Moovit kollektivtransport-indeks

Sammenlikne fakta og statistikk om kollektivtransport i byen din

• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Nice, bruker folk i gjennomsnitt 45 min på å reise med offentlig transport. Over 46% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Nice, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.99 km? Ca. 35% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Saint Petersburg, bruker folk i gjennomsnitt 69 min på å reise med offentlig transport. Over 70% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Venice hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 10 min, men over 30% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Venice er 44%. I gjennomsnitt bytter 11% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Goiania Region hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 28 min, men over 82% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Lyon er 4.7 km. Allikevel reiser 31% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I East Midlands, bruker folk i gjennomsnitt 52 min på å reise med offentlig transport. Over 52% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Goiania Region er 74%. I gjennomsnitt bytter 29% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Lyon hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 11 min, men over 32% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Joao Pessoa, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.56 km? Ca. 11% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Malaga er 45%. I gjennomsnitt bytter 14% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Brisbane, bruker folk i gjennomsnitt 68 min på å reise med offentlig transport. Over 69% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Nice er 48%. I gjennomsnitt bytter 14% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Malaga hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 9 min, men over 26% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Venice, bruker folk i gjennomsnitt 52 min på å reise med offentlig transport. Over 53% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Lyon, bruker folk i gjennomsnitt 45 min på å reise med offentlig transport. Over 46% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Seattle Tacoma Bellevue, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.57 mil? Ca. 33% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Saint Petersburg er 70%. I gjennomsnitt bytter 26% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Seattle Tacoma Bellevue, bruker folk i gjennomsnitt 74 min på å reise med offentlig transport. Over 75% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Malaga, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.90 km? Ca. 32% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i East Midlands er 32%. I gjennomsnitt bytter 13% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Nice hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 13 min, men over 37% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Saint Petersburg er 7.3 km. Allikevel reiser 48% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i East Midlands, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.98 km? Ca. 36% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Lyon er 72%. I gjennomsnitt bytter 30% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Saint Petersburg, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.78 km? Ca. 26% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Lyon, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.75 km? Ca. 21% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i East Midlands hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 12 min, men over 34% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Goiania Region, bruker folk i gjennomsnitt 98 min på å reise med offentlig transport. Over 100% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Joao Pessoa er 48%. I gjennomsnitt bytter 13% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Saint Petersburg hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 11 min, men over 34% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Brisbane er 9.0 km. Allikevel reiser 59% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Brisbane, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.75 km? Ca. 24% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Venice, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.84 km? Ca. 27% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Joao Pessoa, bruker folk i gjennomsnitt 80 min på å reise med offentlig transport. Over 81% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Goiania Region, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.75 km? Ca. 25% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Brisbane hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 13 min, men over 38% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Seattle Tacoma Bellevue er 50%. I gjennomsnitt bytter 15% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Joao Pessoa hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 29 min, men over 86% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Seattle Tacoma Bellevue er 7.77 mil. Allikevel reiser 83% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Venice er 7.5 km. Allikevel reiser 50% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Seattle Tacoma Bellevue hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 14 min, men over 41% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Malaga, bruker folk i gjennomsnitt 49 min på å reise med offentlig transport. Over 50% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Joao Pessoa er 5.4 km. Allikevel reiser 36% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Goiania Region er 7.0 km. Allikevel reiser 47% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Malaga er 4.1 km. Allikevel reiser 27% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i East Midlands er 6.2 km. Allikevel reiser 41% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Brisbane er 43%. I gjennomsnitt bytter 12% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Nice er 6.2 km. Allikevel reiser 41% av reisende over 12 km i en eneste retning.

Hver dag tar over 250 millioner mennesker over hele verden kollektivtransport til jobben. Moovits innsikt tilbyr statistikk og analyse for kollektivtransport basert på Moovit-bruksdata, undersøkelser og data for pendlermønstre rundt i byene deres.

Oppdag hvor reisende venter lengst på bussen, hvor lang deres daglige reise er, hvor langt folk reiser til og fra jobb på buss, tog eller t-bane, og hvor langt folk går i gjennomsnitt hver dag og mer,.

Reisetid
Total tid folk reiser med kollektivtransport hver dag
Se mer
Ventetid
Hvor lenge folk venter på en stasjon på en linje
Se mer
Reiseavstand
Gjennomsnittsdistansen reist med kollektivtransport per tur
Se mer
Antall overganger
Antall mennesker som bytter linje per tur
Se mer
Gåavstand
Gjennomsnittsdistansen folk går per tur
Se mer
Interessert i å lære mer om byen din? Kontakt Oss
Moovits kolllektivtransport-indeks - utforsk reisedata for byer over hele verden, oppdag bruksmønstre for kollektivtransport
Ecuador Cuenca
Hellas Athens
Irland Ireland
Israel Israel
Kina Hong Kong
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Dette arbeidet er lisensiert under en Creative Commons Attribution 4.0 Internasjonal lisens. Bruk gjerne informasjonen du finner på denne nettsiden, så lenge du sier at du brukte 'Moovit' og inkluderer en lenke til denne siden.
Interessert i å lære mer om byen din?