Moovit kollektivtransport-indeks

Sammenlikne fakta og statistikk om kollektivtransport i byen din

• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Bari, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.76 km? Ca. 22% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Medellin er 51%. I gjennomsnitt bytter 6% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Venice er 7.5 km. Allikevel reiser 50% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Hong Kong er 11.2 km. Allikevel reiser 74% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Caxias do Sul and Serra Gaucha er 58%. I gjennomsnitt bytter 16% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Bari er 31%. I gjennomsnitt bytter 13% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Bari hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 18 min, men over 54% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Caxias do Sul and Serra Gaucha hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 18 min, men over 54% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Catania, bruker folk i gjennomsnitt 56 min på å reise med offentlig transport. Over 57% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Sevilla hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 8 min, men over 23% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i South West er 6.6 km. Allikevel reiser 44% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Caxias do Sul and Serra Gaucha, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.76 km? Ca. 23% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Sevilla er 5.6 km. Allikevel reiser 37% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Catania, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.80 km? Ca. 24% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Catania er 4.7 km. Allikevel reiser 31% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Teresina er 5.4 km. Allikevel reiser 36% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Hong Kong hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 14 min, men over 41% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I South West, bruker folk i gjennomsnitt 53 min på å reise med offentlig transport. Over 53% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Caxias do Sul and Serra Gaucha, bruker folk i gjennomsnitt 60 min på å reise med offentlig transport. Over 61% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Venice, bruker folk i gjennomsnitt 52 min på å reise med offentlig transport. Over 53% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Brisbane, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.75 km? Ca. 24% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Medellin hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 11 min, men over 32% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Medellin, bruker folk i gjennomsnitt 66 min på å reise med offentlig transport. Over 67% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Bari er 4.2 km. Allikevel reiser 28% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Caxias do Sul and Serra Gaucha er 4.4 km. Allikevel reiser 29% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i South West, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.85 km? Ca. 30% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Sevilla er 44%. I gjennomsnitt bytter 10% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Medellin er 5.9 km. Allikevel reiser 39% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Venice hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 10 min, men over 30% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Teresina, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.59 km? Ca. 13% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Sevilla, bruker folk i gjennomsnitt 34 min på å reise med offentlig transport. Over 35% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Hong Kong, bruker folk i gjennomsnitt 73 min på å reise med offentlig transport. Over 74% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Sevilla, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.88 km? Ca. 29% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Hong Kong, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.73 km? Ca. 24% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Brisbane, bruker folk i gjennomsnitt 68 min på å reise med offentlig transport. Over 69% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Brisbane er 43%. I gjennomsnitt bytter 12% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Catania hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 23 min, men over 67% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i South West hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 12 min, men over 36% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Catania er 46%. I gjennomsnitt bytter 17% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Hong Kong er 59%. I gjennomsnitt bytter 20% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Teresina, bruker folk i gjennomsnitt 79 min på å reise med offentlig transport. Over 80% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Brisbane hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 13 min, men over 38% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Medellin, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 1.75 km? Ca. 73% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Brisbane er 9.0 km. Allikevel reiser 59% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Teresina hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 33 min, men over 96% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Bari, bruker folk i gjennomsnitt 57 min på å reise med offentlig transport. Over 58% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Teresina er 46%. I gjennomsnitt bytter 14% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Venice er 44%. I gjennomsnitt bytter 11% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Venice, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.84 km? Ca. 27% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i South West er 29%. I gjennomsnitt bytter 10% av reisende minst to ganger under en reise.

Hver dag tar over 100 millioner mennesker over hele verden kollektivtransport til jobben. Moovits innsikt tilbyr statistikk og analyse for kollektivtransport basert på Moovit-bruksdata, undersøkelser og data for pendlermønstre rundt i byene deres.

Oppdag hvor reisende venter lengst på bussen, hvor lang deres daglige reise er, hvor langt folk reiser til og fra jobb på buss, tog eller t-bane, og hvor langt folk går i gjennomsnitt hver dag og mer,.

Reisetid
Total tid folk reiser med kollektivtransport hver dag
Se mer
Ventetid
Hvor lenge folk venter på en stasjon på en linje
Se mer
Reiseavstand
Gjennomsnittsdistansen reist med kollektivtransport per tur
Se mer
Antall overganger
Antall mennesker som bytter linje per tur
Se mer
Gåavstand
Gjennomsnittsdistansen folk går per tur
Se mer
Interessert i å lære mer om byen din? Kontakt Oss
Moovits kolllektivtransport-indeks - utforsk reisedata for byer over hele verden, oppdag bruksmønstre for kollektivtransport
Ecuador Cuenca
Hellas Athens
Irland Ireland
Israel Israel
Kina Hong Kong
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Dette arbeidet er lisensiert under en Creative Commons Attribution 4.0 Internasjonal lisens. Bruk gjerne informasjonen du finner på denne nettsiden, så lenge du sier at du brukte 'Moovit' og inkluderer en lenke til denne siden.
Interessert i å lære mer om byen din?