Thực tế và thống kê sử dụng phương tiện công cộng trong Campinas Region, Brazil

Mô hình đi làm bằng Xe buýt ở Campinas Region - Thống kê, Phân tích và Dữ liệu sử dụng

Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit giúp ai cũng có thể khám phá cách mọi người ở Campinas Region di chuyển mỗi ngày bằng phương tiện công cộng so với các thành phố khác. Dưới đây bạn sẽ tìm được thời gian làm việc và chờ trung bình cho người đi, khoảng cách mọi người đi làm bằng phương tiện công cộng và khoảng cách trung bình mọi người ở Campinas Region đi bộ mỗi ngày. Xem Xe buýt và nhà ga nào là phổ biến nhất ở Campinas Region và hơn thế nữa!
Campinas Region có (các) loại phương tiện 1, bao gồm: Xe buýt, điều hành bởi vài đại lý vận chuyển, bao gồm PMCG - STTP - Consórcio Santa Maria, PMCG - STTP - Consórcio Santa Verônica, Concicamp (Itajaí Transportes Coletivos), Concicamp (Expresso Campibus), VB Transportes e Turismo (VB1), Consórcio Urbcamp (VB Transportes e Turismo - VB3) & Consórcio Urbcamp (Coletivos Padova)
• Thực tế Nhanh để dùng •
Campinas Region, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 77 phút. Hơn 78% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Campinas Region mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 23 phút, nhưng hơn 68% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Campinas Region7.9 km. Nhưng 53% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Campinas Region58%. Tính trung bình, 14% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Campinas Region, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.66 km? Khoảng 17% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.

Thời gian đi làm

Mọi người ở Campinas Region thường đi làm bao lâu bằng phương tiện công cộng hàng ngày?
Thời gian trung bình mọi người dành để đi làm bằng phương tiện công cộng, ví dụ đến và về từ chỗ làm, vào ngày thường
77 phút
So sánh thời gian đi làm trung bình từ hơn 150 thành phố
Bao nhiêu người đi làm xa bằng phương tiện công cộng ở Campinas Region, Brazil?
Phần trăm người đi phương tiện công cộng hơn 2 giờ mỗi ngày. Điều này bao gồm đi bằng Xe buýt.
21%
So sánh hơn 150 thành phố, phần trăm người sử dụng phương tiện công cộng để đi làm dài hơn 2 giờ So sánh thời gian đi làm trung bình từ hơn 150 thành phố

Thời gian Chờ

Mọi người thường chờ bao lâu ở nhà ga ở Campinas Region mỗi ngày?
Thời gian trung bình mọi người chờ ở trạm dừng hoặc nhà ga vì tuyến Xe buýt của họ vào ngày thường.
23 phút
Xem thời gian chờ trung bình của mọi người ở khắp thế giới
Bao nhiêu người ở Campinas Region thường chờ rất lâu ở trạm trung chuyển?
Phần trăm người phải chờ trung bình hơn 20 phút vì tuyến trung chuyển của họ mỗi ngày, ví dụ đi và về từ chỗ làm.
52%
Xem số người phải chờ một thời gian dài ở nhà ga ở thành phố khác Xem thời gian chờ trung bình của mọi người ở khắp thế giới

Khoảng cách Chuyến đi

Mọi người thường đi làm bao xa bằng phương tiện công cộng ở Campinas Region?
Khoảng cách trung bình mọi người thường di chuyển trong một chuyến đi, ví dụ đi hoặc về từ chỗ làm, với phương tiện công cộng gồm Xe buýt.
7.9 km
Hãy xem khoảng cách trung bình mọi người đi làm trên thế giới
Bao nhiêu người đi làm mất một thời gian dài mỗi ngày ở Campinas Region?
Phần trăm người thường di chuyển hơn 12 km theo một hướng, ví dụ đi hoặc về từ chỗ làm mỗi ngày bằng phương tiện công cộng.
16%
Xem bao nhiêu người đi làm với khoảng cách hơn 12 km mỗi ngày ở thành phố khác Hãy xem khoảng cách trung bình mọi người đi làm trên thế giới

Số lượng Nối chuyến

Bao nhiêu người nối chuyến ít nhất một lần ở Campinas Region?
Phần trăm người nối chuyến ít nhất một lần trong mỗi một chuyến đi.
58%
Hãy xem bao nhiêu người nối chuyến khắp thế giới
Bao nhiêu người nối chuyến hơn một lần trong một chuyến đi ở Campinas Region?
Phần trăm người nối chuyến ít nhất hai lần khi đi đến một địa điểm xác định trong một chuyến đi.
14%
Xem có bao nhiêu người nối chuyến ít nhất hai lần trên thế giới Hãy xem bao nhiêu người nối chuyến khắp thế giới

Khoảng cách Đi bộ

Mọi người thường đi bộ bao xa trong mỗi chuyến đi ở Campinas Region?
Khoảng cách trung bình mọi người đi mỗi người theo 1 hướng, ví dụ về nhà hay đi làm.
0.66 km
Xem khoảng cách đi bộ trung bình khắp thế giới
Bao nhiêu người đi bộ hơn 1 km ở Campinas Region?
Phần trăm người đi bộ hơn 1 km mỗi ngày để đến một địa điểm cụ thế, ví dụ đi hoặc về từ chỗ làm.
17%
Xem bao nhiêu người ở các thành phố khác đi bộ hơn 1 km Xem khoảng cách đi bộ trung bình khắp thế giới
Tuyến Xe buýt phổ biến nhất
 • 330 - UNICAMP
 • 332 - Hospital das Clínicas
 • 331 - Terminal Barão Geraldo / Rodoviária
Nhà ga Xe buýt phổ biến nhất
 • Terminal Barão Geraldo
 • Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira
 • Terminal Central (Sentido Bairros)
Tuyến Xe buýt phổ biến nhất
 • 330 - UNICAMP
 • 332 - Hospital das Clínicas
 • 331 - Terminal Barão Geraldo / Rodoviária
Nhà ga Xe buýt phổ biến nhất
 • Terminal Barão Geraldo
 • Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira
 • Terminal Central (Sentido Bairros)
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn?