Indise ng Moovit sa Pampublikong Sasakyan

Paghambingin ang mga katotohanan at istatistika tungkol sa pampublikong sasakyan sa iyong lungsod

• Quick Facts To Use •
In Pittsburgh, the average amount of time people spend riding public transit is 73min. Over 74% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Munich is 66%. On average, 20% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Venice, the average distance people walk to work or home is 0.84 km? Approximately, 27% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Leon, the average distance people walk to work or home is 0.95 km? Approximately, 36% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
In Venice, the average amount of time people spend riding public transit is 52min. Over 53% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Toulouse is 6.6 km. Yet 44% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in London is 61%. On average, 23% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Melbourne, the average amount of time people spend riding public transit is 80min. Over 81% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in London, the average distance people walk to work or home is 0.53 km? Approximately, 11% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Manaus, the average distance people walk to work or home is 0.68 km? Approximately, 20% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Leon is 76%. On average, 23% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Toulouse, the average amount of time people spend riding public transit is 44min. Over 44% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Melbourne is 60%. On average, 19% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Melbourne, the average distance people walk to work or home is 0.78 km? Approximately, 26% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Munich each day? Commuters wait on average 10min, but over 29% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Bursa is 8.1 km. Yet 54% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Bursa each day? Commuters wait on average 18min, but over 53% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in London each day? Commuters wait on average 13min, but over 38% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Leon each day? Commuters wait on average 20min, but over 60% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Pittsburgh is 41%. On average, 14% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Munich, the average amount of time people spend riding public transit is 56min. Over 57% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Bursa, the average distance people walk to work or home is 0.64 km? Approximately, 17% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Melbourne is 9.8 km. Yet 65% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Ribeirao Preto each day? Commuters wait on average 20min, but over 60% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Manaus is 63%. On average, 17% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Venice is 7.5 km. Yet 50% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
In Bursa, the average amount of time people spend riding public transit is 62min. Over 63% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Pittsburgh each day? Commuters wait on average 17min, but over 49% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Leon is 5.1 km. Yet 34% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Toulouse, the average distance people walk to work or home is 0.86 km? Approximately, 31% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Pittsburgh is 3.91 mi. Yet 42% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Venice each day? Commuters wait on average 10min, but over 30% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Manaus is 6.7 km. Yet 44% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Manaus each day? Commuters wait on average 34min, but over 100% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Ribeirao Preto is 50%. On average, 12% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Pittsburgh, the average distance people walk to work or home is 0.50 mi? Approximately, 26% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
In Manaus, the average amount of time people spend riding public transit is 92min. Over 93% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Venice is 44%. On average, 11% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Munich is 9.2 km. Yet 61% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Ribeirao Preto, the average distance people walk to work or home is 0.69 km? Approximately, 19% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Ribeirao Preto is 4.4 km. Yet 29% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
In London, the average amount of time people spend riding public transit is 84min. Over 85% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Toulouse is 64%. On average, 19% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Toulouse each day? Commuters wait on average 9min, but over 28% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Ribeirao Preto, the average amount of time people spend riding public transit is 61min. Over 62% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Melbourne each day? Commuters wait on average 14min, but over 41% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Bursa is 47%. On average, 11% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Munich, the average distance people walk to work or home is 0.72 km? Approximately, 21% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within London is 8.9 km. Yet 59% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
In Leon, the average amount of time people spend riding public transit is 78min. Over 79% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.

Araw-araw mahigit sa 100 milyong tao sa buong mundo ang nagbibiyahe sa pampublikong sasakyan gamit ang Moovit. Nagbibigay ang mg Kaalaman sa Moovit ng mga istatistika at analitiko para sa pampublikong sasakyan batay sa data ng paggamit ng Moovit, mga survey at mga travel pattern ng paglalakbay sa palibot ng kanilang mga lungsod.

Tuklasin kung saan madalas na naghihintay ng bus ang mga pasahero, kung gaano katagal ang araw-araw nilang pamamasahe, gaano kalayo ang binabyahe ng mga tao papunta at mula sa trabaho gamit ang bus, tren o subway at ang karaniwang distansiya na nilalakad ng tao sa bawat araw at higit pa.

Oras ng Byahe
Ang kabuuang oras ng pagbabyahe ng mga tao sa pampublikong sasakyan bawat araw
Tingnan ang higit pa
Oras ng Paghihintay
Ang bilang ng otas ng paghihintay ng mga tao sa linya sa isang istasyon
Tingnan ang higit pa
Layo ng Byahe
Ang karaniwang layo ng byahe sa pampublikong sasakyan kada bayahe
Tingnan ang higit pa
Bilang ng Paglipat
Bilang ng mga tao na lumipat ng linya kada byahe
Tingnan ang higit pa
Layo ng Lalakarin
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao kada byahe
Tingnan ang higit pa
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod? Makipag-ugnayan sa amin
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?