Xe buýt - 5524

5524

난곡공영차고지 - 중앙대학교

지선

Lịch trình và Điểm dừng 5524 xe buýt

5524 xe buýt (Hướng dẫn: 중앙대학교) có 50 stops khởi hành từ 난곡공영차고지 và kết thúc tại 중앙대학교.

Tổng quan về lịch trình thời gian tuyến 5524 xe buýt: Thường bắt đầu hoạt động vào lúc 04:00 và kết thúc vào 22:18. Ngày hoạt động bình thường: ngày thường.

Chọn bất kỳ 5524 xe buýt stops nào bên dưới để tìm lịch trình thời gian thực được cập nhật và xem bản đồ tuyến đường của họ.

Chỉ đường: 중앙대학교

난곡공영차고지 South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 92 Những tuyến xe sắp đến
신림복지관앞 South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 108 Những tuyến xe sắp đến
난우중학교입구 South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 130 Những tuyến xe sắp đến
우림시장.난곡보건분소 South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 637 Những tuyến xe sắp đến
남강중입구 South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 194 Những tuyến xe sắp đến
세이브마트앞 South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 금정빌딩 614 Những tuyến xe sắp đến
신일교회앞 South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 신일신용 607 Những tuyến xe sắp đến
난곡우체국사거리 South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 1680 Những tuyến xe sắp đến
난곡입구 South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 296-1 Những tuyến xe sắp đến
건강보험관악지사 South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 324 Những tuyến xe sắp đến
신사시장.선한이웃교회 South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 341 Những tuyến xe sắp đến
신대방역 South Korea Seoul Yongsan-gu 신사로 94 Những tuyến xe sắp đến
조원아파트 South Korea Seoul Yongsan-gu 조원중앙로 영우빌딩 1649 Những tuyến xe sắp đến
조원동기점 South Korea Seoul Yongsan-gu 조원로 강남아파트 16동 1644 Những tuyến xe sắp đến
구로디지털단지역 South Korea Seoul Yongsan-gu 시흥대로 한성빌딩 1643 Những tuyến xe sắp đến
신림빗물펌프장 South Korea Seoul Yongsan-gu 신사로 1648 Những tuyến xe sắp đến
신대방역 South Korea Seoul Yongsan-gu 신사로 92 Những tuyến xe sắp đến
신사동진양빌딩앞 South Korea Seoul Yongsan-gu 신사로 Amada빌딩 499 Những tuyến xe sắp đến
보라매공원입구 South Korea Seoul Yongsan-gu 신사로 475 Những tuyến xe sắp đến
보라매갑을아파트 South Korea Seoul Yongsan-gu 봉천로 184 Những tuyến xe sắp đến
롯데관악점 South Korea Seoul Yongsan-gu 봉천로 1444 Những tuyến xe sắp đến
봉천교 South Korea Seoul Yongsan-gu 봉천로 1429 Những tuyến xe sắp đến
당곡중학교 South Korea Seoul Yongsan-gu 봉천로 266 Những tuyến xe sắp đến
은천교 South Korea Seoul Yongsan-gu 은천로 963 Những tuyến xe sắp đến
봉일시장 South Korea Seoul Yongsan-gu 은천로 28 Những tuyến xe sắp đến
은천초등학교 South Korea Seoul Yongsan-gu 은천로 64 Những tuyến xe sắp đến
두산.벽산아파트.서울관광고등학교 South Korea Seoul Yongsan-gu 은천로 두산아파트 상가2동 1708 Những tuyến xe sắp đến
현대시장앞 South Korea Seoul Yongsan-gu 은천로 삼두빌딩 464 Những tuyến xe sắp đến
관악동부센트레빌아파트앞 South Korea Seoul Yongsan-gu 은천로 150-1 Những tuyến xe sắp đến
중앙동성당앞 South Korea Seoul Yongsan-gu 은천로 176 Những tuyến xe sắp đến
봉원중학교.행운동우성아파트 South Korea Seoul Yongsan-gu 관악로 도암빌딩 34 Những tuyến xe sắp đến
봉천사거리.봉천중앙시장 South Korea Seoul Yongsan-gu 관악로 199 Những tuyến xe sắp đến
봉천사거리 South Korea Seoul Yongsan-gu 남부순환로 1844 Những tuyến xe sắp đến
낙성대동 South Korea Seoul Yongsan-gu 남부순환로 1872 Những tuyến xe sắp đến
낙성대입구 South Korea Seoul Yongsan-gu 남부순환로 1904 Những tuyến xe sắp đến
인헌중고.서울미술고 South Korea Seoul Yongsan-gu 남부순환로 1962 Những tuyến xe sắp đến
예술인마을.사당초등학교 South Korea Seoul Yongsan-gu 남부순환로 2028 Những tuyến xe sắp đến
남서울농협남현동지점 South Korea Seoul Yongsan-gu 남부순환로 2056 Những tuyến xe sắp đến
사당역 South Korea Seoul Yongsan-gu 동작대로 26 Những tuyến xe sắp đến
이수역 South Korea Seoul Yongsan-gu 동작대로 66 Những tuyến xe sắp đến
남성시장 South Korea Seoul Yongsan-gu 동작대로 총신대역4호선 736 Những tuyến xe sắp đến
경문고등학교 South Korea Seoul Yongsan-gu 동작대로 156 Những tuyến xe sắp đến
정금마을 South Korea Seoul Yongsan-gu 동작대로 188 Những tuyến xe sắp đến
이수교 South Korea Seoul Yongsan-gu 동작대로 226 Những tuyến xe sắp đến
동작역.국립현충원 South Korea Seoul Yongsan-gu 현충로 220 Những tuyến xe sắp đến
흑석동한강현대아파트 South Korea Seoul Yongsan-gu 현충로 한강현대아파트 111동 28 Những tuyến xe sắp đến
비계 South Korea Seoul Yongsan-gu 현충로 한강현대아파트 28 Những tuyến xe sắp đến
흑석동명수대현대아파트 South Korea Seoul Yongsan-gu 현충로 115 Những tuyến xe sắp đến
흑석역.흑석동빗물펌프장 South Korea Seoul Yongsan-gu 서달로 흑석적환장 4 Những tuyến xe sắp đến
중앙대학교 South Korea Seoul Yongsan-gu 흑석로 110-1 Những tuyến xe sắp đến

Câu hỏi thường gặp 5524

5524 xe buýt bắt đầu hoạt động lúc mấy giờ

5524 xe buýt bắt đầu hoạt động lúc 04:00 vào Chủ nhật, Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy.

5524 xe buýt ngừng hoạt động lúc nào?

5524 xe buýt ngừng hoạt động lúc 22:18 vào Chủ nhật, Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy.

5524 xe buýt đến lúc mấy giờ?

Khi nào 난곡공영차고지 - 중앙대학교 Xe buýt đến? Nhấp vào đây cho thời gian đến trực tiếp và xem toàn bộ lịch trình cho 난곡공영차고지 - 중앙대학교 Xe buýt gần với vị trí của bạn nhất.

Danh sách các điểm dừng 5524 xe buýt

난곡공영차고지 • 신림복지관앞 • 난우중학교입구 • 우림시장.난곡보건분소 • 남강중입구 • 세이브마트앞 • 신일교회앞 • 난곡우체국사거리 • 난곡입구 • 건강보험관악지사 • 신사시장.선한이웃교회 • 신대방역 • 조원아파트 • 조원동기점 • 구로디지털단지역 • 신림빗물펌프장 • 신대방역 • 신사동진양빌딩앞 • 보라매공원입구 • 보라매갑을아파트 • 롯데관악점 • 봉천교 • 당곡중학교 • 은천교 • 봉일시장 • 은천초등학교 • 두산.벽산아파트.서울관광고등학교 • 현대시장앞 • 관악동부센트레빌아파트앞 • 중앙동성당앞 • 봉원중학교.행운동우성아파트 • 봉천사거리.봉천중앙시장 • 봉천사거리 • 낙성대동 • 낙성대입구 • 인헌중고.서울미술고 • 예술인마을.사당초등학교 • 남서울농협남현동지점 • 사당역 • 이수역 • 남성시장 • 경문고등학교 • 정금마을 • 이수교 • 동작역.국립현충원 • 흑석동한강현대아파트 • 비계 • 흑석동명수대현대아파트 • 흑석역.흑석동빗물펌프장 • 중앙대학교

Danh sách các đường 5524 xe buýt

South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 92 • South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 108 • South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 130 • South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 637 • South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 194 • South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 금정빌딩 614 • South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 신일신용 607 • South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 1680 • South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 296-1 • South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 324 • South Korea Seoul Yongsan-gu 난곡로 341 • South Korea Seoul Yongsan-gu 신사로 94 • South Korea Seoul Yongsan-gu 조원중앙로 영우빌딩 1649 • South Korea Seoul Yongsan-gu 조원로 강남아파트 16동 1644 • South Korea Seoul Yongsan-gu 시흥대로 한성빌딩 1643 • South Korea Seoul Yongsan-gu 신사로 1648 • South Korea Seoul Yongsan-gu 신사로 92 • South Korea Seoul Yongsan-gu 신사로 Amada빌딩 499 • South Korea Seoul Yongsan-gu 신사로 475 • South Korea Seoul Yongsan-gu 봉천로 184 • South Korea Seoul Yongsan-gu 봉천로 1444 • South Korea Seoul Yongsan-gu 봉천로 1429 • South Korea Seoul Yongsan-gu 봉천로 266 • South Korea Seoul Yongsan-gu 은천로 963 • South Korea Seoul Yongsan-gu 은천로 28 • South Korea Seoul Yongsan-gu 은천로 64 • South Korea Seoul Yongsan-gu 은천로 두산아파트 상가2동 1708 • South Korea Seoul Yongsan-gu 은천로 삼두빌딩 464 • South Korea Seoul Yongsan-gu 은천로 150-1 • South Korea Seoul Yongsan-gu 은천로 176 • South Korea Seoul Yongsan-gu 관악로 도암빌딩 34 • South Korea Seoul Yongsan-gu 관악로 199 • South Korea Seoul Yongsan-gu 남부순환로 1844 • South Korea Seoul Yongsan-gu 남부순환로 1872 • South Korea Seoul Yongsan-gu 남부순환로 1904 • South Korea Seoul Yongsan-gu 남부순환로 1962 • South Korea Seoul Yongsan-gu 남부순환로 2028 • South Korea Seoul Yongsan-gu 남부순환로 2056 • South Korea Seoul Yongsan-gu 동작대로 26 • South Korea Seoul Yongsan-gu 동작대로 66 • South Korea Seoul Yongsan-gu 동작대로 총신대역4호선 736 • South Korea Seoul Yongsan-gu 동작대로 156 • South Korea Seoul Yongsan-gu 동작대로 188 • South Korea Seoul Yongsan-gu 동작대로 226 • South Korea Seoul Yongsan-gu 현충로 220 • South Korea Seoul Yongsan-gu 현충로 한강현대아파트 111동 28 • South Korea Seoul Yongsan-gu 현충로 한강현대아파트 28 • South Korea Seoul Yongsan-gu 현충로 115 • South Korea Seoul Yongsan-gu 서달로 흑석적환장 4 • South Korea Seoul Yongsan-gu 흑석로 110-1

Lịch trình 5524 xe buýt

5524 xe buýt tuyến đường hoạt động trong ngày thường. Giờ lịch trình thường ngày: 04:00 - 22:18

Thứ hai 04:00 - 22:18
Thứ ba 04:00 - 22:18
Thứ tư 04:00 - 22:18
Thứ năm 04:00 - 22:18
Thứ sáu 04:00 - 22:18
Thứ bảy 04:00 - 22:18
Chủ nhật 04:00 - 22:18
Moovit là ứng dụng giao thông số 1 thế giới.
Hỗ trợ hơn 2600 thành phố ở hơn 85 quốc gia khắp thế giới!
Google Play badge AppStore badge

Điểm dừng chân đầu tiên của tuyến đường 5524 xe buýt là 난곡공영차고지 và điểm dừng cuối cùng là 중앙대학교. 5524 (Hướng dẫn: 중앙대학교) hoạt động trong ngày thường.

Thông tin bổ sung: 5524 có 50 stops và tổng thời lượng chuyến đi trên tuyến đường này là khoảng 44 phút.

Bạn đang trên đường đi? Xem lý do tại sao hơn 250 triệu người dùng tin tưởng Moovit là ứng dụng trung chuyển công cộng tốt nhất. Moovit cung cấp cho bạn tuyến đường được đề xuất 지선, trình theo dõi xe buýt thời gian thực, hướng dẫn đường đi trực tiếp, bản đồ tuyến đường trong Seoul và giúp tìm 5524 xe buýt stops gần bạn nhất. Không có internet ư? Hãy tải bản đồ PDF ngoại tuyến và lịch trình xe buýt cho 5524 xe buýt để thực hiện chuyến đi của bạn.

5524 gần tôi

Hướng Thay thế

Câu hỏi thường gặp 5524

5524 xe buýt bắt đầu hoạt động lúc mấy giờ

5524 xe buýt bắt đầu hoạt động lúc 04:00 vào Chủ nhật, Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy.

5524 xe buýt ngừng hoạt động lúc nào?

5524 xe buýt ngừng hoạt động lúc 22:18 vào Chủ nhật, Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy.

5524 xe buýt đến lúc mấy giờ?

Khi nào 난곡공영차고지 - 중앙대학교 Xe buýt đến? Nhấp vào đây cho thời gian đến trực tiếp và xem toàn bộ lịch trình cho 난곡공영차고지 - 중앙대학교 Xe buýt gần với vị trí của bạn nhất.

Moovit - Ứng dụng giao thông địa phương cho Android và iOS
Moovit Thời gian đến thực, Lịch trình, Bản đồ và nhiều hơn nữa
Moovit - Ứng dụng giao thông địa phương cho Android và iOS
Moovit Thời gian đến thực, Lịch trình, Bản đồ và nhiều hơn nữa