Indise ng Moovit sa Pampublikong Sasakyan

Paghambingin ang mga katotohanan at istatistika tungkol sa pampublikong sasakyan sa iyong lungsod

• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Sao Luis bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 26 min, ngunit higit 78% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Saint Petersburg, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 69 min. Higit 70% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Barranquilla bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 15 min, ngunit higit 43% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Sao Luis ay 5.4 km. Ngunit 36% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Venice, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.84 km? Tinatayang 27% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Naples ay 60%. Karaniwan, 13% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Naples bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 27 min, ngunit higit 79% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Bucaramanga, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.74 km? Tinatayang 22% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Barranquilla, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 1.23 km? Tinatayang 47% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa New York City ay 72%. Karaniwan, 23% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Saint Petersburg ay 7.3 km. Ngunit 48% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Venice ay 7.5 km. Ngunit 50% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng New York City ay 5.90 mi. Ngunit 63% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Bucaramanga ay 65%. Karaniwan, 6% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa North West ay 49%. Karaniwan, 14% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa New York City bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 15 min, ngunit higit 44% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Naples, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.91 km? Tinatayang 33% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Venice ay 44%. Karaniwan, 11% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Barranquilla ay 64%. Karaniwan, 25% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Sao Luis, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.61 km? Tinatayang 16% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Posadas bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 16 min, ngunit higit 48% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Posadas ay 4.3 km. Ngunit 29% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa North West bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 18 min, ngunit higit 53% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa New York City, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.43 mi? Tinatayang 19% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Posadas ay 37%. Karaniwan, 12% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Padova ay 46%. Karaniwan, 14% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Naples ay 7.1 km. Ngunit 47% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Bucaramanga ay 5.6 km. Ngunit 37% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Sao Luis ay 71%. Karaniwan, 21% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Sao Luis, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 92 min. Higit 93% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Saint Petersburg bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 11 min, ngunit higit 34% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Saint Petersburg, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.78 km? Tinatayang 26% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Venice, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 52 min. Higit 53% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Saint Petersburg ay 70%. Karaniwan, 26% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Padova bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 13 min, ngunit higit 38% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Bucaramanga, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 57 min. Higit 58% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Padova ay 4.7 km. Ngunit 31% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Posadas, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.54 km? Tinatayang 10% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Padova, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.98 km? Tinatayang 34% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Barranquilla, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 77 min. Higit 78% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Naples, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 77 min. Higit 78% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Barranquilla ay 5.9 km. Ngunit 39% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Padova, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 46 min. Higit 47% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Posadas, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 57 min. Higit 58% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa New York City, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 87 min. Higit 88% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Bucaramanga bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 14 min, ngunit higit 42% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa North West, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.76 km? Tinatayang 23% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng North West ay 7.2 km. Ngunit 48% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa North West, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 89 min. Higit 90% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Venice bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 10 min, ngunit higit 30% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.

Araw-araw mahigit sa 300 milyong tao sa buong mundo ang nagbibiyahe sa pampublikong sasakyan gamit ang Moovit. Nagbibigay ang mg Kaalaman sa Moovit ng mga istatistika at analitiko para sa pampublikong sasakyan batay sa data ng paggamit ng Moovit, mga survey at mga travel pattern ng paglalakbay sa palibot ng kanilang mga lungsod.

Tuklasin kung saan madalas na naghihintay ng bus ang mga pasahero, kung gaano katagal ang araw-araw nilang pamamasahe, gaano kalayo ang binabyahe ng mga tao papunta at mula sa trabaho gamit ang bus, tren o subway at ang karaniwang distansiya na nilalakad ng tao sa bawat araw at higit pa.

Oras ng Byahe
Ang kabuuang oras ng pagbabyahe ng mga tao sa pampublikong sasakyan bawat araw
Tingnan ang higit pa
Oras ng Paghihintay
Ang bilang ng otas ng paghihintay ng mga tao sa linya sa isang istasyon
Tingnan ang higit pa
Layo ng Byahe
Ang karaniwang layo ng byahe sa pampublikong sasakyan kada bayahe
Tingnan ang higit pa
Bilang ng Paglipat
Bilang ng mga tao na lumipat ng linya kada byahe
Tingnan ang higit pa
Layo ng Lalakarin
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao kada byahe
Tingnan ang higit pa
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod? Makipag-ugnayan sa amin
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?