Indise ng Moovit sa Pampublikong Sasakyan

Paghambingin ang mga katotohanan at istatistika tungkol sa pampublikong sasakyan sa iyong lungsod

• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Granada, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.66 km? Tinatayang 17% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Guadalajara, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.74 km? Tinatayang 22% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Lima bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 14 min, ngunit higit 40% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Singapore ay 7.3 km. Ngunit 48% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Minneapolis / St Paul, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 66 min. Higit 67% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Granada ay 43%. Karaniwan, 10% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Singapore ay 69%. Karaniwan, 21% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Lima, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.69 km? Tinatayang 17% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Chicago ay 6.28 mi. Ngunit 67% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Chicago, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.48 mi? Tinatayang 24% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa South West ay 29%. Karaniwan, 10% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Rosario, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 50 min. Higit 51% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Granada ay 2.7 km. Ngunit 18% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Bauru, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 52 min. Higit 53% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Guadalajara ay 67%. Karaniwan, 19% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Guadalajara bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 15 min, ngunit higit 44% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Chicago bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 15 min, ngunit higit 44% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Chicago, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.48 mi? Tinatayang 24% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Rosario bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 14 min, ngunit higit 42% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Minneapolis / St Paul bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 13 min, ngunit higit 37% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Granada, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 42 min. Higit 43% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng South West ay 6.6 km. Ngunit 44% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Chicago ay 6.28 mi. Ngunit 67% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Chicago bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 15 min, ngunit higit 44% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Bauru bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 20 min, ngunit higit 58% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Lima ay 68%. Karaniwan, 23% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa South West bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 12 min, ngunit higit 36% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Lima, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 95 min. Higit 97% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Guadalajara ay 8.0 km. Ngunit 53% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Minneapolis / St Paul ay 5.16 mi. Ngunit 55% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Chicago, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 86 min. Higit 87% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Chicago, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 86 min. Higit 87% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Minneapolis / St Paul, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.55 mi? Tinatayang 30% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Singapore bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 12 min, ngunit higit 35% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa South West, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 53 min. Higit 53% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Bauru ay 36%. Karaniwan, 9% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Bauru ay 3.4 km. Ngunit 23% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Chicago ay 67%. Karaniwan, 24% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Minneapolis / St Paul ay 51%. Karaniwan, 16% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Rosario ay 38%. Karaniwan, 10% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Singapore, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 84 min. Higit 85% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Guadalajara, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 82 min. Higit 83% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Rosario, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.52 km? Tinatayang 7% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Bauru, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.72 km? Tinatayang 20% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Rosario ay 4.3 km. Ngunit 28% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Singapore, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.56 km? Tinatayang 12% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Chicago ay 67%. Karaniwan, 24% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa South West, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.85 km? Tinatayang 30% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Granada bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 10 min, ngunit higit 29% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Lima ay 8.1 km. Ngunit 54% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.

Araw-araw mahigit sa 250 milyong tao sa buong mundo ang nagbibiyahe sa pampublikong sasakyan gamit ang Moovit. Nagbibigay ang mg Kaalaman sa Moovit ng mga istatistika at analitiko para sa pampublikong sasakyan batay sa data ng paggamit ng Moovit, mga survey at mga travel pattern ng paglalakbay sa palibot ng kanilang mga lungsod.

Tuklasin kung saan madalas na naghihintay ng bus ang mga pasahero, kung gaano katagal ang araw-araw nilang pamamasahe, gaano kalayo ang binabyahe ng mga tao papunta at mula sa trabaho gamit ang bus, tren o subway at ang karaniwang distansiya na nilalakad ng tao sa bawat araw at higit pa.

Oras ng Byahe
Ang kabuuang oras ng pagbabyahe ng mga tao sa pampublikong sasakyan bawat araw
Tingnan ang higit pa
Oras ng Paghihintay
Ang bilang ng otas ng paghihintay ng mga tao sa linya sa isang istasyon
Tingnan ang higit pa
Layo ng Byahe
Ang karaniwang layo ng byahe sa pampublikong sasakyan kada bayahe
Tingnan ang higit pa
Bilang ng Paglipat
Bilang ng mga tao na lumipat ng linya kada byahe
Tingnan ang higit pa
Layo ng Lalakarin
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao kada byahe
Tingnan ang higit pa
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod? Makipag-ugnayan sa amin
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?