Moovit kollektivtransport-indeks

Sammenlikne fakta og statistikk om kollektivtransport i byen din

• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Ribeirao Preto er 4.4 km. Allikevel reiser 29% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Valparaiso y Vina del Mar, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.52 km? Ca. 9% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Genoa er 4 km. Allikevel reiser 27% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Santos, Sao Vicente, Guaruja, Cubatao and Bertioga er 40%. I gjennomsnitt bytter 12% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Londrina er 66%. I gjennomsnitt bytter 20% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Curitiba Region er 61%. I gjennomsnitt bytter 23% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Londrina er 4.1 km. Allikevel reiser 27% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Ribeirao Preto, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.69 km? Ca. 19% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Genoa hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 12 min, men over 35% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Londrina, bruker folk i gjennomsnitt 66 min på å reise med offentlig transport. Over 67% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Monterrey, bruker folk i gjennomsnitt 85 min på å reise med offentlig transport. Over 86% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Barranquilla, bruker folk i gjennomsnitt 77 min på å reise med offentlig transport. Over 78% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Curitiba Region er 7.0 km. Allikevel reiser 46% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Barranquilla, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 1.23 km? Ca. 47% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Joinville, bruker folk i gjennomsnitt 76 min på å reise med offentlig transport. Over 77% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Curitiba Region hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 17 min, men over 50% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Valparaiso y Vina del Mar, bruker folk i gjennomsnitt 68 min på å reise med offentlig transport. Over 69% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Genoa, bruker folk i gjennomsnitt 54 min på å reise med offentlig transport. Over 55% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Curitiba Region hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 17 min, men over 50% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Santos, Sao Vicente, Guaruja, Cubatao and Bertioga, bruker folk i gjennomsnitt 63 min på å reise med offentlig transport. Over 64% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Curitiba Region er 61%. I gjennomsnitt bytter 23% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Valparaiso y Vina del Mar hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 13 min, men over 38% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Genoa er 64%. I gjennomsnitt bytter 15% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Ribeirao Preto, bruker folk i gjennomsnitt 61 min på å reise med offentlig transport. Over 62% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Joinville er 5.4 km. Allikevel reiser 36% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Ribeirao Preto hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 20 min, men over 60% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Monterrey er 68%. I gjennomsnitt bytter 16% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Santos, Sao Vicente, Guaruja, Cubatao and Bertioga, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.52 km? Ca. 9% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Joinville er 80%. I gjennomsnitt bytter 37% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Monterrey er 9.5 km. Allikevel reiser 63% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Barranquilla hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 15 min, men over 43% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Curitiba Region er 7.0 km. Allikevel reiser 46% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Ribeirao Preto er 50%. I gjennomsnitt bytter 12% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Valparaiso y Vina del Mar er 7.0 km. Allikevel reiser 47% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Santos, Sao Vicente, Guaruja, Cubatao and Bertioga er 5.8 km. Allikevel reiser 39% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Curitiba Region, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.70 km? Ca. 19% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Curitiba Region, bruker folk i gjennomsnitt 72 min på å reise med offentlig transport. Over 73% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Santos, Sao Vicente, Guaruja, Cubatao and Bertioga hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 22 min, men over 66% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Valparaiso y Vina del Mar er 39%. I gjennomsnitt bytter 8% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Barranquilla er 64%. I gjennomsnitt bytter 25% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Joinville, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.66 km? Ca. 19% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Genoa, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.70 km? Ca. 19% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Joinville hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 17 min, men over 51% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Barranquilla er 5.9 km. Allikevel reiser 39% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Monterrey, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 1.00 km? Ca. 39% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Curitiba Region, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.70 km? Ca. 19% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Monterrey hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 17 min, men over 49% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Londrina, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.65 km? Ca. 18% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Curitiba Region, bruker folk i gjennomsnitt 72 min på å reise med offentlig transport. Over 73% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Londrina hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 16 min, men over 46% venter i mer enn 20 minutter.

Hver dag tar over 100 millioner mennesker over hele verden kollektivtransport til jobben. Moovits innsikt tilbyr statistikk og analyse for kollektivtransport basert på Moovit-bruksdata, undersøkelser og data for pendlermønstre rundt i byene deres.

Oppdag hvor reisende venter lengst på bussen, hvor lang deres daglige reise er, hvor langt folk reiser til og fra jobb på buss, tog eller t-bane, og hvor langt folk går i gjennomsnitt hver dag og mer,.

Reisetid
Total tid folk reiser med kollektivtransport hver dag
Se mer
Ventetid
Hvor lenge folk venter på en stasjon på en linje
Se mer
Reiseavstand
Gjennomsnittsdistansen reist med kollektivtransport per tur
Se mer
Antall overganger
Antall mennesker som bytter linje per tur
Se mer
Gåavstand
Gjennomsnittsdistansen folk går per tur
Se mer
Interessert i å lære mer om byen din? Kontakt Oss
Moovits kolllektivtransport-indeks - utforsk reisedata for byer over hele verden, oppdag bruksmønstre for kollektivtransport
Ecuador Cuenca
Hellas Athens
Irland Ireland
Israel Israel
Kina Hong Kong
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Dette arbeidet er lisensiert under en Creative Commons Attribution 4.0 Internasjonal lisens. Bruk gjerne informasjonen du finner på denne nettsiden, så lenge du sier at du brukte 'Moovit' og inkluderer en lenke til denne siden.
Interessert i å lære mer om byen din?