Indise ng Moovit sa Pampublikong Sasakyan

Paghambingin ang mga katotohanan at istatistika tungkol sa pampublikong sasakyan sa iyong lungsod

• Quick Facts To Use •
In Uberlandia, the average amount of time people spend riding public transit is 76min. Over 77% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Brasilia Region, the average distance people walk to work or home is 0.78 km? Approximately, 26% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Sao Paulo Region, the average distance people walk to work or home is 0.67 km? Approximately, 18% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Maringa Region each day? Commuters wait on average 23min, but over 67% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in East Midlands is 32%. On average, 13% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Venice, the average amount of time people spend riding public transit is 52min. Over 53% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Hamburg each day? Commuters wait on average 11min, but over 32% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Hamburg, the average amount of time people spend riding public transit is 58min. Over 59% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Brasilia Region is 15.1 km. Yet 100% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Ireland, the average distance people walk to work or home is 0.86 km? Approximately, 31% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Maringa Region is 55%. On average, 9% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Brasilia Region is 61%. On average, 24% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Hamburg, the average distance people walk to work or home is 0.70 km? Approximately, 22% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Hamburg is 8.9 km. Yet 59% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Maringa Region, the average distance people walk to work or home is 0.75 km? Approximately, 22% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Sao Paulo Region each day? Commuters wait on average 19min, but over 56% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Hamburg is 72%. On average, 30% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Belem Region each day? Commuters wait on average 23min, but over 68% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Uberlandia is 4.8 km. Yet 32% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
In Maringa Region, the average amount of time people spend riding public transit is 64min. Over 65% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in East Midlands each day? Commuters wait on average 12min, but over 34% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Belem Region, the average distance people walk to work or home is 0.58 km? Approximately, 11% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Valparaiso y Vina del Mar is 39%. On average, 8% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Valparaiso y Vina del Mar each day? Commuters wait on average 13min, but over 38% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Valparaiso y Vina del Mar, the average distance people walk to work or home is 0.52 km? Approximately, 9% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Ireland is 34%. On average, 10% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Brasilia Region each day? Commuters wait on average 28min, but over 82% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Brasilia Region, the average amount of time people spend riding public transit is 96min. Over 98% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Ireland is 7.8 km. Yet 52% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
In Sao Paulo Region, the average amount of time people spend riding public transit is 93min. Over 94% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
In East Midlands, the average amount of time people spend riding public transit is 52min. Over 52% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Uberlandia, the average distance people walk to work or home is 0.56 km? Approximately, 13% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Sao Paulo Region is 8.1 km. Yet 54% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Uberlandia each day? Commuters wait on average 19min, but over 56% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Venice is 7.5 km. Yet 50% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Sao Paulo Region is 66%. On average, 25% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Venice each day? Commuters wait on average 10min, but over 30% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Valparaiso y Vina del Mar, the average amount of time people spend riding public transit is 68min. Over 69% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Valparaiso y Vina del Mar is 7.0 km. Yet 47% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Belem Region is 6.8 km. Yet 45% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Venice is 44%. On average, 11% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Ireland, the average amount of time people spend riding public transit is 65min. Over 66% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Maringa Region is 4.5 km. Yet 30% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
In Belem Region, the average amount of time people spend riding public transit is 88min. Over 89% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Ireland each day? Commuters wait on average 12min, but over 35% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Venice, the average distance people walk to work or home is 0.84 km? Approximately, 27% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Uberlandia is 74%. On average, 22% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within East Midlands is 6.2 km. Yet 41% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Belem Region is 41%. On average, 12% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in East Midlands, the average distance people walk to work or home is 0.98 km? Approximately, 36% walk more than 1 km to reach their destination.

Araw-araw mahigit sa 250 milyong tao sa buong mundo ang nagbibiyahe sa pampublikong sasakyan gamit ang Moovit. Nagbibigay ang mg Kaalaman sa Moovit ng mga istatistika at analitiko para sa pampublikong sasakyan batay sa data ng paggamit ng Moovit, mga survey at mga travel pattern ng paglalakbay sa palibot ng kanilang mga lungsod.

Tuklasin kung saan madalas na naghihintay ng bus ang mga pasahero, kung gaano katagal ang araw-araw nilang pamamasahe, gaano kalayo ang binabyahe ng mga tao papunta at mula sa trabaho gamit ang bus, tren o subway at ang karaniwang distansiya na nilalakad ng tao sa bawat araw at higit pa.

Oras ng Byahe
Ang kabuuang oras ng pagbabyahe ng mga tao sa pampublikong sasakyan bawat araw
Tingnan ang higit pa
Oras ng Paghihintay
Ang bilang ng otas ng paghihintay ng mga tao sa linya sa isang istasyon
Tingnan ang higit pa
Layo ng Byahe
Ang karaniwang layo ng byahe sa pampublikong sasakyan kada bayahe
Tingnan ang higit pa
Bilang ng Paglipat
Bilang ng mga tao na lumipat ng linya kada byahe
Tingnan ang higit pa
Layo ng Lalakarin
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao kada byahe
Tingnan ang higit pa
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod? Makipag-ugnayan sa amin
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?