Indise ng Moovit sa Pampublikong Sasakyan

Paghambingin ang mga katotohanan at istatistika tungkol sa pampublikong sasakyan sa iyong lungsod

• Quick Facts To Use •
Did you know that in SF Bay Area, the average distance people walk to work or home is 0.47 mi? Approximately, 24% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Miami is 8.08 mi. Yet 86% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in South West, the average distance people walk to work or home is 0.85 km? Approximately, 30% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Miami, the average distance people walk to work or home is 0.68 mi? Approximately, 44% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Miami each day? Commuters wait on average 18min, but over 53% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Miami, the average amount of time people spend riding public transit is 90min. Over 91% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Hong Kong, the average distance people walk to work or home is 0.73 km? Approximately, 24% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Turin each day? Commuters wait on average 14min, but over 41% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Miami, the average distance people walk to work or home is 0.68 mi? Approximately, 44% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
In Miami, the average amount of time people spend riding public transit is 90min. Over 91% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Turin is 5.9 km. Yet 39% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Lima is 68%. On average, 23% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Trieste, the average amount of time people spend riding public transit is 49min. Over 50% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Hong Kong each day? Commuters wait on average 14min, but over 41% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Turin, the average amount of time people spend riding public transit is 65min. Over 66% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
In South West, the average amount of time people spend riding public transit is 53min. Over 53% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Hong Kong is 59%. On average, 20% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Turin is 64%. On average, 15% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Miami each day? Commuters wait on average 18min, but over 53% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Lima, the average amount of time people spend riding public transit is 95min. Over 97% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Trieste each day? Commuters wait on average 11min, but over 33% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within SF Bay Area is 5.65 mi. Yet 60% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in SF Bay Area each day? Commuters wait on average 13min, but over 38% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Turin, the average distance people walk to work or home is 0.79 km? Approximately, 24% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Hong Kong is 11.2 km. Yet 74% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Trieste is 4.6 km. Yet 31% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Miami is 8.08 mi. Yet 86% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Trieste, the average distance people walk to work or home is 0.71 km? Approximately, 20% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in SF Bay Area is 58%. On average, 18% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Munich, the average distance people walk to work or home is 0.72 km? Approximately, 21% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Lima each day? Commuters wait on average 14min, but over 40% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Sevilla is 5.6 km. Yet 37% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Miami is 60%. On average, 29% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Munich each day? Commuters wait on average 10min, but over 29% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Munich is 9.2 km. Yet 61% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Lima, the average distance people walk to work or home is 0.69 km? Approximately, 17% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Sevilla, the average distance people walk to work or home is 0.88 km? Approximately, 29% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within South West is 6.6 km. Yet 44% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Trieste is 49%. On average, 15% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in South West is 29%. On average, 10% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Sevilla each day? Commuters wait on average 8min, but over 23% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in South West each day? Commuters wait on average 12min, but over 36% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Sevilla, the average amount of time people spend riding public transit is 34min. Over 35% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
In SF Bay Area, the average amount of time people spend riding public transit is 77min. Over 78% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Sevilla is 44%. On average, 10% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Munich is 66%. On average, 20% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Lima is 8.1 km. Yet 54% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Miami is 60%. On average, 29% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Munich, the average amount of time people spend riding public transit is 56min. Over 57% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
In Hong Kong, the average amount of time people spend riding public transit is 73min. Over 74% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.

Araw-araw mahigit sa 170 milyong tao sa buong mundo ang nagbibiyahe sa pampublikong sasakyan gamit ang Moovit. Nagbibigay ang mg Kaalaman sa Moovit ng mga istatistika at analitiko para sa pampublikong sasakyan batay sa data ng paggamit ng Moovit, mga survey at mga travel pattern ng paglalakbay sa palibot ng kanilang mga lungsod.

Tuklasin kung saan madalas na naghihintay ng bus ang mga pasahero, kung gaano katagal ang araw-araw nilang pamamasahe, gaano kalayo ang binabyahe ng mga tao papunta at mula sa trabaho gamit ang bus, tren o subway at ang karaniwang distansiya na nilalakad ng tao sa bawat araw at higit pa.

Oras ng Byahe
Ang kabuuang oras ng pagbabyahe ng mga tao sa pampublikong sasakyan bawat araw
Tingnan ang higit pa
Oras ng Paghihintay
Ang bilang ng otas ng paghihintay ng mga tao sa linya sa isang istasyon
Tingnan ang higit pa
Layo ng Byahe
Ang karaniwang layo ng byahe sa pampublikong sasakyan kada bayahe
Tingnan ang higit pa
Bilang ng Paglipat
Bilang ng mga tao na lumipat ng linya kada byahe
Tingnan ang higit pa
Layo ng Lalakarin
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao kada byahe
Tingnan ang higit pa
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod? Makipag-ugnayan sa amin
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?