Moovit index verejnej dopravy

Porovnajte fakty a štatistiky o verejnej doprave vo vašom meste

• Rýchle skutočnosti na použitie •
V South West je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 53 min. Cez 53% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v South West? Cestujúci v priemere čakajú 12 min, ale cez 36% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Seattle Tacoma Bellevue je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 74 min. Cez 75% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Ciudad de Mexico presadajú aspoň raz je 82%. Priemerne 34% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Seattle Tacoma Bellevue, je 7.77 mi. Ale 83% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Adelaide je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 65 min. Cez 66% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Catania, je 4.7 km. Ale 31% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Seattle Tacoma Bellevue? Cestujúci v priemere čakajú 14 min, ale cez 41% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Bologne presadajú aspoň raz je 42%. Priemerne 7% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Bologne? Cestujúci v priemere čakajú 12 min, ale cez 35% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Campo Grande, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.73 km? Približne 23% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v South West presadajú aspoň raz je 29%. Priemerne 10% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Ciudad de Mexico? Cestujúci v priemere čakajú 11 min, ale cez 32% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Campo Grande je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 84 min. Cez 85% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Denver Boulder je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 77 min. Cez 78% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Adelaide, je 7.6 km. Ale 50% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Portland, OR, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.61 mi? Približne 36% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Portland, OR? Cestujúci v priemere čakajú 14 min, ale cez 41% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Campo Grande, je 5.8 km. Ale 39% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Scotland, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.71 km? Približne 20% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Catania, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.80 km? Približne 24% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Denver Boulder, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.71 mi? Približne 45% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Seattle Tacoma Bellevue presadajú aspoň raz je 50%. Priemerne 15% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Catania presadajú aspoň raz je 46%. Priemerne 17% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Portland, OR presadajú aspoň raz je 52%. Priemerne 20% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Adelaide? Cestujúci v priemere čakajú 11 min, ale cez 32% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Portland, OR je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 90 min. Cez 91% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v South West, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.85 km? Približne 30% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Portland, OR, je 5.10 mi. Ale 54% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Seattle Tacoma Bellevue, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.57 mi? Približne 33% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Bologne, je 5.4 km. Ale 36% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Adelaide, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.68 km? Približne 20% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Denver Boulder presadajú aspoň raz je 54%. Priemerne 22% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Bologne je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 53 min. Cez 54% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Ciudad de Mexico, je 9.9 km. Ale 66% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Ciudad de Mexico je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 88 min. Cez 89% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Adelaide presadajú aspoň raz je 35%. Priemerne 12% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Scotland je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 60 min. Cez 61% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Campo Grande? Cestujúci v priemere čakajú 22 min, ale cez 65% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v South West, je 6.6 km. Ale 44% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Catania je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 56 min. Cez 57% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Denver Boulder, je 6.96 mi. Ale 74% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Bologne, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.76 km? Približne 22% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Denver Boulder? Cestujúci v priemere čakajú 14 min, ale cez 42% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Campo Grande presadajú aspoň raz je 77%. Priemerne 28% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Ciudad de Mexico, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 1.01 km? Približne 39% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Scotland presadajú aspoň raz je 34%. Priemerne 12% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Scotland? Cestujúci v priemere čakajú 14 min, ale cez 40% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Scotland, je 9.4 km. Ale 62% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Catania? Cestujúci v priemere čakajú 23 min, ale cez 67% čaká dlhšie ako 20 minút.

Každý deň cez 300 miliónov ľudí po celom svete jazdí hromadnou dopravou a používa Moovit. Moovit poskytuje štatistiky a analýzu verejnej dopravy na základe dát používanie Moovitu, ankiet a vzorcov cestovanie ľudí po meste.

Zistite, kde ľudí čakajú najdlhšie na autobus, koľko im priemerne trvá cesta dochádzanie, ako ďaleko ľudia cestujú do a z práce autobusom, vlakom alebo metrom, koľko musí každý deň priemerne chodiť a ďalšie veci.

Čas dochádzanie
Celkové množstvo času, ktoré ľudia ľudí trávi každý deň vo verejnej doprave
Zobraziť viac
Čas čakania
Množstvo času, ktoré ľudia čakajú v stanici na linku
Zobraziť viac
Vzdialenosť cesty
Priemerná vzdialenosť cesty verejnou dopravou
Zobraziť viac
Počet prestupov
Počet ľudí, ktorí počas cesty prestupujú
Zobraziť viac
Vzdialenosť chôdze
Priemerná vzdialenosť ľudí počas jednej cesty
Zobraziť viac
Chcete sa o svojom meste dozvedieť viac? Kontaktujte nás
Moovit index verejnej dopravy - Objavte dáta dopravy pre mestá po celom svete, objavte vzorca používanie verejnej dopravy
China Hong Kong
Ekvádor Cuenca
Greece Athens
Írsko Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Tento projekt je licencovaný pod Creative Commons Attribution 4.0 Medzinárodná licencie. Pokojne použite informácie ktoré nájdete na stránke pod podmienkou že poďakujete Moovit a vložíte odkaz na našu stránku
Chcete sa o svojom meste dozvedieť viac?