Moovit Kollektivtrafik Index

Jämför fakta och statistik på kollektivtrafiken i din stad

• Snabba Fakta Att Använda •
Det genomsnittliga avståndet som människor kör på en enda resa inom Ribeirao Preto är 4.4 km. Ändå ryklar 29% av personerna över 12 km i en enda riktning.
• Snabba Fakta Att Använda •
Det genomsnittliga avståndet som människor kör på en enda resa inom Philadelphia är 6.40 m. Ändå ryklar 68% av personerna över 12 km i en enda riktning.
• Snabba Fakta Att Använda •
Andelen av kollektivtrafikförare som byter linjer minst en gång i North West är 49%. I genomsnitt byter 14% av åkarna minst två gånger under en enda resa.
• Snabba Fakta Att Använda •
Andelen av kollektivtrafikförare som byter linjer minst en gång i Venice är 44%. I genomsnitt byter 11% av åkarna minst två gånger under en enda resa.
• Snabba Fakta Att Använda •
I Ribeirao Preto är den genomsnittliga tid som människor spenderar på kollektivtrafik 61 min. Över 62% av dessa åkare spenderar mer än 2 timmar på kollektivtrafik varje dag.
• Snabba Fakta Att Använda •
Andelen av kollektivtrafikförare som byter linjer minst en gång i Ciudad de Mexico är 82%. I genomsnitt byter 34% av åkarna minst två gånger under en enda resa.
• Snabba Fakta Att Använda •
Andelen av kollektivtrafikförare som byter linjer minst en gång i Philadelphia är 71%. I genomsnitt byter 30% av åkarna minst två gånger under en enda resa.
• Snabba Fakta Att Använda •
Hur länge väntar man vanligtvis på ett stopp eller en station i Philadelphia varje dag? Pendlare väntar i genomsnitt 16 min, men över 47% väntar längre än 20 minuter.
• Snabba Fakta Att Använda •
Andelen av kollektivtrafikförare som byter linjer minst en gång i Miami är 60%. I genomsnitt byter 29% av åkarna minst två gånger under en enda resa.
• Snabba Fakta Att Använda •
I Montreal är den genomsnittliga tid som människor spenderar på kollektivtrafik 87 min. Över 88% av dessa åkare spenderar mer än 2 timmar på kollektivtrafik varje dag.
• Snabba Fakta Att Använda •
Det genomsnittliga avståndet som människor kör på en enda resa inom Montreal är 7.7 km. Ändå ryklar 51% av personerna över 12 km i en enda riktning.
• Snabba Fakta Att Använda •
Det genomsnittliga avståndet som människor kör på en enda resa inom Venice är 7.5 km. Ändå ryklar 50% av personerna över 12 km i en enda riktning.
• Snabba Fakta Att Använda •
Visste du att i Ribeirao Preto är det genomsnittliga avståndet människor går till jobbet eller hemmet 0.69 km? Cirka 19% går mer än 1 km för att nå destinationen.
• Snabba Fakta Att Använda •
Hur länge väntar man vanligtvis på ett stopp eller en station i Miami varje dag? Pendlare väntar i genomsnitt 18 min, men över 53% väntar längre än 20 minuter.
• Snabba Fakta Att Använda •
I Palermo är den genomsnittliga tid som människor spenderar på kollektivtrafik 63 min. Över 64% av dessa åkare spenderar mer än 2 timmar på kollektivtrafik varje dag.
• Snabba Fakta Att Använda •
Andelen av kollektivtrafikförare som byter linjer minst en gång i Curitiba Region är 61%. I genomsnitt byter 23% av åkarna minst två gånger under en enda resa.
• Snabba Fakta Att Använda •
I Philadelphia är den genomsnittliga tid som människor spenderar på kollektivtrafik 93 min. Över 94% av dessa åkare spenderar mer än 2 timmar på kollektivtrafik varje dag.
• Snabba Fakta Att Använda •
Hur länge väntar man vanligtvis på ett stopp eller en station i Venice varje dag? Pendlare väntar i genomsnitt 10 min, men över 30% väntar längre än 20 minuter.
• Snabba Fakta Att Använda •
Det genomsnittliga avståndet som människor kör på en enda resa inom Adelaide är 7.6 km. Ändå ryklar 50% av personerna över 12 km i en enda riktning.
• Snabba Fakta Att Använda •
Hur länge väntar man vanligtvis på ett stopp eller en station i Palermo varje dag? Pendlare väntar i genomsnitt 23 min, men över 68% väntar längre än 20 minuter.
• Snabba Fakta Att Använda •
Det genomsnittliga avståndet som människor kör på en enda resa inom Curitiba Region är 7.0 km. Ändå ryklar 46% av personerna över 12 km i en enda riktning.
• Snabba Fakta Att Använda •
Visste du att i Miami är det genomsnittliga avståndet människor går till jobbet eller hemmet 0.68 m? Cirka 44% går mer än 1 km för att nå destinationen.
• Snabba Fakta Att Använda •
Andelen av kollektivtrafikförare som byter linjer minst en gång i Montreal är 71%. I genomsnitt byter 26% av åkarna minst två gånger under en enda resa.
• Snabba Fakta Att Använda •
Det genomsnittliga avståndet som människor kör på en enda resa inom North West är 7.2 km. Ändå ryklar 48% av personerna över 12 km i en enda riktning.
• Snabba Fakta Att Använda •
Visste du att i Palermo är det genomsnittliga avståndet människor går till jobbet eller hemmet 0.97 km? Cirka 35% går mer än 1 km för att nå destinationen.
• Snabba Fakta Att Använda •
Det genomsnittliga avståndet som människor kör på en enda resa inom Ciudad de Mexico är 9.9 km. Ändå ryklar 66% av personerna över 12 km i en enda riktning.
• Snabba Fakta Att Använda •
Visste du att i North West är det genomsnittliga avståndet människor går till jobbet eller hemmet 0.76 km? Cirka 23% går mer än 1 km för att nå destinationen.
• Snabba Fakta Att Använda •
I Curitiba Region är den genomsnittliga tid som människor spenderar på kollektivtrafik 72 min. Över 73% av dessa åkare spenderar mer än 2 timmar på kollektivtrafik varje dag.
• Snabba Fakta Att Använda •
Visste du att i Adelaide är det genomsnittliga avståndet människor går till jobbet eller hemmet 0.68 km? Cirka 20% går mer än 1 km för att nå destinationen.
• Snabba Fakta Att Använda •
Det genomsnittliga avståndet som människor kör på en enda resa inom Palermo är 4.4 km. Ändå ryklar 29% av personerna över 12 km i en enda riktning.
• Snabba Fakta Att Använda •
I Venice är den genomsnittliga tid som människor spenderar på kollektivtrafik 52 min. Över 53% av dessa åkare spenderar mer än 2 timmar på kollektivtrafik varje dag.
• Snabba Fakta Att Använda •
I Ciudad de Mexico är den genomsnittliga tid som människor spenderar på kollektivtrafik 88 min. Över 89% av dessa åkare spenderar mer än 2 timmar på kollektivtrafik varje dag.
• Snabba Fakta Att Använda •
Hur länge väntar man vanligtvis på ett stopp eller en station i Curitiba Region varje dag? Pendlare väntar i genomsnitt 17 min, men över 50% väntar längre än 20 minuter.
• Snabba Fakta Att Använda •
I Adelaide är den genomsnittliga tid som människor spenderar på kollektivtrafik 65 min. Över 66% av dessa åkare spenderar mer än 2 timmar på kollektivtrafik varje dag.
• Snabba Fakta Att Använda •
I North West är den genomsnittliga tid som människor spenderar på kollektivtrafik 89 min. Över 90% av dessa åkare spenderar mer än 2 timmar på kollektivtrafik varje dag.
• Snabba Fakta Att Använda •
Andelen av kollektivtrafikförare som byter linjer minst en gång i Adelaide är 35%. I genomsnitt byter 12% av åkarna minst två gånger under en enda resa.
• Snabba Fakta Att Använda •
Hur länge väntar man vanligtvis på ett stopp eller en station i Montreal varje dag? Pendlare väntar i genomsnitt 14 min, men över 41% väntar längre än 20 minuter.
• Snabba Fakta Att Använda •
Andelen av kollektivtrafikförare som byter linjer minst en gång i Palermo är 64%. I genomsnitt byter 17% av åkarna minst två gånger under en enda resa.
• Snabba Fakta Att Använda •
Visste du att i Venice är det genomsnittliga avståndet människor går till jobbet eller hemmet 0.84 km? Cirka 27% går mer än 1 km för att nå destinationen.
• Snabba Fakta Att Använda •
Visste du att i Ciudad de Mexico är det genomsnittliga avståndet människor går till jobbet eller hemmet 1.01 km? Cirka 39% går mer än 1 km för att nå destinationen.
• Snabba Fakta Att Använda •
I Miami är den genomsnittliga tid som människor spenderar på kollektivtrafik 90 min. Över 91% av dessa åkare spenderar mer än 2 timmar på kollektivtrafik varje dag.
• Snabba Fakta Att Använda •
Andelen av kollektivtrafikförare som byter linjer minst en gång i Ribeirao Preto är 50%. I genomsnitt byter 12% av åkarna minst två gånger under en enda resa.
• Snabba Fakta Att Använda •
Hur länge väntar man vanligtvis på ett stopp eller en station i Ribeirao Preto varje dag? Pendlare väntar i genomsnitt 20 min, men över 60% väntar längre än 20 minuter.
• Snabba Fakta Att Använda •
Hur länge väntar man vanligtvis på ett stopp eller en station i North West varje dag? Pendlare väntar i genomsnitt 18 min, men över 53% väntar längre än 20 minuter.
• Snabba Fakta Att Använda •
Visste du att i Philadelphia är det genomsnittliga avståndet människor går till jobbet eller hemmet 0.67 m? Cirka 37% går mer än 1 km för att nå destinationen.
• Snabba Fakta Att Använda •
Visste du att i Montreal är det genomsnittliga avståndet människor går till jobbet eller hemmet 0.81 km? Cirka 27% går mer än 1 km för att nå destinationen.
• Snabba Fakta Att Använda •
Hur länge väntar man vanligtvis på ett stopp eller en station i Ciudad de Mexico varje dag? Pendlare väntar i genomsnitt 11 min, men över 32% väntar längre än 20 minuter.
• Snabba Fakta Att Använda •
Det genomsnittliga avståndet som människor kör på en enda resa inom Miami är 8.08 m. Ändå ryklar 86% av personerna över 12 km i en enda riktning.
• Snabba Fakta Att Använda •
Visste du att i Curitiba Region är det genomsnittliga avståndet människor går till jobbet eller hemmet 0.70 km? Cirka 19% går mer än 1 km för att nå destinationen.
• Snabba Fakta Att Använda •
Hur länge väntar man vanligtvis på ett stopp eller en station i Adelaide varje dag? Pendlare väntar i genomsnitt 11 min, men över 32% väntar längre än 20 minuter.

Varje dag pendlar över 250 miljoner människor med kollektivtrafik genom att använda Moovit. Moovit Insikter förser statistik och analyser för kollektivtrafik baserat på Moovit användningsuppgifter, undersökningar och pendlarnas resemönster runt om deras städer.

Se vart de som pendlar brukar vänta på bussen, hur lång den dagliga pendlingen är i genomsnitt, hur långt andra reser till och från jobbet med buss, tåg eller tunnelbana och den genomsnittliga sträckan folk går varje dag, och mer.

Pendlar Tid
Den totala mängden tid folk pendlar med kollektivtrafik varje dag
Se mer
Väntetid
Mängden tid folk väntar på en linje i en station
Se mer
Reseavstånd
Genomsnittligt avstånd rest med kollektivtrafik per resa
Se mer
Antal Byten
Antalet människor som byter linjer per resa
Se mer
Gångavstång
Genomsnittlig sträcka folk går per resa
Se mer
Intresserad av att lära dig mer om staden? Kontakta oss
Moovit Kollektivtrafik Index - Utforska trafikinformation för städer runt om i världen, upptäck kollektivtrafikens användningsmönster
Ecuador Cuenca
Grekland Athens
Irland Ireland
Israel Israel
Kina Hong Kong
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Detta arbete är licensierat under en Creative Commons Attribution 4.0 Internationell Licens. Använd gärna informationen på denna webbplats så länge du krediterar "Moovit" och inkludera en länk till den här sidan.
Intresserad av att lära dig mer om staden?