Indise ng Moovit sa Pampublikong Sasakyan

Paghambingin ang mga katotohanan at istatistika tungkol sa pampublikong sasakyan sa iyong lungsod

• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa South West ay 29%. Karaniwan, 10% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Montreal bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 14 min, ngunit higit 41% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Caxias do Sul and Serra Gaucha bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 18 min, ngunit higit 54% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Cordoba ay 5.2 km. Ngunit 35% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Cordoba bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 21 min, ngunit higit 61% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Pittsburgh ay 3.91 mi. Ngunit 42% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa North East, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 64 min. Higit 65% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Sao Paulo Region, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.67 km? Tinatayang 18% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Santos, Sao Vicente, Guaruja, Cubatao and Bertioga bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 22 min, ngunit higit 66% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Scotland, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.71 km? Tinatayang 20% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Pittsburgh, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 73 min. Higit 74% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Montreal ay 7.7 km. Ngunit 51% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Cordoba ay 36%. Karaniwan, 7% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa South West bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 12 min, ngunit higit 36% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Pittsburgh ay 41%. Karaniwan, 14% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Pittsburgh, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.50 mi? Tinatayang 26% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Florence ay 57%. Karaniwan, 19% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa North East, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.73 km? Tinatayang 21% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Santos, Sao Vicente, Guaruja, Cubatao and Bertioga ay 40%. Karaniwan, 12% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Scotland, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 60 min. Higit 61% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Caxias do Sul and Serra Gaucha ay 4.4 km. Ngunit 29% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Sao Paulo Region bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 19 min, ngunit higit 56% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Caxias do Sul and Serra Gaucha, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.76 km? Tinatayang 23% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Santos, Sao Vicente, Guaruja, Cubatao and Bertioga ay 5.8 km. Ngunit 39% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Cordoba, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.62 km? Tinatayang 12% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Scotland bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 14 min, ngunit higit 40% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa South West, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 53 min. Higit 53% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Santos, Sao Vicente, Guaruja, Cubatao and Bertioga, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 63 min. Higit 64% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Scotland ay 34%. Karaniwan, 12% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Montreal, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.81 km? Tinatayang 27% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Florence bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 14 min, ngunit higit 41% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Sao Paulo Region, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 93 min. Higit 94% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng North East ay 8.1 km. Ngunit 54% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Cordoba, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 64 min. Higit 65% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa South West, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.85 km? Tinatayang 30% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng South West ay 6.6 km. Ngunit 44% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Pittsburgh bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 17 min, ngunit higit 49% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Sao Paulo Region ay 8.1 km. Ngunit 54% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa North East ay 40%. Karaniwan, 14% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Caxias do Sul and Serra Gaucha ay 58%. Karaniwan, 16% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Caxias do Sul and Serra Gaucha, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 60 min. Higit 61% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Santos, Sao Vicente, Guaruja, Cubatao and Bertioga, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.52 km? Tinatayang 9% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Sao Paulo Region ay 66%. Karaniwan, 25% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Florence ay 4.1 km. Ngunit 27% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa North East bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 14 min, ngunit higit 42% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Florence, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 59 min. Higit 60% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Florence, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.76 km? Tinatayang 22% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Montreal, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 87 min. Higit 88% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Scotland ay 9.4 km. Ngunit 62% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Montreal ay 71%. Karaniwan, 26% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.

Araw-araw mahigit sa 300 milyong tao sa buong mundo ang nagbibiyahe sa pampublikong sasakyan gamit ang Moovit. Nagbibigay ang mg Kaalaman sa Moovit ng mga istatistika at analitiko para sa pampublikong sasakyan batay sa data ng paggamit ng Moovit, mga survey at mga travel pattern ng paglalakbay sa palibot ng kanilang mga lungsod.

Tuklasin kung saan madalas na naghihintay ng bus ang mga pasahero, kung gaano katagal ang araw-araw nilang pamamasahe, gaano kalayo ang binabyahe ng mga tao papunta at mula sa trabaho gamit ang bus, tren o subway at ang karaniwang distansiya na nilalakad ng tao sa bawat araw at higit pa.

Oras ng Byahe
Ang kabuuang oras ng pagbabyahe ng mga tao sa pampublikong sasakyan bawat araw
Tingnan ang higit pa
Oras ng Paghihintay
Ang bilang ng otas ng paghihintay ng mga tao sa linya sa isang istasyon
Tingnan ang higit pa
Layo ng Byahe
Ang karaniwang layo ng byahe sa pampublikong sasakyan kada bayahe
Tingnan ang higit pa
Bilang ng Paglipat
Bilang ng mga tao na lumipat ng linya kada byahe
Tingnan ang higit pa
Layo ng Lalakarin
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao kada byahe
Tingnan ang higit pa
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod? Makipag-ugnayan sa amin
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?