Moovit index verejnej dopravy

Porovnajte fakty a štatistiky o verejnej doprave vo vašom meste

• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Sao Jose dos Campos presadajú aspoň raz je 47%. Priemerne 14% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Leon? Cestujúci v priemere čakajú 20 min, ale cez 60% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v SF Bay Area presadajú aspoň raz je 58%. Priemerne 18% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Boston? Cestujúci v priemere čakajú 15 min, ale cez 44% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Toronto presadajú aspoň raz je 73%. Priemerne 25% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Sao Jose dos Campos, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.64 km? Približne 17% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V SF Bay Area je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 77 min. Cez 78% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Boston, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.48 mi? Približne 26% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Londrina? Cestujúci v priemere čakajú 16 min, ale cez 46% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Toronto, je 10.0 km. Ale 66% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Munich, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.72 km? Približne 21% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Munich presadajú aspoň raz je 66%. Priemerne 20% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Venice je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 52 min. Cez 53% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Chicago? Cestujúci v priemere čakajú 15 min, ale cez 44% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Leon, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.95 km? Približne 36% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Chicago, je 6.28 mi. Ale 67% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Munich je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 56 min. Cez 57% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Londrina je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 66 min. Cez 67% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Chicago presadajú aspoň raz je 67%. Priemerne 24% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Londrina, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.65 km? Približne 18% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Leon presadajú aspoň raz je 76%. Priemerne 23% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Toronto, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.79 km? Približne 26% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Boston je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 83 min. Cez 84% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Munich, je 9.2 km. Ale 61% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Chicago, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.48 mi? Približne 24% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Leon, je 5.1 km. Ale 34% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Londrina, je 4.1 km. Ale 27% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v East Midlands? Cestujúci v priemere čakajú 12 min, ale cez 34% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v East Midlands, je 6.2 km. Ale 41% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Munich? Cestujúci v priemere čakajú 10 min, ale cez 29% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Venice, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.84 km? Približne 27% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Sao Jose dos Campos je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 66 min. Cez 67% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Venice? Cestujúci v priemere čakajú 10 min, ale cez 30% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v SF Bay Area, je 5.65 mi. Ale 60% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Boston, je 4.35 mi. Ale 46% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v SF Bay Area? Cestujúci v priemere čakajú 13 min, ale cez 38% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Sao Jose dos Campos, je 5.7 km. Ale 38% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v East Midlands, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.98 km? Približne 36% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V East Midlands je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 52 min. Cez 52% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Sao Jose dos Campos? Cestujúci v priemere čakajú 19 min, ale cez 56% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Venice presadajú aspoň raz je 44%. Priemerne 11% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Toronto? Cestujúci v priemere čakajú 14 min, ale cez 41% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Leon je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 78 min. Cez 79% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Boston presadajú aspoň raz je 67%. Priemerne 26% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Toronto je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 96 min. Cez 98% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v SF Bay Area, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.47 mi? Približne 24% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Londrina presadajú aspoň raz je 66%. Priemerne 20% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Chicago je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 86 min. Cez 87% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Venice, je 7.5 km. Ale 50% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v East Midlands presadajú aspoň raz je 32%. Priemerne 13% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.

Každý deň cez 170 miliónov ľudí po celom svete jazdí hromadnou dopravou a používa Moovit. Moovit poskytuje štatistiky a analýzu verejnej dopravy na základe dát používanie Moovitu, ankiet a vzorcov cestovanie ľudí po meste.

Zistite, kde ľudí čakajú najdlhšie na autobus, koľko im priemerne trvá cesta dochádzanie, ako ďaleko ľudia cestujú do a z práce autobusom, vlakom alebo metrom, koľko musí každý deň priemerne chodiť a ďalšie veci.

Čas dochádzanie
Celkové množstvo času, ktoré ľudia ľudí trávi každý deň vo verejnej doprave
Zobraziť viac
Čas čakania
Množstvo času, ktoré ľudia čakajú v stanici na linku
Zobraziť viac
Vzdialenosť cesty
Priemerná vzdialenosť cesty verejnou dopravou
Zobraziť viac
Počet prestupov
Počet ľudí, ktorí počas cesty prestupujú
Zobraziť viac
Vzdialenosť chôdze
Priemerná vzdialenosť ľudí počas jednej cesty
Zobraziť viac
Chcete sa o svojom meste dozvedieť viac? Kontaktujte nás
Moovit index verejnej dopravy - Objavte dáta dopravy pre mestá po celom svete, objavte vzorca používanie verejnej dopravy
China Hong Kong
Ekvádor Cuenca
Greece Athens
Írsko Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Tento projekt je licencovaný pod Creative Commons Attribution 4.0 Medzinárodná licencie. Pokojne použite informácie ktoré nájdete na stránke pod podmienkou že poďakujete Moovit a vložíte odkaz na našu stránku
Chcete sa o svojom meste dozvedieť viac?