Moovit kollektivtransport-indeks

Sammenlikne fakta og statistikk om kollektivtransport i byen din

• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Cordoba er 36%. I gjennomsnitt bytter 7% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Belem Region hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 23 min, men over 68% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Madrid, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.59 km? Ca. 14% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Lima hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 14 min, men over 40% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Bogota er 67%. I gjennomsnitt bytter 19% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Cordoba er 5.2 km. Allikevel reiser 35% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Cordoba, bruker folk i gjennomsnitt 64 min på å reise med offentlig transport. Over 65% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Lima er 68%. I gjennomsnitt bytter 23% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Cordoba er 36%. I gjennomsnitt bytter 7% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Lisboa, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.79 km? Ca. 25% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Rosario hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 14 min, men over 42% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Lima, bruker folk i gjennomsnitt 95 min på å reise med offentlig transport. Over 97% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Lisboa hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 14 min, men over 43% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Bogota hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 20 min, men over 59% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Rosario er 38%. I gjennomsnitt bytter 10% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Madrid er 68%. I gjennomsnitt bytter 23% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Padova, bruker folk i gjennomsnitt 46 min på å reise med offentlig transport. Over 47% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Rosario, bruker folk i gjennomsnitt 50 min på å reise med offentlig transport. Over 51% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Bogota er 8.0 km. Allikevel reiser 53% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Cordoba hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 21 min, men over 61% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Cordoba hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 21 min, men over 61% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Bogota, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.72 km? Ca. 22% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Bogota hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 20 min, men over 59% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Rosario er 4.3 km. Allikevel reiser 28% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Cordoba, bruker folk i gjennomsnitt 64 min på å reise med offentlig transport. Over 65% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Cordoba, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.62 km? Ca. 12% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Padova er 46%. I gjennomsnitt bytter 14% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Padova, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.98 km? Ca. 34% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Bogota, bruker folk i gjennomsnitt 97 min på å reise med offentlig transport. Over 99% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Lima er 8.1 km. Allikevel reiser 54% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Cordoba, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.62 km? Ca. 12% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Belem Region er 6.8 km. Allikevel reiser 45% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Cordoba er 5.2 km. Allikevel reiser 35% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Bogota, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.72 km? Ca. 22% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Madrid hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 11 min, men over 32% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Belem Region er 41%. I gjennomsnitt bytter 12% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Lisboa er 60%. I gjennomsnitt bytter 17% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Bogota, bruker folk i gjennomsnitt 97 min på å reise med offentlig transport. Over 99% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Hvor lang tid bruker folk som regel på å vente på et stoppested eller en stasjon i Padova hver dag? Pendlere venter i gjennomsnitt 13 min, men over 38% venter i mer enn 20 minutter.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Rosario, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.52 km? Ca. 7% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Padova er 4.7 km. Allikevel reiser 31% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Lima, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.69 km? Ca. 17% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Prosentandelen av reisende med offentlig transport som bytter linjer minst en gang i Bogota er 67%. I gjennomsnitt bytter 19% av reisende minst to ganger under en reise.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Visste du at i Belem Region, er den gjennomsnittlige distansen folk dekker på å gå til jobb eller gjem er 0.58 km? Ca. 11% går mer enn 1 km for å nå målet deres.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Madrid er 9.5 km. Allikevel reiser 63% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Lisboa, bruker folk i gjennomsnitt 59 min på å reise med offentlig transport. Over 60% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Bogota er 8.0 km. Allikevel reiser 53% av reisende over 12 km i en eneste retning.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Belem Region, bruker folk i gjennomsnitt 88 min på å reise med offentlig transport. Over 89% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
I Madrid, bruker folk i gjennomsnitt 62 min på å reise med offentlig transport. Over 63% av de reisende bruker mer enn 2 timer på offentlig transport hvert dag.
• Kjappe Fakta Å Bruke •
Den gjennomsnittlige distansen folk reiser på en eneste tur i Lisboa er 6.3 km. Allikevel reiser 42% av reisende over 12 km i en eneste retning.

Hver dag tar over 170 millioner mennesker over hele verden kollektivtransport til jobben. Moovits innsikt tilbyr statistikk og analyse for kollektivtransport basert på Moovit-bruksdata, undersøkelser og data for pendlermønstre rundt i byene deres.

Oppdag hvor reisende venter lengst på bussen, hvor lang deres daglige reise er, hvor langt folk reiser til og fra jobb på buss, tog eller t-bane, og hvor langt folk går i gjennomsnitt hver dag og mer,.

Reisetid
Total tid folk reiser med kollektivtransport hver dag
Se mer
Ventetid
Hvor lenge folk venter på en stasjon på en linje
Se mer
Reiseavstand
Gjennomsnittsdistansen reist med kollektivtransport per tur
Se mer
Antall overganger
Antall mennesker som bytter linje per tur
Se mer
Gåavstand
Gjennomsnittsdistansen folk går per tur
Se mer
Interessert i å lære mer om byen din? Kontakt Oss
Moovits kolllektivtransport-indeks - utforsk reisedata for byer over hele verden, oppdag bruksmønstre for kollektivtransport
Ecuador Cuenca
Hellas Athens
Irland Ireland
Israel Israel
Kina Hong Kong
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Dette arbeidet er lisensiert under en Creative Commons Attribution 4.0 Internasjonal lisens. Bruk gjerne informasjonen du finner på denne nettsiden, så lenge du sier at du brukte 'Moovit' og inkluderer en lenke til denne siden.
Interessert i å lære mer om byen din?