Xe buýt - 188

188

Choa Chu Kang Int ↔ HarbourFront Int

SMRT

Lịch trình và Điểm dừng 188 xe buýt

188 xe buýt (Hướng dẫn: Harbourfront Int) có 57 stops khởi hành từ Choa Chu Kang Loop - Choa Chu Kang Int (44009) và kết thúc tại Seah Im Rd - Harbourfront Int (14009).

Tổng quan thời gian biểu xe buýt 188 cho tuần tới: Bắt đầu hoạt động lúc 05:30 và kết thúc vào lúc 22:48. Các ngày hoạt động trong tuần này: ngày thường.

Chọn bất kỳ 188 xe buýt stops nào bên dưới để tìm lịch trình thời gian thực được cập nhật và xem bản đồ tuyến đường của họ.

Chỉ đường: Harbourfront Int

Choa Chu Kang Loop - Choa Chu Kang Int (44009) Những tuyến xe sắp đến
Choa Chu Kang Way - Blk 352 (44461) 352 Choa Chu Kang Central, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Choa Chu Kang Way - Blk 224 (44451) Choa Chu Kang Way, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Choa Chu Kang Way - Blk 239 (44441) 239 Choa Chu Kang Central, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Choa Chu Kang Way - Blk 113 (44121) 113 Teck Whye Lane, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Bt Batok Rd - Bt Batok Fire Stn (44159) Những tuyến xe sắp đến
Bt Batok Rd - Bef Bt Batok West Ave 5 (44169) Những tuyến xe sắp đến
Bt Batok West Ave 5 - Opp Bt Batok Driving Ctr (43529) Những tuyến xe sắp đến
Bt Batok West Ave 7 - Opp Hometeamns (43641) Bukit Batok West Avenue 7, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Bt Batok West Ave 7 - Blk 334 (43831) Bukit Batok West Avenue 7, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Bt Batok West Ave 4 - Blk 331 (43491) 331 Bukit Batok Street 33, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Bt Batok West Ave 2 - Blk 315 (43481) 315 Bukit Batok Street 32, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Bt Batok West Ave 2 - Blk 306 (43471) 306 Bukit Batok Street 31, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Bt Batok West Ave 2 - Aft Bt Batok West Ave 5 (43461) Những tuyến xe sắp đến
Bt Batok West Ave 3 - Bt Batok Polyclinic (43401) 122 Bukit Batok Central, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Bt Batok West Ave 6 - Opp Blk 144 (43321) Những tuyến xe sắp đến
Bt Batok West Ave 6 - Blk 109 (43371) 109 Bukit Batok West Avenue 6, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Bt Batok Ave 1 - Blk 298 (43699) Những tuyến xe sắp đến
Jurong East Ctrl - Blk 266 (28629) Những tuyến xe sắp đến
Toh Guan Rd - Opp Blk 288d (28631) Những tuyến xe sắp đến
Toh Guan Rd - Blk 284 (28641) 284 Toh Guan Road, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Toh Guan Rd - Opp Imm Bldg (28651) Toh Guan Road, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Boon Lay Way - Opp The Synergy (28049) 48 Boon Lay Way, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Boon Lay Way - Aft Boon Lay Sub Stn (28039) 28 Boon Lay Way, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Boon Lay Way - Bef Toh Tuck Ave (28029) Những tuyến xe sắp đến
C'Wealth Ave West - Aft Toh Tuck Ave (28019) Những tuyến xe sắp đến
C'Wealth Ave West - Blk 203 (20109) 203 Clementi Avenue 6, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Clementi Ave 6 - Opp Regent Pk (17051) Clementi Avenue 6, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Aye - Blk 431 (20019) Những tuyến xe sắp đến
Aye - Blk 426 (17149) Ayer Rajah Expressway, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Aye - Aft Clementi Swim Cplx (17139) Những tuyến xe sắp đến
Clementi Rd - Nus High Sch (17191) Những tuyến xe sắp đến
Clementi Rd - Nus Fac Of Engrg (16159) Engineering Drive 2, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Clementi Rd - Nus Fac Of Architecture (16149) 10 Kent Ridge Crescent, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Clementi Rd - Bef Kent Ridge Ter (16139) Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - Aft Clementi Rd (16089) 412 Pasir Panjang Road, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - Bef Pasir Panjang Po (16079) 463 Pasir Panjang Road, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - Heng Mui Keng Terr (16069) 1a Heng Mui Keng Terrace, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - Jamiyah Halfway Hse (16059) 352 Pasir Panjang Road, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - Whitehaven (16049) 331 Pasir Panjang Road, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - S'Pore Science Pk II (16039) 313 Pasir Panjang Road, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - Gloria Man (16029) 293 Pasir Panjang Road, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - Haw Par Villa Stn (16019) 262 Pasir Panjang Road, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - Horizon Residences (16209) 43 Pasir Panjang Hill, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - Bef Sth Buona Vista Rd (15229) 218 Pasir Panjang Road, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - Pasir View Pk (15219) 200 Pasir Panjang Road, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - Bef Pasir Panjang Stn (15209) 18 Westridge Walk, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - Opp Currency Hse (15199) 120 Pasir Panjang Road, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - Harbourside Ind Bldg 2 (15169) 2 Boon Leat Terrace, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - Mapletree Business City (15159) Những tuyến xe sắp đến
Pasir Panjang Rd - Labrador Pk Stn/Psa Bldg (15149) Những tuyến xe sắp đến
Telok Blangah Rd - Aft Alexandra Rd (14189) Những tuyến xe sắp đến
Telok Blangah Rd - Yeo's Bldg (14179) 2 Telok Blangah Street 31, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Telok Blangah Rd - Opp Telok Blangah Stn (14169) 461 Telok Blangah Road, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Telok Blangah Rd - Bef Chr Community Chapel (14159) 420 Telok Blangah Road, Singapore Những tuyến xe sắp đến
Telok Blangah Rd - Bef Seah Im Rd (14139) Những tuyến xe sắp đến
Seah Im Rd - Harbourfront Int (14009) 4 Seah Im Road, Singapore Những tuyến xe sắp đến

Câu hỏi thường gặp 188

188 xe buýt bắt đầu hoạt động lúc mấy giờ

188 xe buýt bắt đầu hoạt động lúc 05:30 vào Chủ nhật, Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy.

188 xe buýt ngừng hoạt động lúc nào?

188 xe buýt ngừng hoạt động lúc 22:48 vào Chủ nhật, Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy.

188 xe buýt đến lúc mấy giờ?

Khi nào Choa Chu Kang Int ↔ HarbourFront Int Xe buýt đến? Nhấp vào đây cho thời gian đến trực tiếp và xem toàn bộ lịch trình cho Choa Chu Kang Int ↔ HarbourFront Int Xe buýt gần với vị trí của bạn nhất.

Danh sách các điểm dừng 188 xe buýt

Choa Chu Kang Loop - Choa Chu Kang Int (44009) • Choa Chu Kang Way - Blk 352 (44461) • Choa Chu Kang Way - Blk 224 (44451) • Choa Chu Kang Way - Blk 239 (44441) • Choa Chu Kang Way - Blk 113 (44121) • Bt Batok Rd - Bt Batok Fire Stn (44159) • Bt Batok Rd - Bef Bt Batok West Ave 5 (44169) • Bt Batok West Ave 5 - Opp Bt Batok Driving Ctr (43529) • Bt Batok West Ave 7 - Opp Hometeamns (43641) • Bt Batok West Ave 7 - Blk 334 (43831) • Bt Batok West Ave 4 - Blk 331 (43491) • Bt Batok West Ave 2 - Blk 315 (43481) • Bt Batok West Ave 2 - Blk 306 (43471) • Bt Batok West Ave 2 - Aft Bt Batok West Ave 5 (43461) • Bt Batok West Ave 3 - Bt Batok Polyclinic (43401) • Bt Batok West Ave 6 - Opp Blk 144 (43321) • Bt Batok West Ave 6 - Blk 109 (43371) • Bt Batok Ave 1 - Blk 298 (43699) • Jurong East Ctrl - Blk 266 (28629) • Toh Guan Rd - Opp Blk 288d (28631) • Toh Guan Rd - Blk 284 (28641) • Toh Guan Rd - Opp Imm Bldg (28651) • Boon Lay Way - Opp The Synergy (28049) • Boon Lay Way - Aft Boon Lay Sub Stn (28039) • Boon Lay Way - Bef Toh Tuck Ave (28029) • C'Wealth Ave West - Aft Toh Tuck Ave (28019) • C'Wealth Ave West - Blk 203 (20109) • Clementi Ave 6 - Opp Regent Pk (17051) • Aye - Blk 431 (20019) • Aye - Blk 426 (17149) • Aye - Aft Clementi Swim Cplx (17139) • Clementi Rd - Nus High Sch (17191) • Clementi Rd - Nus Fac Of Engrg (16159) • Clementi Rd - Nus Fac Of Architecture (16149) • Clementi Rd - Bef Kent Ridge Ter (16139) • Pasir Panjang Rd - Aft Clementi Rd (16089) • Pasir Panjang Rd - Bef Pasir Panjang Po (16079) • Pasir Panjang Rd - Heng Mui Keng Terr (16069) • Pasir Panjang Rd - Jamiyah Halfway Hse (16059) • Pasir Panjang Rd - Whitehaven (16049) • Pasir Panjang Rd - S'Pore Science Pk II (16039) • Pasir Panjang Rd - Gloria Man (16029) • Pasir Panjang Rd - Haw Par Villa Stn (16019) • Pasir Panjang Rd - Horizon Residences (16209) • Pasir Panjang Rd - Bef Sth Buona Vista Rd (15229) • Pasir Panjang Rd - Pasir View Pk (15219) • Pasir Panjang Rd - Bef Pasir Panjang Stn (15209) • Pasir Panjang Rd - Opp Currency Hse (15199) • Pasir Panjang Rd - Harbourside Ind Bldg 2 (15169) • Pasir Panjang Rd - Mapletree Business City (15159) • Pasir Panjang Rd - Labrador Pk Stn/Psa Bldg (15149) • Telok Blangah Rd - Aft Alexandra Rd (14189) • Telok Blangah Rd - Yeo's Bldg (14179) • Telok Blangah Rd - Opp Telok Blangah Stn (14169) • Telok Blangah Rd - Bef Chr Community Chapel (14159) • Telok Blangah Rd - Bef Seah Im Rd (14139) • Seah Im Rd - Harbourfront Int (14009)

Danh sách các đường 188 xe buýt

352 Choa Chu Kang Central • Choa Chu Kang Way • 239 Choa Chu Kang Central • 113 Teck Whye Lane • Bukit Batok West Avenue 7 • Bukit Batok West Avenue 7 • 331 Bukit Batok Street 33 • 315 Bukit Batok Street 32 • 306 Bukit Batok Street 31 • 122 Bukit Batok Central • 109 Bukit Batok West Avenue 6 • 284 Toh Guan Road • Toh Guan Road • 48 Boon Lay Way • 28 Boon Lay Way • 203 Clementi Avenue 6 • Clementi Avenue 6 • Ayer Rajah Expressway • Engineering Drive 2 • 10 Kent Ridge Crescent • 412 Pasir Panjang Road • 463 Pasir Panjang Road • 1a Heng Mui Keng Terrace • 352 Pasir Panjang Road • 331 Pasir Panjang Road • 313 Pasir Panjang Road • 293 Pasir Panjang Road • 262 Pasir Panjang Road • 43 Pasir Panjang Hill • 218 Pasir Panjang Road • 200 Pasir Panjang Road • 18 Westridge Walk • 120 Pasir Panjang Road • 2 Boon Leat Terrace • 2 Telok Blangah Street 31 • 461 Telok Blangah Road • 420 Telok Blangah Road • 4 Seah Im Road

Lịch trình 188 xe buýt

188 xe buýt tuyến đường hoạt động trong ngày thường. Giờ lịch trình thường ngày: 05:30 - 22:48

Thứ hai 05:30 - 22:48
Thứ ba 05:30 - 22:48
Thứ tư 05:30 - 22:48
Thứ năm 05:30 - 22:48
Thứ sáu 05:30 - 22:48
Thứ bảy 05:30 - 22:48
Chủ nhật 05:30 - 22:48
Moovit là ứng dụng giao thông số 1 thế giới.
Hỗ trợ hơn 2700 thành phố ở hơn 86 quốc gia khắp thế giới!
Google Play badge AppStore badge

Điểm dừng chân đầu tiên của tuyến đường 188 xe buýt là Choa Chu Kang Loop - Choa Chu Kang Int (44009) và điểm dừng cuối cùng là Seah Im Rd - Harbourfront Int (14009). 188 (Hướng dẫn: Harbourfront Int) hoạt động trong ngày thường.

Thông tin bổ sung: 188 có 57 stops và tổng thời lượng chuyến đi trên tuyến đường này là khoảng 88 phút.

Bạn đang trên đường đi? Xem lý do tại sao hơn 300 triệu người dùng tin tưởng Moovit là ứng dụng trung chuyển công cộng tốt nhất. Moovit cung cấp cho bạn tuyến đường được đề xuất SMRT, trình theo dõi xe buýt thời gian thực, hướng dẫn đường đi trực tiếp, bản đồ tuyến đường trong Singapore và giúp tìm 188 xe buýt stops gần bạn nhất. Không có internet ư? Hãy tải bản đồ PDF ngoại tuyến và lịch trình xe buýt cho 188 xe buýt để thực hiện chuyến đi của bạn.

188 gần tôi

Hướng Thay thế

Câu hỏi thường gặp 188

188 xe buýt bắt đầu hoạt động lúc mấy giờ

188 xe buýt bắt đầu hoạt động lúc 05:30 vào Chủ nhật, Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy.

188 xe buýt ngừng hoạt động lúc nào?

188 xe buýt ngừng hoạt động lúc 22:48 vào Chủ nhật, Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy.

188 xe buýt đến lúc mấy giờ?

Khi nào Choa Chu Kang Int ↔ HarbourFront Int Xe buýt đến? Nhấp vào đây cho thời gian đến trực tiếp và xem toàn bộ lịch trình cho Choa Chu Kang Int ↔ HarbourFront Int Xe buýt gần với vị trí của bạn nhất.

Moovit - Ứng dụng giao thông địa phương cho Android và iOS
Moovit Thời gian đến thực, Lịch trình, Bản đồ và nhiều hơn nữa
Moovit - Ứng dụng giao thông địa phương cho Android và iOS
Moovit Thời gian đến thực, Lịch trình, Bản đồ và nhiều hơn nữa