רכבת ישראל (Israel Railways)

Israel - Toutes les lignes de Train

רכבת ישראל (Israel Railways)

רכבת ישראל (Israel Railways) (רכבת ישראל), aussi appelé IR, est un opérateur de transport en commun à Israel qui gère des lignes de Train  depuis 1948.

רכבת ישראל (Israel Railways) a 89 lignes de Train à Israel avec 68 stations de Train .

Leurs lignes de Train couvrent une région allant de l'arrêt רכבת נתיבות jusqu'à l'arrêt בית שאן; et depuis l'arrêt רכבת נהריה jusqu'à l'arrêt רכבת דימונה.

Travaillez-vous pour רכבת ישראל (Israel Railways)?

Devenez notre Partenaire!

Toutes les lignes de רכבת ישראל (Israel Railways)

Rechercher
Pour voir les horaires de Train, emplois du temps et stations, veuillez cliquer sur une ligne ci-dessous
 • Train -
  קו כרמיאל - באר שבע מרכז
 • Train -
  קו חוף הכרמל - כרמיאל
 • Train -
  קו באר שבע מרכז - כרמיאל
 • Train -
  קו כרמיאל - חוף הכרמל
 • Train -
  קו נתיבות - רעננה מערב
 • Train -
  קו נמל תעופה בן גוריון - ירושלים - יצחק נבון ✈
 • Train -
  קו ירושלים - יצחק נבון - נמל תעופה בן גוריון ✈
 • Train -
  קו בית שאן - עתלית
 • Train -
  קו עתלית - בית שאן
 • Train -
  קו בית שאן - חוף הכרמל
 • Train -
  קו בית שאן - חיפה מרכז
 • Train -
  קו חיפה מרכז - בית שאן
 • Train -
  קו קרית מוצקין - באר שבע מרכז
 • Train -
  קו תל אביב מרכז - קרית מוצקין
 • Train -
  קו מרכזית המפרץ - קו החוף - כרמיאל
 • Train -
  קו כרמיאל - מרכזית המפרץ - קו החוף
 • Train -
  קו אשקלון - רעננה מערב
 • Train -
  קו אשקלון - בנימינה
 • Train -
  קו אשקלון - תל אביב מרכז
 • Train -
  קו אשקלון - לוד
 • Train -
  קו אשקלון - רחובות
 • Train -
  קו אשקלון - נתניה
 • Train -
  קו באר שבע מרכז - רעננה מערב
 • Train -
  קו באר שבע מרכז - מרכזית המפרץ - קו החוף
 • Train -
  קו באר שבע-צפון - דימונה
 • Train -
  קו באר שבע מרכז - חיפה מרכז
 • Train -
  קו באר שבע מרכז - נהריה
 • Train -
  קו באר שבע מרכז - לוד
 • Train -
  קו באר שבע מרכז - תל אביב מרכז
 • Train -
  קו באר שבע מרכז - תל אביב ההגנה
 • Train -
  קו באר שבע-צפון - חיפה מרכז
 • Train -
  קו באר שבע-צפון - רעננה מערב
 • Train -
  קו באר שבע מרכז - נתניה
 • Train -
  קו באר שבע מרכז - הרצליה
 • Train -
  קו בית שמש - הרצליה
 • Train -
  קו בית שמש - תל אביב מרכז
 • Train -
  קו בית שמש - נתניה
 • Train -
  קו בית שמש - לוד
 • Train -
  קו בית שמש - ירושלים מלחה
 • Train -
  קו בנימינה - אשקלון
 • Train -
  קו בנימינה - רחובות
 • Train -
  קו בנימינה - תל אביב מרכז
 • Train -
  קו בנימינה - תל אביב ההגנה
 • Train -
  קו בנימינה - לוד
 • Train -
  קו דימונה - באר שבע-צפון
 • Train -
  קו הרצליה - בית שמש
 • Train -
  קו הרצליה - באר שבע מרכז
 • Train -
  קו חיפה מרכז - רחובות
 • Train -
  קו חיפה מרכז - אשקלון
 • Train -
  קו חיפה מרכז - באר שבע-צפון
 • Train -
  קו חיפה מרכז - מודיעין מרכז ✈
 • Train -
  קו חיפה מרכז - תל אביב מרכז
 • Train -
  קו ירושלים מלחה - לוד
 • Train -
  קו ירושלים מלחה - תל אביב מרכז
 • Train -
  קו ירושלים מלחה - בית שמש
 • Train -
  קו לוד - בנימינה
 • Train -
  קו לוד - ראשונים
 • Train -
  קו לוד - באר שבע מרכז
 • Train -
  קו לוד - בית שמש
 • Train -
  קו מודיעין מרכז - חיפה מרכז ✈
 • Train -
  קו מודיעין מרכז - נהריה ✈
 • Train -
  קו נהריה - מודיעין מרכז ✈
 • Train -
  קו נהריה - נמל תעופה בן גוריון ✈
 • Train -
  קו נהריה - תל אביב מרכז
 • Train -
  קו נהריה - באר שבע מרכז
 • Train -
  קו נהריה - תל אביב ההגנה
 • Train -
  קו נהריה - באר שבע-צפון
 • Train -
  קו נמל תעופה בן גוריון - נהריה ✈
 • Train -
  קו נתניה - בית שמש
 • Train -
  קו נתניה - אשקלון
 • Train -
  קו רשל''צ משה דיין - רעננה מערב
 • Train -
  קו ראשונים - לוד
 • Train -
  קו רשל''צ משה דיין - תל אביב מרכז
 • Train -
  קו רחובות - חיפה מרכז
 • Train -
  קו רחובות - בנימינה
 • Train -
  קו רעננה מערב - רשל''צ משה דיין
 • Train -
  קו רעננה מערב - באר שבע מרכז
 • Train -
  קו רעננה מערב - אשקלון
 • Train -
  קו תל אביב מרכז - בית שמש
 • Train -
  קו תל אביב ההגנה - בנימינה
 • Train -
  קו תל אביב מרכז - בנימינה
 • Train -
  קו תל אביב מרכז - נהריה
 • Train -
  קו תל אביב ההגנה - נהריה
 • Train -
  קו תל אביב מרכז - אשקלון
 • Train -
  קו תל אביב ההגנה - באר שבע מרכז
 • Train -
  קו תל אביב מרכז - באר שבע מרכז
 • Train -
  קו תל אביב ההגנה - מרכזית המפרץ - קו החוף
 • Train -
  קו תל אביב מרכז - חיפה מרכז
 • Train -
  קו תל אביב מרכז - ירושלים מלחה
 • Carte de la zone couverte par רכבת ישראל (Israel Railways)

  Carte de la zone de couverture de רכבת ישראל (Israel Railways)
  Carte hors connexion de רכבת ישראל (Israel Railways) (PDF)
  Moovit est l'appli de transport n°1 au monde.
  Disponible dans plus de 2600 villes à travers plus de 85 pays dans le monde
  Google Play badge AppStore badge

  רכבת ישראל (Israel Railways)

  רכבת ישראל (Israel Railways) (רכבת ישראל), aussi appelé IR, est un opérateur de transport en commun à Israel qui gère des lignes de Train  depuis 1948.

  רכבת ישראל (Israel Railways) a 89 lignes de Train à Israel avec 68 stations de Train .

  Leurs lignes de Train couvrent une région allant de l'arrêt רכבת נתיבות jusqu'à l'arrêt בית שאן; et depuis l'arrêt רכבת נהריה jusqu'à l'arrêt רכבת דימונה.

  Informations sur רכבת ישראל (Israel Railways)

  רכבת ישראל (Israel Railways) possède des lignes de Train à travers Israel, y compris: ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה, מ.א. חוף השרון.

  La plus longue ligne de רכבת ישראל (Israel Railways) est: קו כרמיאל - באר שבע מרכז. Cette ligne de Train démarre à רכבת כרמיאל et finit à רכבת באר שבע מרכז (באר שבע). Cette ligne parcourt plus de 220 km et a 17 arrêts.

  La ligne la plus courte est: קו לוד - ראשונים. Cette ligne de Train démarre à רכבת לוד (לוד) et se termine à רכבת ראשון לציון הראשונים (ראשון לציון). Cette ligne parcourt 7 km avec 2 arrêts.

  Selon Moovit Insights, les lignes de רכבת ישראל (Israel Railways) les plus fréquentées sont קו מודיעין מרכז - נהריה ✈, קו באר שבע מרכז - רעננה מערב, קו רחובות - בנימינה, קו נהריה - מודיעין מרכז ✈, קו נתניה - אשקלון.

  Coordonnées de רכבת ישראל (Israel Railways)

  Le siège social de רכבת ישראל (Israel Railways) est situé à: תחנת הרכבת לוד

  Propriétaire de la Société: מדינת ישראל

  SIGNALER DES INFORMATIONS ERRONÉES

  Travaillez-vous pour רכבת ישראל (Israel Railways)?

  Devenez notre Partenaire!

  Horaires de רכבת ישראל (Israel Railways)

  Vous recherchez des horaires de Train de רכבת ישראל (Israel Railways) spécifiques? Toutes les lignes et horaires de רכבת ישראל (Israel Railways) à Israel se trouvent dans l'appli Moovit. Moovit vous donne les directions à suivre pour les trajets avec רכבת ישראל (Israel Railways) ainsi qu'une navigation simple et étape par étape.

  Moovit - Votre appli de transport local pour Android et iOS
  Moovit Arrivées en Temps Réel, Horaires, Plans, etc.