Moovit Индекс на Обществения Транспорт

Сравнете факти и статистики за обществения транспорт във вашия град

• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Natal Regionвсеки ден? Пътуващите чакат средно 30 мин, но над 89% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Natal Region е 50%. Средно 13% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вNaples,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.91 км? Около 33% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Santiagoвсеки ден? Пътуващите чакат средно 15 мин, но над 44% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Teresina е 5.4 км. Все пак 36% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
В Istanbul средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 91 мин. Над 92% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Scotland е 34%. Средно 12% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вIstanbul,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.94 км? Около 37% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Scotland е 9.4 км. Все пак 62% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Valparaiso y Vina del Mar е 39%. Средно 8% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Strasbourg е 3.9 км. Все пак 26% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
В Berlin - Brandenburg средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 62 мин. Над 63% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Berlin - Brandenburg е 78%. Средно 34% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Valparaiso y Vina del Marвсеки ден? Пътуващите чакат средно 13 мин, но над 38% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вUberlandia,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.56 км? Около 13% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
В Teresina средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 79 мин. Над 80% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вNatal Region,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.66 км? Около 18% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Berlin - Brandenburg е 9.1 км. Все пак 60% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
В Uberlandia средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 76 мин. Над 77% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Istanbul е 12 км. Все пак 80% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
В Naples средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 77 мин. Над 78% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Santiago е 7.4 км. Все пак 49% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Istanbul е 66%. Средно 26% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Natal Region е 7.1 км. Все пак 47% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Strasbourg е 60%. Средно 19% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
В Strasbourg средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 52 мин. Над 53% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вScotland,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.71 км? Около 20% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Teresinaвсеки ден? Пътуващите чакат средно 33 мин, но над 96% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Santiago е 74%. Средно 26% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Valparaiso y Vina del Mar е 7.0 км. Все пак 47% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Strasbourgвсеки ден? Пътуващите чакат средно 9 мин, но над 26% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вBerlin - Brandenburg,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.52 км? Около 11% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вSantiago,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.60 км? Около 14% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Uberlandia е 4.8 км. Все пак 32% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вValparaiso y Vina del Mar,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.52 км? Около 9% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Scotlandвсеки ден? Пътуващите чакат средно 14 мин, но над 40% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Istanbulвсеки ден? Пътуващите чакат средно 19 мин, но над 56% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вStrasbourg,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.82 км? Около 29% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Uberlandia е 74%. Средно 22% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Teresina е 46%. Средно 14% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
В Natal Region средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 83 мин. Над 84% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
В Valparaiso y Vina del Mar средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 68 мин. Над 69% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Naplesвсеки ден? Пътуващите чакат средно 27 мин, но над 79% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Berlin - Brandenburgвсеки ден? Пътуващите чакат средно 10 мин, но над 29% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вTeresina,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.59 км? Около 13% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Uberlandiaвсеки ден? Пътуващите чакат средно 19 мин, но над 56% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
В Santiago средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 84 мин. Над 85% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Naples е 60%. Средно 13% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
В Scotland средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 60 мин. Над 61% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Naples е 7.1 км. Все пак 47% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.

Всеки ден над 100 милиона хора по света пътуватс обществен транспорт, използвайки Moovit. Moovit Статистики предлага статистики и анализи за обществения транспорт, базирани на потребителските данни в Moovit, анкети и модели на пътуване на хората из техните градове.

Открийте къде пътуващите чакат най-много време автобуса, приблизителноколко е дълго тяхното ежедневно пътуване, колко далече пътуват хората до и от работа с автобус, влак или метро и средната дистанция, която хората извървяват всеки ден, и още много.

Време за Пътуване
Максималното време, за което хората пътуват с градския транспорт всеки ден
Вижте повече
Време за Чакане
Продължителността на времето, в което хората чакат на спирка за линия
Вижте повече
Разстояние на Пътуването
Средното разстояние, пътувано с градски транспорт на пътуване
Вижте повече
Брой на Прекачванията
Броят на хората, които сменят линии за едно пътуване
Вижте повече
Дистанция при Ходене Пеша
Средна дистанция, която хората извървяват за едно пътуване
Вижте повече
Интересувате ли се да научите повече за вашия град? Свържете се с Нас
Moovit Индекс на Обществения Транспорт - Разгледайте транспортните данни за градове по целия свят, открийте моделите на използване на градския транспорт
Австралия Adelaide Brisbane Melbourne Sydney
Аржентина Buenos Aires Cordoba Posadas Rosario
Гърция Athens
Еквадор Cuenca
Израел Israel
Ирландия Ireland
Китай Hong Kong
Перу Lima
Сингапур Singapore
Унгария Montevideo
Това е лиценцирано под Creative Commons Attribution 4.0 Интернационален Лиценз. Чувствайте се свободни да използвате намерената на този уебсайт информация, ако давате кредит на ''Moovit'' и включете линк към тази страница.
Интересувате ли се да научите повече за вашия град?