Indise ng Moovit sa Pampublikong Sasakyan

Paghambingin ang mga katotohanan at istatistika tungkol sa pampublikong sasakyan sa iyong lungsod

• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Toulouse each day? Commuters wait on average 9min, but over 28% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Scotland is 34%. On average, 12% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Brasilia Region, the average amount of time people spend riding public transit is 96min. Over 98% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Ponta Grossa each day? Commuters wait on average 21min, but over 61% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Singapore each day? Commuters wait on average 12min, but over 35% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Ponta Grossa is 4.2 km. Yet 28% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
In Scotland, the average amount of time people spend riding public transit is 60min. Over 61% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in South West, the average distance people walk to work or home is 0.85 km? Approximately, 30% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
In Ponta Grossa, the average amount of time people spend riding public transit is 70min. Over 71% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Catania is 4.7 km. Yet 31% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Munich is 66%. On average, 20% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Cali, the average distance people walk to work or home is 0.80 km? Approximately, 30% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Singapore is 7.3 km. Yet 48% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in South West is 29%. On average, 10% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Munich is 9.2 km. Yet 61% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Toulouse, the average distance people walk to work or home is 0.86 km? Approximately, 31% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
In Toulouse, the average amount of time people spend riding public transit is 44min. Over 44% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Ponta Grossa is 63%. On average, 25% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Milan, the average amount of time people spend riding public transit is 64min. Over 65% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Munich each day? Commuters wait on average 10min, but over 29% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Singapore is 69%. On average, 21% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Milan is 72%. On average, 25% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Catania, the average amount of time people spend riding public transit is 56min. Over 57% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Cali is 5.6 km. Yet 37% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within South West is 6.6 km. Yet 44% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
In Cali, the average amount of time people spend riding public transit is 88min. Over 89% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
In Munich, the average amount of time people spend riding public transit is 56min. Over 57% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Milan is 7.7 km. Yet 51% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Cali is 80%. On average, 25% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Toulouse is 64%. On average, 19% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In South West, the average amount of time people spend riding public transit is 53min. Over 53% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Milan, the average distance people walk to work or home is 0.74 km? Approximately, 23% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Milan each day? Commuters wait on average 11min, but over 32% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in South West each day? Commuters wait on average 12min, but over 36% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Catania, the average distance people walk to work or home is 0.80 km? Approximately, 24% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Toulouse is 6.6 km. Yet 44% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Munich, the average distance people walk to work or home is 0.72 km? Approximately, 21% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Brasilia Region, the average distance people walk to work or home is 0.78 km? Approximately, 26% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Brasilia Region is 61%. On average, 24% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Catania each day? Commuters wait on average 23min, but over 67% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Singapore, the average distance people walk to work or home is 0.56 km? Approximately, 12% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Catania is 46%. On average, 17% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Scotland is 9.4 km. Yet 62% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Scotland each day? Commuters wait on average 14min, but over 40% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Ponta Grossa, the average distance people walk to work or home is 0.52 km? Approximately, 12% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
In Singapore, the average amount of time people spend riding public transit is 84min. Over 85% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Brasilia Region is 15.1 km. Yet 100% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Cali each day? Commuters wait on average 21min, but over 62% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Brasilia Region each day? Commuters wait on average 28min, but over 82% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Scotland, the average distance people walk to work or home is 0.71 km? Approximately, 20% walk more than 1 km to reach their destination.

Araw-araw mahigit sa 100 milyong tao sa buong mundo ang nagbibiyahe sa pampublikong sasakyan gamit ang Moovit. Nagbibigay ang mg Kaalaman sa Moovit ng mga istatistika at analitiko para sa pampublikong sasakyan batay sa data ng paggamit ng Moovit, mga survey at mga travel pattern ng paglalakbay sa palibot ng kanilang mga lungsod.

Tuklasin kung saan madalas na naghihintay ng bus ang mga pasahero, kung gaano katagal ang araw-araw nilang pamamasahe, gaano kalayo ang binabyahe ng mga tao papunta at mula sa trabaho gamit ang bus, tren o subway at ang karaniwang distansiya na nilalakad ng tao sa bawat araw at higit pa.

Oras ng Byahe
Ang kabuuang oras ng pagbabyahe ng mga tao sa pampublikong sasakyan bawat araw
Tingnan ang higit pa
Oras ng Paghihintay
Ang bilang ng otas ng paghihintay ng mga tao sa linya sa isang istasyon
Tingnan ang higit pa
Layo ng Byahe
Ang karaniwang layo ng byahe sa pampublikong sasakyan kada bayahe
Tingnan ang higit pa
Bilang ng Paglipat
Bilang ng mga tao na lumipat ng linya kada byahe
Tingnan ang higit pa
Layo ng Lalakarin
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao kada byahe
Tingnan ang higit pa
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod? Makipag-ugnayan sa amin
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?