Mga katotohanan at istatistika tungkol sa pampublikong sasakyan sa Toronto, Canada

Mga pattern ng pamamasahe gamit ang Streetcar, Subway, Riles, Bus & Lantsa sa Toronto - Mga istatistika, Analitik at Data ng Paggamit

Ang Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit ay tumutulong sa sinoman na tuklasin kung paano naglilibot ang mga tao sa Toronto sa bawat araw gamit ang pampublikong sasakyan kumpara sa ibang mga lungsod. Makikita mo sa ibaba ang karaniwang pamamasahe at oras ng paghihintay ng mga pasahero, ang layo ng ibinabyahe ng mga tao papunta sa trabaho gamit ang pampublikong sasakyan at ang karaniwang distansiya na nilalakad ng mga tao sa Toronto sa bawat araw. Tingan kung aling Streetcar, Subway, Riles, Bus & Lantsa at mga istasyon ang pinaka kilala sa Toronto, at higit pa!
Ang Toronto ay may 5 uri ng mga sasakyan, kabilang ang: Streetcar, Subway, Riles, Bus & Lantsa, na pinapatakbo ng ilang mga ahensiya ng transportasyon , kabilang ang Toronto Subway, TTC, TTC Streetcar, GO Transit, York Region Transit, MiWay, Hamilton Street Railway, Brampton Transit, GO Transit Bus, Grand River Transit, Guelph Transit & Burlington Transit
• Quick Facts To Use •
In Toronto, the average amount of time people spend riding public transit is 96min. Over 98% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Toronto each day? Commuters wait on average 14min, but over 41% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Toronto is 10.0 km. Yet 66% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Toronto is 73%. On average, 25% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Toronto, the average distance people walk to work or home is 0.79 km? Approximately, 26% walk more than 1 km to reach their destination.

Oras ng Byahe

Gaano katagal ang karaniwang byahe ng mga tao sa Toronto gamit ang pampublikong sasakyan araw-araw?
Ang karaniwang oras na ginigugol ng mga tao sa pagbabyahe sa pampublikong sasakyan, halimbawa ang pagpunta at paguwi mula sa trabaho, sa isang araw
96min
Tingnan ang karaniwang bilang ng araw-araw na pagbyabyahe para sa mahigit na 150 mga lungsod
Gaano kadaming tao ang may mahabang oras ng pagbabyahe araw-araw sa pampublikong sasakyan sa Toronto, Canada?
The percentage of transit riders who ride public transit for more than 2 hours every day. This includes travel by Streetcar, Subway, Riles, Bus & Lantsa.
34%
Tingnan kung anong porsyento ang pagbabyahe nang mahigit sa 2 oras sa higit pang mga lungsod Tingnan ang karaniwang bilang ng araw-araw na pagbyabyahe para sa mahigit na 150 mga lungsod

Oras ng Paghihintay

Gaano katagal kadalasang naghihintay ang mga tao sa istasyon sa Toronto araw-araw?
Ang karaniwang bilang ng oras ng paghihintay ng mga tao sa hintuan o istasyon para sa kanilang linya sa Streetcar, Subway, Riles, Bus & Lantsa sa isang araw.
14min
Tingnan ang karaniwang bilang ng oras ng paghihintay ng mga tao sa buong mundo?
Gaano kadaming tao sa Toronto ang kadalasang naghihintay ng matagal sa isang istasyon?
Ang porsyento ng mga tao na karaniwang naghihintay ng mahigit sa 20 minuto sa kanilang linya ng sasakyan araw-araw, halimbawa ang papunta at pauwi mula sa trabaho
10%
Tingnan ang bilang ng mga tao na naghihintay ng matagal sa isang istasyon sa ibang mga lungsod Tingnan ang karaniwang bilang ng oras ng paghihintay ng mga tao sa buong mundo?

Layo ng Byahe

Gaano kalayo kadalasang nagbabyahe ang mga tao sa pamamagitan ng pampublikong sasakyan sa Toronto?
Ang karaniwang distansya na binabyahe mg mga tao sa isang byahe, halimbawa papunta at pauwi mula sa trabaho gamit ang pampublikong sasakyan kabilang ang Streetcar, Subway, Riles, Bus & Lantsa.
10.0 km
Tingnan ang karaniwang layo ng binabyahe ng mga tao sa buong mundo
Gaano kadaming tao ang nagbabyahe ng matagal araw-araw sa Toronto?
Ang porsyento ng mga tao na kadalasang nagbabyahe ng mahigit sa 12 km sa isang direksyon, halimbawa papunta at pauwi mula sa trabaho, araw-araw gamit ang pampublikong sasakyan
25%
Tingnan kung gaano kadaming tao ang nagbabyahe ng mahigit sa 12 km bawat araw sa ibang mga lungsod Tingnan ang karaniwang layo ng binabyahe ng mga tao sa buong mundo

Bilang ng Paglipat

Ilang tao ang lumipat ng linya ng hindi bababa sat isang beses sa Toronto?
Ang porsyento ng mga tao na lumipat ng hindi bababa sa isang beses sa isang byahe.
73%
Tingnan kung gaano kadaming tao ang lumilipat ng linya sa buong mundo
Gaano kadaming tao ang lumipat ng linya ng sasakyan ng mahigit sa isang beses sa isang byahe sa Toronto?
Ang porsyento ng mga tao na lumilipat nang hindi bababa sa dalawang beses kapag nagbabyahe sa isang tiyak na destinasyon sa isang biyahe.
25%
Tingnan kung gaano kadaming tao ang lumilipat ng linya ng hindi bababa sa dalawang beses sa buong mundo Tingnan kung gaano kadaming tao ang lumilipat ng linya sa buong mundo

Layo ng Lalakarin

Gaano kalayo ang karaniwang nilalakad ng mga tao kada byahe sa Toronto?
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao araw-araw sa isang direksyon, halimbawa sa kanilang pag-uwi sa bahay o pagpasok sa trabaho.
0.79 km
Tingnan ang karaniwang layo na nilalakad sa buong mundo
Gaano kadaming tao ang naglalakad ng mahigit sa 1 km sa Toronto?
Ang porsyento ng mga tao na naglalakad ng mahigit sa 1 km bawat araw upang marating ang isang tiyak na destinasyon, halimbawa ang papunta at pauwi mula sa trabaho.
26%
Tingnan kung gaano kadaming tao sa ibang mga lungsod ang naglalakad ng mahigit sa 1 km Tingnan ang karaniwang layo na nilalakad sa buong mundo
Pinaka kilalang mga linya ng Bus
 • 36 - FINCH WEST
 • 41 - KEELE
 • 7 - BATHURST
Pinaka kilalang mga istasyon ng Bus
 • Gateway Terminal At Shoppers World
 • Bramalea Terminal
 • Islington
Pinaka kilalang mga linya ng Subway
 • 1 - LINE 1 (YONGE-UNIVERSITY)
 • 2 - LINE 2 (BLOOR - DANFORTH)
 • 3 - LINE 3 (SCARBOROUGH)
Pinaka kilalang mga istasyon ng Subway
 • Bloor
 • Finch
 • Kipling
Pinaka kilalang mga linya ng Bus
 • 36 - FINCH WEST
 • 41 - KEELE
 • 7 - BATHURST
Pinaka kilalang mga istasyon ng Bus
 • Gateway Terminal At Shoppers World
 • Bramalea Terminal
 • Islington
Pinaka kilalang mga linya ng Subway
 • 1 - LINE 1 (YONGE-UNIVERSITY)
 • 2 - LINE 2 (BLOOR - DANFORTH)
 • 3 - LINE 3 (SCARBOROUGH)
Pinaka kilalang mga istasyon ng Subway
 • Bloor
 • Finch
 • Kipling
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?