363
  רמת גן ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 6565
  שיב''א ↔ קניון איילון
 • Bus - 6666
  פתח תקווה ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 6767
  איצטדיון וינטר ↔ קניון איילון
 • Bus - 7070
  רמת גן ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 7272
  תל אביב-יפו ↔ ראשון לציון
 • Bus - 8282
  תל אביב-יפו ↔ פתח תקווה
 • Bus - 8989
  תל אביב-יפו ↔ חולון
 • Bus - 9292
  רמת גן ↔ פתח תקווה
 • Bus - 100100
  נמל תל אביב ↔ נמל תל אביב
 • Bus - 104104
  תל אביב-יפו ↔ רמת גן
 • Bus - 106106
  בי''ח וולפסון ↔ מסוף וולפסון
 • Bus - 113113
  ת. רכבת אוניברסיטה/מערב ↔ ת. רכבת אוניברסיטה/מערב
 • Bus - 119119
  ראשון לציון ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 122122
  כרמלית ↔ עתידים
 • Bus - 125125
  בת ים ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 128128
  תל אביב-יפו ↔ פתח תקווה
 • Bus - 129129
  ראשון לציון ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 134134
  בני ברק ↔ רמת גן
 • Bus - 135135
  איצטדיון וינטר ↔ איצטדיון וינטר
 • Bus - 138138
  רמת גן ↔ פתח תקווה
 • Bus - 138138
  תל אביב-יפו ↔ פתח תקווה
 • Bus - 140140
  בני ברק ↔ בת ים
 • Bus - 141141
  בת ים ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 142142
  בת ים ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 150150
  פתח תקווה ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 160160
  תל אביב-יפו ↔ בני ברק
 • Bus - 161161
  תל אביב-יפו ↔ רמת גן
 • Bus - 166166
  תל אביב-יפו ↔ פתח תקווה
 • Bus - 172172
  תל אביב-יפו ↔ חולון
 • Bus - 189189
  תל אביב-יפו ↔ חולון
 • Bus - 204204
  רדינג ↔ מסוף הטייסים
 • Bus - 220220
  עתידים ↔ תחנת הורדה,מסוף כרמלית
 • Bus - 235235
  איצטדיון וינטר ↔ איצטדיון וינטר
 • Bus - 238238
  פתח תקווה ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 239239
  מסוף הטייסים ↔ רדינג
 • Bus - 240240
  בני ברק ↔ חולון
 • Bus - 266266
  פתח תקווה ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 279279
  מסוף האוניברסיטה ↔ מסוף הטייסים
 • Bus - 289289
  תל אביב-יפו ↔ חולון
 • Bus - 292292
  רמת גן ↔ פתח תקווה
 • Bus - 304304
  ת. רכבת ההגנה ↔ תחנת הורדה,מסוף כרמלית
 • Bus - 331331
  בני ברק ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 350350
  פתח תקווה ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 354354
  רמת גן ↔ באר יעקב
 • Bus - 354354
  באר יעקב ↔ בני ברק
 • Bus - 366366
  פתח תקווה ↔ תל אביב-יפו
 • Bus - 418418
  תל אביב-יפו ↔ בת ים
 • Bus - 463463
  תל אביב-יפו ↔ גבעת שמואל
 • Bus - 466466
  תל אביב-יפו ↔ פתח תקווה
 • Bus -
  901 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  902 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  904 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  905 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  906 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  907 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  908 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  909 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  910 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  911 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  912 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  913 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  914 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  915 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  916 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  917 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  918 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  919 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  920 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  921 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  922 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  923 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  924 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  925 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  926 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  927 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  928 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  929 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  930 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  931 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  932 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  933 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  935 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  936 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  937 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  938 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  939 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  940 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  941 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  942 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  943 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  944 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  945 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  946 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  947 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  948 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  949 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  950 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  951 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  953 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  955 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  956 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  957 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  958 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  959 - הסעות תלמידים
 • Bus -
  960 - הסעות תלמידים
 • Carte de la zone couverte par דן (Dan)

  Carte de la zone de couverture de דן (Dan)
  Moovit est l'appli de transport n°1 au monde.
  Disponible dans plus de 2600 villes à travers plus de 85 pays dans le monde
  Google Play badge AppStore badge

  דן (Dan)

  דן (Dan) (חברה לתחבורה ציבורית), aussi appelé A public transport company, est un opérateur de transport en commun à Israel qui gère des lignes de Bus  depuis 1945.

  דן (Dan) a 166 lignes de Bus à Israel avec 1460 arrêts de Bus .

  Leurs lignes de Bus couvrent une région allant du Nord (רמת השרון) avec un arrêt à אני מאמין/אלה jusqu'au Sud (ראשון לציון) avec un arrêt à אבי האסירים. Leur arrêt le plus à l'Ouest est מסוף מרינה (בת ים) et l'arrêt le plus à l'Est est שבט בינימין/שבט אשר (פתח תקווה).

  Informations sur דן (Dan)

  דן (Dan) possède des lignes de Bus à travers Israel, y compris: גבעת שמואל, גבעתיים, תל אביב-יפו, חולון, רמת גן, גני תקווה, בני ברק, רמת השרון, בת ים, פתח תקווה.

  La plus longue ligne de דן (Dan) est: 354. Cette ligne de Bus démarre à ישיבת נווה ארץ/ז'בוטינסקי (באר יעקב) et finit à בן גוריון/ מגדלי קונקורד (בני ברק). Cette ligne parcourt plus de 26 km et a 26 arrêts.

  La ligne la plus courte est: 920 - הסעות תלמידים. Cette ligne de Bus démarre à בן זכאי/הרב הירש (בני ברק) et se termine à רבי עקיבא/חזון אי''ש (בני ברק). Cette ligne parcourt 2 km avec 6 arrêts.

  Selon Moovit Insights, les lignes de דן (Dan) les plus fréquentées sont 92, 70, 19, 43, 67.

  Coordonnées de דן (Dan)

  Le siège social de דן (Dan) est situé à: שדרות שאול המלך 39-41, תל אביב, ישראל

  Propriétaire de la Société: עופר זילביגר

  SIGNALER DES INFORMATIONS ERRONÉES

  Travaillez-vous pour דן (Dan)?

  Devenez notre Partenaire!

  Horaires de דן (Dan)

  Vous recherchez des horaires de Bus de דן (Dan) spécifiques? Toutes les lignes et horaires de דן (Dan) à Israel se trouvent dans l'appli Moovit. Moovit vous donne les directions à suivre pour les trajets avec דן (Dan) ainsi qu'une navigation simple et étape par étape.

  Moovit - Votre appli de transport local pour Android et iOS
  Moovit Arrivées en Temps Réel, Horaires, Plans, etc.