Moovit index verejnej dopravy

Porovnajte fakty a štatistiky o verejnej doprave vo vašom meste

• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Izmir - Aydin, je 10.4 km. Ale 69% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Izmir - Aydin, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.87 km? Približne 28% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Genoa presadajú aspoň raz je 64%. Priemerne 15% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Munich, je 9.2 km. Ale 61% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Izmir - Aydin presadajú aspoň raz je 63%. Priemerne 20% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Toulouse? Cestujúci v priemere čakajú 9 min, ale cez 28% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Lisboa presadajú aspoň raz je 60%. Priemerne 17% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Boston, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.48 mi? Približne 26% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Bordeaux presadajú aspoň raz je 55%. Priemerne 15% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Medellin? Cestujúci v priemere čakajú 11 min, ale cez 32% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Toulouse, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.86 km? Približne 31% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Ciudad Real presadajú aspoň raz je 22%. Priemerne 3% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Munich je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 56 min. Cez 57% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Lisboa? Cestujúci v priemere čakajú 14 min, ale cez 43% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Toulouse je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 44 min. Cez 44% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Medellin, je 5.9 km. Ale 39% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Toulouse, je 6.6 km. Ale 44% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Genoa je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 54 min. Cez 55% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Lisboa, je 6.3 km. Ale 42% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Barranquilla? Cestujúci v priemere čakajú 15 min, ale cez 43% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Genoa? Cestujúci v priemere čakajú 12 min, ale cez 35% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Bordeaux, je 6.7 km. Ale 45% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Ciudad Real, je 2 km. Ale 13% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Lisboa, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.79 km? Približne 25% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Barranquilla presadajú aspoň raz je 64%. Priemerne 25% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Munich, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.72 km? Približne 21% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Barranquilla, je 5.9 km. Ale 39% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Izmir - Aydin? Cestujúci v priemere čakajú 15 min, ale cez 45% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Munich presadajú aspoň raz je 66%. Priemerne 20% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Genoa, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.70 km? Približne 19% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Bordeaux, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.89 km? Približne 32% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Genoa, je 4 km. Ale 27% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Boston? Cestujúci v priemere čakajú 15 min, ale cez 44% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Medellin, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 1.75 km? Približne 73% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Boston presadajú aspoň raz je 67%. Priemerne 26% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Barranquilla, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 1.23 km? Približne 47% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Izmir - Aydin je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 62 min. Cez 63% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Boston, je 4.35 mi. Ale 46% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Medellin presadajú aspoň raz je 51%. Priemerne 6% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Ciudad Real? Cestujúci v priemere čakajú 8 min, ale cez 23% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Boston je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 83 min. Cez 84% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Ciudad Real, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.75 km? Približne 24% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Munich? Cestujúci v priemere čakajú 10 min, ale cez 29% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Bordeaux? Cestujúci v priemere čakajú 13 min, ale cez 39% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Ciudad Real je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 33 min. Cez 34% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Barranquilla je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 77 min. Cez 78% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Medellin je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 66 min. Cez 67% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Bordeaux je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 51 min. Cez 52% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Lisboa je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 59 min. Cez 60% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Toulouse presadajú aspoň raz je 64%. Priemerne 19% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.

Každý deň cez 100 miliónov ľudí po celom svete jazdí hromadnou dopravou a používa Moovit. Moovit poskytuje štatistiky a analýzu verejnej dopravy na základe dát používanie Moovitu, ankiet a vzorcov cestovanie ľudí po meste.

Zistite, kde ľudí čakajú najdlhšie na autobus, koľko im priemerne trvá cesta dochádzanie, ako ďaleko ľudia cestujú do a z práce autobusom, vlakom alebo metrom, koľko musí každý deň priemerne chodiť a ďalšie veci.

Čas dochádzanie
Celkové množstvo času, ktoré ľudia ľudí trávi každý deň vo verejnej doprave
Zobraziť viac
Čas čakania
Množstvo času, ktoré ľudia čakajú v stanici na linku
Zobraziť viac
Vzdialenosť cesty
Priemerná vzdialenosť cesty verejnou dopravou
Zobraziť viac
Počet prestupov
Počet ľudí, ktorí počas cesty prestupujú
Zobraziť viac
Vzdialenosť chôdze
Priemerná vzdialenosť ľudí počas jednej cesty
Zobraziť viac
Chcete sa o svojom meste dozvedieť viac? Kontaktujte nás
Moovit index verejnej dopravy - Objavte dáta dopravy pre mestá po celom svete, objavte vzorca používanie verejnej dopravy
China Hong Kong
Ekvádor Cuenca
Greece Athens
Írsko Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Tento projekt je licencovaný pod Creative Commons Attribution 4.0 Medzinárodná licencie. Pokojne použite informácie ktoré nájdete na stránke pod podmienkou že poďakujete Moovit a vložíte odkaz na našu stránku
Chcete sa o svojom meste dozvedieť viac?