Moovit kollektivtransport-indeks

Sammenlikne fakta og statistikk om kollektivtransport i byen din

• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Trieste, bruker folk i gjennomsnitt 49 min på å reise med offentlig transport. Over 50% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Lima hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 14 min, men over 40% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i East Midlands hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 12 min, men over 34% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Montevideo, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.48 km? Ca. 6% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Coimbra er 29%. I gjennomsnitt bytter 0% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Lyon, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.75 km? Ca. 21% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Paris, bruker folk i gjennomsnitt 64 min på å reise med offentlig transport. Over 65% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Sevilla er 44%. I gjennomsnitt bytter 10% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i East Midlands, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.98 km? Ca. 36% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Lyon er 72%. I gjennomsnitt bytter 30% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Paris er 10.8 km. Allikevel reiser 72% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Paris er 75%. I gjennomsnitt bytter 32% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Turin hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 14 min, men over 41% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Turin er 64%. I gjennomsnitt bytter 15% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Berlin - Brandenburg er 78%. I gjennomsnitt bytter 34% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Lima er 68%. I gjennomsnitt bytter 23% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Montevideo hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 14 min, men over 41% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Trieste er 4.6 km. Allikevel reiser 31% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Lima, bruker folk i gjennomsnitt 95 min på å reise med offentlig transport. Over 97% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Lima er 8.1 km. Allikevel reiser 54% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Sevilla hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 8 min, men over 23% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I East Midlands, bruker folk i gjennomsnitt 52 min på å reise med offentlig transport. Over 52% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Turin, bruker folk i gjennomsnitt 65 min på å reise med offentlig transport. Over 66% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Coimbra hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 12 min, men over 37% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Sevilla er 5.6 km. Allikevel reiser 37% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Montevideo, bruker folk i gjennomsnitt 65 min på å reise med offentlig transport. Over 66% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Paris, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.74 km? Ca. 24% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Paris hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 12 min, men over 35% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Trieste er 49%. I gjennomsnitt bytter 15% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Sevilla, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.88 km? Ca. 29% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Coimbra, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.69 km? Ca. 19% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Lyon hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 11 min, men over 32% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Trieste, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.71 km? Ca. 20% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Coimbra, bruker folk i gjennomsnitt 35 min på å reise med offentlig transport. Over 36% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i East Midlands er 32%. I gjennomsnitt bytter 13% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i East Midlands er 6.2 km. Allikevel reiser 41% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Berlin - Brandenburg hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 10 min, men over 29% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Berlin - Brandenburg, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.52 km? Ca. 11% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Trieste hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 11 min, men over 33% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Berlin - Brandenburg er 9.1 km. Allikevel reiser 60% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Berlin - Brandenburg, bruker folk i gjennomsnitt 62 min på å reise med offentlig transport. Over 63% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Montevideo er 5.2 km. Allikevel reiser 34% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Lyon, bruker folk i gjennomsnitt 45 min på å reise med offentlig transport. Over 46% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Montevideo er 52%. I gjennomsnitt bytter 16% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Turin, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.79 km? Ca. 24% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Lyon er 4.7 km. Allikevel reiser 31% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Coimbra er 2.4 km. Allikevel reiser 16% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Sevilla, bruker folk i gjennomsnitt 34 min på å reise med offentlig transport. Over 35% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Lima, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.69 km? Ca. 17% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Turin er 5.9 km. Allikevel reiser 39% av reisende over 12 km i en eneste retning.

Hver dag tar over 100 millioner mennesker over hele verden kollektivtransport til jobben. Moovits innsikt tilbyr statistikk og analyse for kollektivtransport basert på Moovit-bruksdata, undersøkelser og data for pendlermønstre rundt i byene deres.

Oppdag hvor reisende venter lengst på bussen, hvor lang deres daglige reise er, hvor langt folk reiser til og fra jobb på buss, tog eller t-bane, og hvor langt folk går i gjennomsnitt hver dag og mer,.

Reisetid
Total tid folk reiser med kollektivtransport hver dag
Se mer
Ventetid
Hvor lenge folk venter på en stasjon på en linje
Se mer
Reiseavstand
Gjennomsnittsdistansen reist med kollektivtransport per tur
Se mer
Antall overganger
Antall mennesker som bytter linje per tur
Se mer
Gåavstand
Gjennomsnittsdistansen folk går per tur
Se mer
Interessert i å lære mer om byen din? Kontakt Oss
Moovits kolllektivtransport-indeks - utforsk reisedata for byer over hele verden, oppdag bruksmønstre for kollektivtransport
Ecuador Cuenca
Hellas Athens
Irland Ireland
Israel Israel
Kina Hong Kong
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Dette arbeidet er lisensiert under en Creative Commons Attribution 4.0 Internasjonal lisens. Bruk gjerne informasjonen du finner på denne nettsiden, så lenge du sier at du brukte 'Moovit' og inkluderer en lenke til denne siden.
Interessert i å lære mer om byen din?