Indise ng Moovit sa Pampublikong Sasakyan

Paghambingin ang mga katotohanan at istatistika tungkol sa pampublikong sasakyan sa iyong lungsod

• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Florence is 57%. On average, 19% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Toulouse, the average distance people walk to work or home is 0.86 km? Approximately, 31% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Porto, Braga and Vila Real is 48%. On average, 8% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Uberlandia, the average amount of time people spend riding public transit is 76min. Over 77% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Porto Alegre Region, the average distance people walk to work or home is 0.76 km? Approximately, 25% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Nice is 6.2 km. Yet 41% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Nice each day? Commuters wait on average 13min, but over 37% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Porto Alegre Region, the average amount of time people spend riding public transit is 74min. Over 75% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Florence is 4.1 km. Yet 27% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Toulouse is 64%. On average, 19% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Florence, the average amount of time people spend riding public transit is 59min. Over 60% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within SF Bay Area is 5.65 mi. Yet 60% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in SF Bay Area is 58%. On average, 18% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Washington / Baltimore is 68%. On average, 23% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Washington / Baltimore each day? Commuters wait on average 19min, but over 56% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In SF Bay Area, the average amount of time people spend riding public transit is 77min. Over 78% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Uberlandia, the average distance people walk to work or home is 0.56 km? Approximately, 13% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Belo Horizonte Region each day? Commuters wait on average 23min, but over 68% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Porto, Braga and Vila Real each day? Commuters wait on average 12min, but over 36% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Melbourne, the average amount of time people spend riding public transit is 80min. Over 81% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Porto, Braga and Vila Real, the average distance people walk to work or home is 0.90 km? Approximately, 32% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Uberlandia is 74%. On average, 22% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in SF Bay Area each day? Commuters wait on average 13min, but over 38% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Uberlandia each day? Commuters wait on average 19min, but over 56% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Belo Horizonte Region, the average amount of time people spend riding public transit is 85min. Over 86% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in SF Bay Area, the average distance people walk to work or home is 0.47 mi? Approximately, 24% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
In Nice, the average amount of time people spend riding public transit is 45min. Over 46% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Melbourne is 60%. On average, 19% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Toulouse, the average amount of time people spend riding public transit is 44min. Over 44% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Toulouse each day? Commuters wait on average 9min, but over 28% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Washington / Baltimore, the average amount of time people spend riding public transit is 86min. Over 87% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Belo Horizonte Region, the average distance people walk to work or home is 0.64 km? Approximately, 16% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Nice, the average distance people walk to work or home is 0.99 km? Approximately, 35% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Toulouse is 6.6 km. Yet 44% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Porto Alegre Region each day? Commuters wait on average 20min, but over 59% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Nice is 48%. On average, 14% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Washington / Baltimore, the average distance people walk to work or home is 0.54 mi? Approximately, 30% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Melbourne, the average distance people walk to work or home is 0.78 km? Approximately, 26% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Belo Horizonte Region is 53%. On average, 14% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Porto Alegre Region is 7.3 km. Yet 49% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Florence each day? Commuters wait on average 14min, but over 41% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Melbourne each day? Commuters wait on average 14min, but over 41% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Uberlandia is 4.8 km. Yet 32% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Florence, the average distance people walk to work or home is 0.76 km? Approximately, 22% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Washington / Baltimore is 5.47 mi. Yet 58% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Porto, Braga and Vila Real is 5.8 km. Yet 39% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Melbourne is 9.8 km. Yet 65% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
In Porto, Braga and Vila Real, the average amount of time people spend riding public transit is 47min. Over 48% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Belo Horizonte Region is 8.7 km. Yet 58% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Porto Alegre Region is 50%. On average, 11% of riders transfer at least twice during a single trip.

Araw-araw mahigit sa 170 milyong tao sa buong mundo ang nagbibiyahe sa pampublikong sasakyan gamit ang Moovit. Nagbibigay ang mg Kaalaman sa Moovit ng mga istatistika at analitiko para sa pampublikong sasakyan batay sa data ng paggamit ng Moovit, mga survey at mga travel pattern ng paglalakbay sa palibot ng kanilang mga lungsod.

Tuklasin kung saan madalas na naghihintay ng bus ang mga pasahero, kung gaano katagal ang araw-araw nilang pamamasahe, gaano kalayo ang binabyahe ng mga tao papunta at mula sa trabaho gamit ang bus, tren o subway at ang karaniwang distansiya na nilalakad ng tao sa bawat araw at higit pa.

Oras ng Byahe
Ang kabuuang oras ng pagbabyahe ng mga tao sa pampublikong sasakyan bawat araw
Tingnan ang higit pa
Oras ng Paghihintay
Ang bilang ng otas ng paghihintay ng mga tao sa linya sa isang istasyon
Tingnan ang higit pa
Layo ng Byahe
Ang karaniwang layo ng byahe sa pampublikong sasakyan kada bayahe
Tingnan ang higit pa
Bilang ng Paglipat
Bilang ng mga tao na lumipat ng linya kada byahe
Tingnan ang higit pa
Layo ng Lalakarin
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao kada byahe
Tingnan ang higit pa
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod? Makipag-ugnayan sa amin
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?