Moovit Индекс на Обществения Транспорт

Сравнете факти и статистики за обществения транспорт във вашия град

• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Bogota е 8.0 км. Все пак 53% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Marseilleвсеки ден? Пътуващите чакат средно 14 мин, но над 41% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Bogotaвсеки ден? Пътуващите чакат средно 20 мин, но над 59% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
В Campinas Region средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 77 мин. Над 78% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вCampinas Region,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.66 км? Около 17% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Porto, Braga and Vila Real е 5.8 км. Все пак 39% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Belo Horizonte Region е 53%. Средно 14% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
В Bogota средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 97 мин. Над 99% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
В Catania средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 56 мин. Над 57% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
В Florianopolis Region средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 70 мин. Над 71% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вStrasbourg,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.82 км? Около 29% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Marseille е 8.8 км. Все пак 59% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Porto, Braga and Vila Real е 48%. Средно 8% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Strasbourg е 3.9 км. Все пак 26% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Marseille е 56%. Средно 19% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вCatania,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.80 км? Около 24% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вPorto, Braga and Vila Real,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.90 км? Около 32% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
В Porto, Braga and Vila Real средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 47 мин. Над 48% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Porto, Braga and Vila Realвсеки ден? Пътуващите чакат средно 12 мин, но над 36% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вBari,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.76 км? Около 22% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Sao Luisвсеки ден? Пътуващите чакат средно 26 мин, но над 78% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
В Sao Luis средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 92 мин. Над 93% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
В Strasbourg средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 52 мин. Над 53% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Cataniaвсеки ден? Пътуващите чакат средно 23 мин, но над 67% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Florianopolis Region е 51%. Средно 14% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Sao Luis е 5.4 км. Все пак 36% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
В Marseille средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 47 мин. Над 48% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вBelo Horizonte Region,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.64 км? Около 16% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Sao Luis е 71%. Средно 21% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вSao Luis,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.61 км? Около 16% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вBogota,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.72 км? Около 22% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
В Bari средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 57 мин. Над 58% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Campinas Regionвсеки ден? Пътуващите чакат средно 23 мин, но над 68% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Campinas Region е 58%. Средно 14% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Florianopolis Regionвсеки ден? Пътуващите чакат средно 17 мин, но над 50% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вFlorianopolis Region,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.61 км? Около 15% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
В Belo Horizonte Region средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 85 мин. Над 86% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Campinas Region е 7.9 км. Все пак 53% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вMarseille,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.94 км? Около 32% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Strasbourgвсеки ден? Пътуващите чакат средно 9 мин, но над 26% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Florianopolis Region е 7.2 км. Все пак 48% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Belo Horizonte Region е 8.7 км. Все пак 58% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Bogota е 67%. Средно 19% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Bari е 4.2 км. Все пак 28% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Catania е 46%. Средно 17% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Bariвсеки ден? Пътуващите чакат средно 18 мин, но над 54% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Belo Horizonte Regionвсеки ден? Пътуващите чакат средно 23 мин, но над 68% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Catania е 4.7 км. Все пак 31% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Bari е 31%. Средно 13% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Strasbourg е 60%. Средно 19% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,

Всеки ден над 100 милиона хора по света пътуватс обществен транспорт, използвайки Moovit. Moovit Статистики предлага статистики и анализи за обществения транспорт, базирани на потребителските данни в Moovit, анкети и модели на пътуване на хората из техните градове.

Открийте къде пътуващите чакат най-много време автобуса, приблизителноколко е дълго тяхното ежедневно пътуване, колко далече пътуват хората до и от работа с автобус, влак или метро и средната дистанция, която хората извървяват всеки ден, и още много.

Време за Пътуване
Максималното време, за което хората пътуват с градския транспорт всеки ден
Вижте повече
Време за Чакане
Продължителността на времето, в което хората чакат на спирка за линия
Вижте повече
Разстояние на Пътуването
Средното разстояние, пътувано с градски транспорт на пътуване
Вижте повече
Брой на Прекачванията
Броят на хората, които сменят линии за едно пътуване
Вижте повече
Дистанция при Ходене Пеша
Средна дистанция, която хората извървяват за едно пътуване
Вижте повече
Интересувате ли се да научите повече за вашия град? Свържете се с Нас
Moovit Индекс на Обществения Транспорт - Разгледайте транспортните данни за градове по целия свят, открийте моделите на използване на градския транспорт
Австралия Adelaide Brisbane Melbourne Sydney
Аржентина Buenos Aires Cordoba Posadas Rosario
Гърция Athens
Еквадор Cuenca
Израел Israel
Ирландия Ireland
Китай Hong Kong
Перу Lima
Сингапур Singapore
Унгария Montevideo
Това е лиценцирано под Creative Commons Attribution 4.0 Интернационален Лиценз. Чувствайте се свободни да използвате намерената на този уебсайт информация, ако давате кредит на ''Moovit'' и включете линк към тази страница.
Интересувате ли се да научите повече за вашия град?