วิธีการไปยัง 東京ガス山梨(株) 大津町整圧器 ที่ 甲府市 โดย รถบัส

เริ่ม
สิ้นสุด
ค้นหา

ทิศทางไปยัง 東京ガス山梨(株) 大津町整圧器 (甲府市) ด้วยขนส่งสาธารณะ

คลิกที่เส้นทางเพื่ออัพเดตตาราง เวลาที่จะถึงและทิศทางทีละขั้นตอน

คลิกเส้นทางเพื่ออัพเดตตาราง

จาก 船山橋北詰 交差点 146 อย่างน้อย
รถบัส - 35:韮崎駅発 甲府駅バスターミナル方面行き35:韮崎駅発 甲府駅バスターミナル方面行き
รถบัส - 敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き
เดิน
จาก TSUTAYA 甲府バイパス店 136 อย่างน้อย
เดิน
รถบัส - 91:山梨英和大学発 敷島営業所方面行き91:山梨英和大学発 敷島営業所方面行き
รถบัส - 敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き
เดิน
จาก 西湖蝙蝠穴 217 อย่างน้อย
รถบัส - 風穴発 河口湖駅方面行き風穴発 河口湖駅方面行き
รถบัส - 富士山駅発 甲府駅バスターミナル方面行き富士山駅発 甲府駅バスターミナル方面行き
รถบัส - 58:敷島団地発 山梨大学医学部附属病院方面行き58:敷島団地発 山梨大学医学部附属病院方面行き
เดิน
จาก セブンイレブン 笛吹八代高家南店 157 อย่างน้อย
รถบัส - 83:奈良原発 長塚(甲斐市)方面行き83:奈良原発 長塚(甲斐市)方面行き
รถบัส - 77:伊勢町営業所発 竜王駅方面行き77:伊勢町営業所発 竜王駅方面行き
รถบัส - 敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き
เดิน
จาก 蓬沢交差点 71 อย่างน้อย
เดิน
รถบัส - 57:甲府駅発 山梨大学医学部付属病院行き57:甲府駅発 山梨大学医学部付属病院行き
เดิน
จาก ローソン 甲斐大下条店 71 อย่างน้อย
เดิน
รถบัส - 76:敷島営業所 発 (中道橋経由御所循環)敷島営業所 行き76:敷島営業所 発 (中道橋経由御所循環)敷島営業所 行き
รถบัส - 57:甲府駅発 山梨大学医学部付属病院行き57:甲府駅発 山梨大学医学部付属病院行き
เดิน
จาก ザ・ビッグ 甲府長松寺店 65 อย่างน้อย
เดิน
รถบัส - 76:敷島営業所 発 (中道橋経由御所循環)敷島営業所 行き76:敷島営業所 発 (中道橋経由御所循環)敷島営業所 行き
รถบัส - 57:甲府駅発 山梨大学医学部付属病院行き57:甲府駅発 山梨大学医学部付属病院行き
เดิน
จาก 赤池大橋 225 อย่างน้อย
รถบัส - 本栖湖レストハウス発 富士山駅方面行き本栖湖レストハウス発 富士山駅方面行き
รถบัส - 富士山駅発 甲府駅バスターミナル方面行き富士山駅発 甲府駅バスターミナル方面行き
รถบัส - 57:敷島営業所発 山梨大学医学部附属病院方面行き57:敷島営業所発 山梨大学医学部附属病院方面行き
เดิน
จาก 船山橋 163 อย่างน้อย
เดิน
รถบัส - 35:韮崎駅発 甲府駅バスターミナル方面行き35:韮崎駅発 甲府駅バスターミナル方面行き
รถบัส - 敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き
เดิน
จาก 赤池交差点 225 อย่างน้อย
รถบัส - 本栖湖レストハウス発 富士山駅方面行き本栖湖レストハウス発 富士山駅方面行き
รถบัส - 富士山駅発 甲府駅バスターミナル方面行き富士山駅発 甲府駅バスターミナル方面行き
รถบัส - 57:敷島営業所発 山梨大学医学部附属病院方面行き57:敷島営業所発 山梨大学医学部附属病院方面行き
เดิน

วิธีการเดินทางไป 東京ガス山梨(株) 大津町整圧器 โดย รถบัส 

คลิกที่สาย รถบัส เพื่อดูวิธีการเดินทางเป็นขั้นตอนพร้อมแผนที่ สายรถ เวลาไปถึง และตารางเวลาอัพเดต

จาก 船山橋北詰 交差点 146 อย่างน้อย
รถบัส - 35:韮崎駅発 甲府駅バスターミナル方面行き35:韮崎駅発 甲府駅バスターミナル方面行き
รถบัส - 敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き
เดิน
จาก TSUTAYA 甲府バイパス店 136 อย่างน้อย
เดิน
รถบัส - 91:山梨英和大学発 敷島営業所方面行き91:山梨英和大学発 敷島営業所方面行き
รถบัส - 敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き
เดิน
จาก 西湖蝙蝠穴 217 อย่างน้อย
รถบัส - 風穴発 河口湖駅方面行き風穴発 河口湖駅方面行き
รถบัส - 富士山駅発 甲府駅バスターミナル方面行き富士山駅発 甲府駅バスターミナル方面行き
รถบัส - 58:敷島団地発 山梨大学医学部附属病院方面行き58:敷島団地発 山梨大学医学部附属病院方面行き
เดิน
จาก セブンイレブン 笛吹八代高家南店 157 อย่างน้อย
รถบัส - 83:奈良原発 長塚(甲斐市)方面行き83:奈良原発 長塚(甲斐市)方面行き
รถบัส - 77:伊勢町営業所発 竜王駅方面行き77:伊勢町営業所発 竜王駅方面行き
รถบัส - 敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き
เดิน
จาก 蓬沢交差点 71 อย่างน้อย
เดิน
รถบัส - 57:甲府駅発 山梨大学医学部付属病院行き57:甲府駅発 山梨大学医学部付属病院行き
เดิน
จาก ローソン 甲斐大下条店 71 อย่างน้อย
เดิน
รถบัส - 76:敷島営業所 発 (中道橋経由御所循環)敷島営業所 行き76:敷島営業所 発 (中道橋経由御所循環)敷島営業所 行き
รถบัส - 57:甲府駅発 山梨大学医学部付属病院行き57:甲府駅発 山梨大学医学部付属病院行き
เดิน
จาก ザ・ビッグ 甲府長松寺店 65 อย่างน้อย
เดิน
รถบัส - 76:敷島営業所 発 (中道橋経由御所循環)敷島営業所 行き76:敷島営業所 発 (中道橋経由御所循環)敷島営業所 行き
รถบัส - 57:甲府駅発 山梨大学医学部付属病院行き57:甲府駅発 山梨大学医学部付属病院行き
เดิน
จาก 赤池大橋 225 อย่างน้อย
รถบัส - 本栖湖レストハウス発 富士山駅方面行き本栖湖レストハウス発 富士山駅方面行き
รถบัส - 富士山駅発 甲府駅バスターミナル方面行き富士山駅発 甲府駅バスターミナル方面行き
รถบัส - 57:敷島営業所発 山梨大学医学部附属病院方面行き57:敷島営業所発 山梨大学医学部附属病院方面行き
เดิน
จาก 船山橋 163 อย่างน้อย
เดิน
รถบัส - 35:韮崎駅発 甲府駅バスターミナル方面行き35:韮崎駅発 甲府駅バスターミナル方面行き
รถบัส - 敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き敷島営業所(甲斐市)発 山梨大学医学部附属病院(甲斐市)方面行き
เดิน
จาก 赤池交差点 225 อย่างน้อย
รถบัส - 本栖湖レストハウス発 富士山駅方面行き本栖湖レストハウス発 富士山駅方面行き
รถบัส - 富士山駅発 甲府駅バスターミナル方面行き富士山駅発 甲府駅バスターミナル方面行き
รถบัส - 57:敷島営業所発 山梨大学医学部附属病院方面行き57:敷島営業所発 山梨大学医学部附属病院方面行き
เดิน

คำถามและคำตอบ

ขอเส้นทางจากจุดที่คุณอยู่ปัจจุบัน
รองรับข้อมูลจากกว่า 2600 เมืองใน 85 ประเทศทั่วโลก!
Google Play badge AppStore badge
เพิ่มตรานี้ที่เว็บไซต์ของคุณ คลิกเพื่อคัดลอก HTML

เดินทางไป東京ガス山梨(株) 大津町整圧器 ใน 甲府市 จะเป็นเรื่องง่ายมาก เพียงแค่ใช้ Moovit ที่จะมีข้อมูลเส้นทางอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนจากตำแหน่งที่คุณอยู่ปัจจุบัน หรือจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ หรือจากสถานีขนส่งสาธารณะหลัก

ดูเส้นทางโดยละเอียดจากแผนที่ ดูตารางเดินรถบัสและรถไฟ เวลาที่มาถึง และการแจ้งเตือนบริการ จึงทำให้คุณรู้ว่าต้องไป東京ガス山梨(株) 大津町整圧器 โดยวิธีใดอย่างแม่นยำ

เมื่อเดินทางไป東京ガス山梨(株) 大津町整圧器 ให้ขอเส้นทางแบบ Moovit Live โดยปิดการแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้ทราบตำแหน่งที่ต้องการอย่างชัดเจน, ต้องเดินไปอีกไกลแค่ไหน, และยังเหลืออีกกี่สถานีก่อนจะถึงที่หมาย Moovit จะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อถึงตำแหน่งที่คุณต้องลง – ไม่จำเป็นต้องเช็คโปรแกรมตลอดเวลาว่าสถานีต่อไปเป็นสถานีที่คุณต้องลงหรือไม่

東京ガス山梨(株) 大津町整圧器, 甲府市

สถานีที่อยู่ใกล้ 東京ガス山梨(株) 大津町整圧器 มากที่สุดใน 甲府市

รถบัส สถานีที่อยู่ใกล้ 東京ガス山梨(株) 大津町整圧器 มากที่สุดใน 甲府市
Moovit - แอพการขนส่งท้องถิ่นของคุณสำหรับ Android และ iOS
Moovit เวลาถึงตามเวลาจริง, ตารางเวลา, แผนที่ และอื่นๆ