Paglipat sa linya ng pampublikong sasakyan

Sa pagtungo sa aming destinasyon kung minsan ay kinakailangan natin na lumipat ng linya o ng sasakyan. Tuklasin kung gaano kadaming tao sa buong mundo ang lumilipat ng linya, minsan mahigit sa isang beses, sa kanilang pagpunta sa bahay, paaralan o trabaho araw-araw. Ang Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit ay base sa pagsusuri sa data ng paggamit ng mahigit sa 100 milyong mga pasahero ng pampublikong sasakyan sa buong mundo.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Strasbourg is 60%. On average, 19% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in North West is 49%. On average, 14% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Milan is 72%. On average, 25% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Montreal is 71%. On average, 26% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Zaragoza is 57%. On average, 14% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Moscow is 69%. On average, 24% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Bari is 31%. On average, 13% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Ciudad Real is 22%. On average, 3% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Monterrey is 68%. On average, 16% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Brasilia Region is 61%. On average, 24% of riders transfer at least twice during a single trip.
Gaano kadaming tao ang lumilipat nang hindi bababa sa isang beses sa araw-araw sa buong mundo?
Ang porsyento ng mga tao na lumilipat ng linya ng hindi bababa sa isang beses sa isang biyahe, halimbawa sa kanilang paguwi sa bahay o pagpasok sa trabaho.
Ecuador Cuenca51%
Ireland Ireland34%
Singapore Singapore69%
Gaano kadaming tao ang lumilipat ng linya nang mahigit sa isang beses sa isang biyahe sa iba't ibang mga lungsod?
Ang porsyento ng mga tao na lumilipat ng linya ng sasakyan, kabilang ang bus, tren at mga linya ng metro, nang hindi bababa sa dalawang beses kapag naglalakbay sa isang tiyak na destinasyon.
Ecuador Cuenca9%
Ireland Ireland10%
Singapore Singapore21%
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?