Indise ng Moovit sa Pampublikong Sasakyan

Paghambingin ang mga katotohanan at istatistika tungkol sa pampublikong sasakyan sa iyong lungsod

• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Nantes each day? Commuters wait on average 12min, but over 35% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Florianopolis Region, the average distance people walk to work or home is 0.61 km? Approximately, 15% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Paris, the average distance people walk to work or home is 0.74 km? Approximately, 24% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Vancouver is 8.0 km. Yet 53% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
In Medellin, the average amount of time people spend riding public transit is 66min. Over 67% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
In Paris, the average amount of time people spend riding public transit is 64min. Over 65% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Medellin, the average distance people walk to work or home is 1.75 km? Approximately, 73% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Miami is 60%. On average, 29% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Rio de Janeiro Region is 12.3 km. Yet 82% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Florianopolis Region each day? Commuters wait on average 17min, but over 50% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Bursa, the average distance people walk to work or home is 0.64 km? Approximately, 17% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Washington / Baltimore is 5.47 mi. Yet 58% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Washington / Baltimore each day? Commuters wait on average 19min, but over 56% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Florianopolis Region, the average amount of time people spend riding public transit is 70min. Over 71% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Bursa each day? Commuters wait on average 18min, but over 53% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Medellin is 5.9 km. Yet 39% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Bursa is 8.1 km. Yet 54% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Miami each day? Commuters wait on average 18min, but over 53% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Vancouver each day? Commuters wait on average 13min, but over 38% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Nantes is 62%. On average, 22% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Miami is 8.08 mi. Yet 86% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Rio de Janeiro Region, the average distance people walk to work or home is 0.70 km? Approximately, 21% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Denver Boulder is 54%. On average, 22% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Medellin is 51%. On average, 6% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Rio de Janeiro Region each day? Commuters wait on average 19min, but over 56% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Nantes, the average distance people walk to work or home is 0.71 km? Approximately, 20% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Vancouver, the average distance people walk to work or home is 0.83 km? Approximately, 29% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
In Washington / Baltimore, the average amount of time people spend riding public transit is 86min. Over 87% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
In Nantes, the average amount of time people spend riding public transit is 40min. Over 41% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Florianopolis Region is 7.2 km. Yet 48% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
In Miami, the average amount of time people spend riding public transit is 90min. Over 91% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Paris is 10.8 km. Yet 72% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Paris is 75%. On average, 32% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Washington / Baltimore, the average distance people walk to work or home is 0.54 mi? Approximately, 30% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Denver Boulder, the average distance people walk to work or home is 0.71 mi? Approximately, 45% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Nantes is 4.7 km. Yet 31% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Washington / Baltimore is 68%. On average, 23% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Bursa, the average amount of time people spend riding public transit is 62min. Over 63% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
In Vancouver, the average amount of time people spend riding public transit is 77min. Over 78% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Bursa is 47%. On average, 11% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Denver Boulder, the average amount of time people spend riding public transit is 77min. Over 78% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Vancouver is 60%. On average, 19% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Paris each day? Commuters wait on average 12min, but over 35% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Rio de Janeiro Region is 62%. On average, 16% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Miami, the average distance people walk to work or home is 0.68 mi? Approximately, 44% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Medellin each day? Commuters wait on average 11min, but over 32% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Florianopolis Region is 51%. On average, 14% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Denver Boulder is 6.96 mi. Yet 74% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Denver Boulder each day? Commuters wait on average 14min, but over 42% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Rio de Janeiro Region, the average amount of time people spend riding public transit is 95min. Over 97% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.

Araw-araw mahigit sa 100 milyong tao sa buong mundo ang nagbibiyahe sa pampublikong sasakyan gamit ang Moovit. Nagbibigay ang mg Kaalaman sa Moovit ng mga istatistika at analitiko para sa pampublikong sasakyan batay sa data ng paggamit ng Moovit, mga survey at mga travel pattern ng paglalakbay sa palibot ng kanilang mga lungsod.

Tuklasin kung saan madalas na naghihintay ng bus ang mga pasahero, kung gaano katagal ang araw-araw nilang pamamasahe, gaano kalayo ang binabyahe ng mga tao papunta at mula sa trabaho gamit ang bus, tren o subway at ang karaniwang distansiya na nilalakad ng tao sa bawat araw at higit pa.

Oras ng Byahe
Ang kabuuang oras ng pagbabyahe ng mga tao sa pampublikong sasakyan bawat araw
Tingnan ang higit pa
Oras ng Paghihintay
Ang bilang ng otas ng paghihintay ng mga tao sa linya sa isang istasyon
Tingnan ang higit pa
Layo ng Byahe
Ang karaniwang layo ng byahe sa pampublikong sasakyan kada bayahe
Tingnan ang higit pa
Bilang ng Paglipat
Bilang ng mga tao na lumipat ng linya kada byahe
Tingnan ang higit pa
Layo ng Lalakarin
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao kada byahe
Tingnan ang higit pa
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod? Makipag-ugnayan sa amin
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?