Moovit Индекс на Обществения Транспорт

Сравнете факти и статистики за обществения транспорт във вашия град

• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Trieste е 4.6 км. Все пак 31% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в East Midlands е 32%. Средно 13% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вTrieste,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.71 км? Около 20% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
В Istanbul средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 91 мин. Над 92% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Trieste е 49%. Средно 15% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вVenice,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.84 км? Около 27% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
В Jundiai средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 79 мин. Над 80% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вBologne,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.76 км? Около 22% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Miami е 8.08 мили. Все пак 86% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Catania е 46%. Средно 17% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Bologne е 5.4 км. Все пак 36% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Istanbul е 66%. Средно 26% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е East Midlands е 6.2 км. Все пак 41% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Bologne е 42%. Средно 7% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
В Trieste средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 49 мин. Над 50% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
В Venice средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 52 мин. Над 53% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Istanbulвсеки ден? Пътуващите чакат средно 19 мин, но над 56% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Montreal е 71%. Средно 26% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Miami е 60%. Средно 29% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вJundiai,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.71 км? Около 21% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вEast Midlands,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.98 км? Около 36% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
В East Midlands средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 52 мин. Над 52% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в East Midlandsвсеки ден? Пътуващите чакат средно 12 мин, но над 34% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Catania е 4.7 км. Все пак 31% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Venice е 44%. Средно 11% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Sydneyвсеки ден? Пътуващите чакат средно 13 мин, но над 38% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Sydney е 48%. Средно 15% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вSydney,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.65 км? Около 17% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
В Miami средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 90 мин. Над 91% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Istanbul е 12 км. Все пак 80% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Montrealвсеки ден? Пътуващите чакат средно 14 мин, но над 41% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Montreal е 7.7 км. Все пак 51% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вMontreal,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.81 км? Около 27% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Cataniaвсеки ден? Пътуващите чакат средно 23 мин, но над 67% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
В Bologne средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 53 мин. Над 54% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Veniceвсеки ден? Пътуващите чакат средно 10 мин, но над 30% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вMiami,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.68 мили? Около 44% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Jundiaiвсеки ден? Пътуващите чакат средно 20 мин, но над 59% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вIstanbul,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.94 км? Около 37% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
В Sydney средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 82 мин. Над 83% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Jundiai е 6.1 км. Все пак 40% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Bologneвсеки ден? Пътуващите чакат средно 12 мин, но над 35% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
В Montreal средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 87 мин. Над 88% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Triesteвсеки ден? Пътуващите чакат средно 11 мин, но над 33% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Venice е 7.5 км. Все пак 50% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Miamiвсеки ден? Пътуващите чакат средно 18 мин, но над 53% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Jundiai е 58%. Средно 26% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Sydney е 9 км. Все пак 60% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вCatania,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.80 км? Около 24% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
В Catania средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 56 мин. Над 57% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.

Всеки ден над 170 милиона хора по света пътуватс обществен транспорт, използвайки Moovit. Moovit Статистики предлага статистики и анализи за обществения транспорт, базирани на потребителските данни в Moovit, анкети и модели на пътуване на хората из техните градове.

Открийте къде пътуващите чакат най-много време автобуса, приблизителноколко е дълго тяхното ежедневно пътуване, колко далече пътуват хората до и от работа с автобус, влак или метро и средната дистанция, която хората извървяват всеки ден, и още много.

Време за Пътуване
Максималното време, за което хората пътуват с градския транспорт всеки ден
Вижте повече
Време за Чакане
Продължителността на времето, в което хората чакат на спирка за линия
Вижте повече
Разстояние на Пътуването
Средното разстояние, пътувано с градски транспорт на пътуване
Вижте повече
Брой на Прекачванията
Броят на хората, които сменят линии за едно пътуване
Вижте повече
Дистанция при Ходене Пеша
Средна дистанция, която хората извървяват за едно пътуване
Вижте повече
Интересувате ли се да научите повече за вашия град? Свържете се с Нас
Moovit Индекс на Обществения Транспорт - Разгледайте транспортните данни за градове по целия свят, открийте моделите на използване на градския транспорт
Австралия Adelaide Brisbane Melbourne Sydney
Аржентина Buenos Aires Cordoba Posadas Rosario
Гърция Athens
Еквадор Cuenca
Израел Israel
Ирландия Ireland
Китай Hong Kong
Перу Lima
Сингапур Singapore
Унгария Montevideo
Това е лиценцирано под Creative Commons Attribution 4.0 Интернационален Лиценз. Чувствайте се свободни да използвате намерената на този уебсайт информация, ако давате кредит на ''Moovit'' и включете линк към тази страница.
Интересувате ли се да научите повече за вашия град?