Moovit index verejnej dopravy

Porovnajte fakty a štatistiky o verejnej doprave vo vašom meste

• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Granada presadajú aspoň raz je 43%. Priemerne 10% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Cuenca, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.67 km? Približne 16% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Genoa? Cestujúci v priemere čakajú 12 min, ale cez 35% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Melbourne, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.78 km? Približne 26% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Genoa, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.70 km? Približne 19% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Scotland? Cestujúci v priemere čakajú 14 min, ale cez 40% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v London presadajú aspoň raz je 61%. Priemerne 23% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Londrina presadajú aspoň raz je 66%. Priemerne 20% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Scotland je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 60 min. Cez 61% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Cuenca, je 3.8 km. Ale 25% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Philadelphia je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 93 min. Cez 94% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Ciudad Real? Cestujúci v priemere čakajú 8 min, ale cez 23% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Genoa, je 4 km. Ale 27% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v London, je 8.9 km. Ale 59% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Hong Kong, je 11.2 km. Ale 74% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Granada? Cestujúci v priemere čakajú 10 min, ale cez 29% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Londrina? Cestujúci v priemere čakajú 16 min, ale cez 46% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Melbourne? Cestujúci v priemere čakajú 14 min, ale cez 41% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Melbourne presadajú aspoň raz je 60%. Priemerne 19% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Ciudad Real, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.75 km? Približne 24% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v London, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.53 km? Približne 11% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Londrina je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 66 min. Cez 67% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Ciudad Real, je 2 km. Ale 13% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Philadelphia, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.67 mi? Približne 37% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Ciudad Real presadajú aspoň raz je 22%. Priemerne 3% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Cuenca? Cestujúci v priemere čakajú 11 min, ale cez 33% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Hong Kong je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 73 min. Cez 74% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Londrina, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.65 km? Približne 18% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Philadelphia? Cestujúci v priemere čakajú 16 min, ale cez 47% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Genoa je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 54 min. Cez 55% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Scotland, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.71 km? Približne 20% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Hong Kong presadajú aspoň raz je 59%. Priemerne 20% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Cuenca presadajú aspoň raz je 51%. Priemerne 9% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Genoa presadajú aspoň raz je 64%. Priemerne 15% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Philadelphia, je 6.40 mi. Ale 68% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Melbourne je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 80 min. Cez 81% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V London je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 84 min. Cez 85% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Ciudad Real je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 33 min. Cez 34% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Londrina, je 4.1 km. Ale 27% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Scotland, je 9.4 km. Ale 62% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Melbourne, je 9.8 km. Ale 65% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Hong Kong? Cestujúci v priemere čakajú 14 min, ale cez 41% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Granada, je 2.7 km. Ale 18% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Philadelphia presadajú aspoň raz je 71%. Priemerne 30% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Scotland presadajú aspoň raz je 34%. Priemerne 12% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Cuenca je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 51 min. Cez 51% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Granada je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 42 min. Cez 43% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Hong Kong, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.73 km? Približne 24% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Granada, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.66 km? Približne 17% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v London? Cestujúci v priemere čakajú 13 min, ale cez 38% čaká dlhšie ako 20 minút.

Každý deň cez 300 miliónov ľudí po celom svete jazdí hromadnou dopravou a používa Moovit. Moovit poskytuje štatistiky a analýzu verejnej dopravy na základe dát používanie Moovitu, ankiet a vzorcov cestovanie ľudí po meste.

Zistite, kde ľudí čakajú najdlhšie na autobus, koľko im priemerne trvá cesta dochádzanie, ako ďaleko ľudia cestujú do a z práce autobusom, vlakom alebo metrom, koľko musí každý deň priemerne chodiť a ďalšie veci.

Čas dochádzanie
Celkové množstvo času, ktoré ľudia ľudí trávi každý deň vo verejnej doprave
Zobraziť viac
Čas čakania
Množstvo času, ktoré ľudia čakajú v stanici na linku
Zobraziť viac
Vzdialenosť cesty
Priemerná vzdialenosť cesty verejnou dopravou
Zobraziť viac
Počet prestupov
Počet ľudí, ktorí počas cesty prestupujú
Zobraziť viac
Vzdialenosť chôdze
Priemerná vzdialenosť ľudí počas jednej cesty
Zobraziť viac
Chcete sa o svojom meste dozvedieť viac? Kontaktujte nás
Moovit index verejnej dopravy - Objavte dáta dopravy pre mestá po celom svete, objavte vzorca používanie verejnej dopravy
China Hong Kong
Ekvádor Cuenca
Greece Athens
Írsko Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Tento projekt je licencovaný pod Creative Commons Attribution 4.0 Medzinárodná licencie. Pokojne použite informácie ktoré nájdete na stránke pod podmienkou že poďakujete Moovit a vložíte odkaz na našu stránku
Chcete sa o svojom meste dozvedieť viac?