Moovit Индекс на Обществения Транспорт

Сравнете факти и статистики за обществения транспорт във вашия град

• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Naples е 7.1 км. Все пак 47% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
В Campina Grande средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 68 мин. Над 69% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Campina Grande е 53%. Средно 8% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Antalya е 35%. Средно 7% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Campina Grandeвсеки ден? Пътуващите чакат средно 24 мин, но над 71% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Florianopolis Regionвсеки ден? Пътуващите чакат средно 17 мин, но над 50% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Denver Boulder е 54%. Средно 22% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Denver Boulder е 6.96 мили. Все пак 74% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вAntalya,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.77 км? Около 22% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Antalyaвсеки ден? Пътуващите чакат средно 23 мин, но над 68% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вNaples,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.91 км? Около 33% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Denver Boulderвсеки ден? Пътуващите чакат средно 14 мин, но над 42% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Denver Boulder е 54%. Средно 22% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вFlorianopolis Region,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.61 км? Около 15% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
В Curitiba Region средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 72 мин. Над 73% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вDenver Boulder,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.71 мили? Около 45% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Naples е 60%. Средно 13% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
В Naples средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 77 мин. Над 78% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Antalya е 7.6 км. Все пак 51% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Naplesвсеки ден? Пътуващите чакат средно 27 мин, но над 79% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Campina Grande е 3.6 км. Все пак 24% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
В Denver Boulder средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 77 мин. Над 78% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Palermoвсеки ден? Пътуващите чакат средно 23 мин, но над 68% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Bordeauxвсеки ден? Пътуващите чакат средно 13 мин, но над 39% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вCuritiba Region,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.70 км? Около 19% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Palermo е 4.4 км. Все пак 29% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
В Antalya средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 63 мин. Над 64% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Porto Alegre Region е 50%. Средно 11% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
В Palermo средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 63 мин. Над 64% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Florianopolis Region е 7.2 км. Все пак 48% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Porto Alegre Regionвсеки ден? Пътуващите чакат средно 20 мин, но над 59% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Denver Boulderвсеки ден? Пътуващите чакат средно 14 мин, но над 42% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Porto Alegre Region е 7.3 км. Все пак 49% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
В Bordeaux средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 51 мин. Над 52% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
В Porto Alegre Region средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 74 мин. Над 75% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вBordeaux,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.89 км? Около 32% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вPalermo,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.97 км? Около 35% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Curitiba Region е 7.0 км. Все пак 46% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Bordeaux е 55%. Средно 15% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Колко дълго обикновено чакат хората на спирка в Curitiba Regionвсеки ден? Пътуващите чакат средно 17 мин, но над 50% чакат повече от 20 минути.
• Бързи Факти За Използване •
В Florianopolis Region средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 70 мин. Над 71% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вDenver Boulder,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.71 мили? Около 45% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Florianopolis Region е 51%. Средно 14% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
В Denver Boulder средното време, което хората прекарват, возейки се в градския транспорт е 77 мин. Над 78% от тези пътуващи прекарват над 2 часа в градския транспорт всеки ден.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Curitiba Region е 61%. Средно 23% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Bordeaux е 6.7 км. Все пак 45% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вPorto Alegre Region,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.76 км? Около 25% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Средното разстояние. което хората изминават за едно пътуване е Denver Boulder е 6.96 мили. Все пак 74% от пътуващите изминават над 12 км в едната посока.
• Бързи Факти За Използване •
Знаете ли, че вCampina Grande,среднити разстояние, което хората изминават до работа или до дома си, е 0.57 км? Около 13% вървят повече от 1 км, за да стигнат до своята дестинация.
• Бързи Факти За Използване •
Процентът на пътуващите с градския транспорт, които сменят линии поне веднъж в Palermo е 64%. Средно 17% от пътуващите се прекачват два пъти за едно пътуване,

Всеки ден над 100 милиона хора по света пътуватс обществен транспорт, използвайки Moovit. Moovit Статистики предлага статистики и анализи за обществения транспорт, базирани на потребителските данни в Moovit, анкети и модели на пътуване на хората из техните градове.

Открийте къде пътуващите чакат най-много време автобуса, приблизителноколко е дълго тяхното ежедневно пътуване, колко далече пътуват хората до и от работа с автобус, влак или метро и средната дистанция, която хората извървяват всеки ден, и още много.

Време за Пътуване
Максималното време, за което хората пътуват с градския транспорт всеки ден
Вижте повече
Време за Чакане
Продължителността на времето, в което хората чакат на спирка за линия
Вижте повече
Разстояние на Пътуването
Средното разстояние, пътувано с градски транспорт на пътуване
Вижте повече
Брой на Прекачванията
Броят на хората, които сменят линии за едно пътуване
Вижте повече
Дистанция при Ходене Пеша
Средна дистанция, която хората извървяват за едно пътуване
Вижте повече
Интересувате ли се да научите повече за вашия град? Свържете се с Нас
Moovit Индекс на Обществения Транспорт - Разгледайте транспортните данни за градове по целия свят, открийте моделите на използване на градския транспорт
Австралия Adelaide Brisbane Melbourne Sydney
Аржентина Buenos Aires Cordoba Posadas Rosario
Гърция Athens
Еквадор Cuenca
Израел Israel
Ирландия Ireland
Китай Hong Kong
Перу Lima
Сингапур Singapore
Унгария Montevideo
Това е лиценцирано под Creative Commons Attribution 4.0 Интернационален Лиценз. Чувствайте се свободни да използвате намерената на този уебсайт информация, ако давате кредит на ''Moovit'' и включете линк към тази страница.
Интересувате ли се да научите повече за вашия град?