Moovit index verejnej dopravy

Porovnajte fakty a štatistiky o verejnej doprave vo vašom meste

• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Londrina, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.65 km? Približne 18% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v West Midlands? Cestujúci v priemere čakajú 17 min, ale cez 50% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Cuenca, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.67 km? Približne 16% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Zaragoza, je 4.2 km. Ale 28% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Rome, je 6.8 km. Ale 45% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Minneapolis / St Paul je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 66 min. Cez 67% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Cuenca, je 3.8 km. Ale 25% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Londrina je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 66 min. Cez 67% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Rome je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 79 min. Cez 80% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Cordoba, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.62 km? Približne 12% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Cuenca? Cestujúci v priemere čakajú 11 min, ale cez 33% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Venice je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 52 min. Cez 53% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Ponta Grossa? Cestujúci v priemere čakajú 21 min, ale cez 61% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Zaragoza, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.69 km? Približne 16% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Lima je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 95 min. Cez 97% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Rome presadajú aspoň raz je 74%. Priemerne 29% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Lima, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.69 km? Približne 17% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Cordoba? Cestujúci v priemere čakajú 21 min, ale cez 61% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Rome, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.68 km? Približne 18% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Venice? Cestujúci v priemere čakajú 10 min, ale cez 30% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v West Midlands, je 6.6 km. Ale 44% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Venice presadajú aspoň raz je 44%. Priemerne 11% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Zaragoza presadajú aspoň raz je 57%. Priemerne 14% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Ponta Grossa, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.52 km? Približne 12% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Minneapolis / St Paul? Cestujúci v priemere čakajú 13 min, ale cez 37% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Cordoba je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 64 min. Cez 65% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Londrina, je 4.1 km. Ale 27% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Minneapolis / St Paul, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.55 mi? Približne 30% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Venice, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.84 km? Približne 27% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Minneapolis / St Paul presadajú aspoň raz je 51%. Priemerne 16% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v West Midlands, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.72 km? Približne 22% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Minneapolis / St Paul, je 5.16 mi. Ale 55% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Lima? Cestujúci v priemere čakajú 14 min, ale cez 40% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Cuenca presadajú aspoň raz je 51%. Priemerne 9% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Zaragoza? Cestujúci v priemere čakajú 11 min, ale cez 32% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V West Midlands je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 94 min. Cez 95% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v West Midlands presadajú aspoň raz je 56%. Priemerne 21% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Venice, je 7.5 km. Ale 50% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Cuenca je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 51 min. Cez 51% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Ponta Grossa je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 70 min. Cez 71% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Londrina presadajú aspoň raz je 66%. Priemerne 20% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Cordoba presadajú aspoň raz je 36%. Priemerne 7% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Ponta Grossa, je 4.2 km. Ale 28% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Rome? Cestujúci v priemere čakajú 20 min, ale cez 59% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Londrina? Cestujúci v priemere čakajú 16 min, ale cez 46% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Lima, je 8.1 km. Ale 54% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Cordoba, je 5.2 km. Ale 35% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Zaragoza je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 48 min. Cez 49% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Lima presadajú aspoň raz je 68%. Priemerne 23% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Ponta Grossa presadajú aspoň raz je 63%. Priemerne 25% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.

Každý deň cez 300 miliónov ľudí po celom svete jazdí hromadnou dopravou a používa Moovit. Moovit poskytuje štatistiky a analýzu verejnej dopravy na základe dát používanie Moovitu, ankiet a vzorcov cestovanie ľudí po meste.

Zistite, kde ľudí čakajú najdlhšie na autobus, koľko im priemerne trvá cesta dochádzanie, ako ďaleko ľudia cestujú do a z práce autobusom, vlakom alebo metrom, koľko musí každý deň priemerne chodiť a ďalšie veci.

Čas dochádzanie
Celkové množstvo času, ktoré ľudia ľudí trávi každý deň vo verejnej doprave
Zobraziť viac
Čas čakania
Množstvo času, ktoré ľudia čakajú v stanici na linku
Zobraziť viac
Vzdialenosť cesty
Priemerná vzdialenosť cesty verejnou dopravou
Zobraziť viac
Počet prestupov
Počet ľudí, ktorí počas cesty prestupujú
Zobraziť viac
Vzdialenosť chôdze
Priemerná vzdialenosť ľudí počas jednej cesty
Zobraziť viac
Chcete sa o svojom meste dozvedieť viac? Kontaktujte nás
Moovit index verejnej dopravy - Objavte dáta dopravy pre mestá po celom svete, objavte vzorca používanie verejnej dopravy
China Hong Kong
Ekvádor Cuenca
Greece Athens
Írsko Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Tento projekt je licencovaný pod Creative Commons Attribution 4.0 Medzinárodná licencie. Pokojne použite informácie ktoré nájdete na stránke pod podmienkou že poďakujete Moovit a vložíte odkaz na našu stránku
Chcete sa o svojom meste dozvedieť viac?