Khoảng cách đã đi bằng phương tiện công cộng

Mọi người sử dụng phương tiện công cộng để đi từ điểm A đến điểm B, cho dù là về nhà hay đi học. Chúng ta đi bao xa trên đường đến những nơi khác nhau? So sánh khoảng cách trung bình mọi người đi làm ở các thành phố trên khắp thế giới và phần trăm người đi làm với khoảng cách đặc biệt dài, theo Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit với các dữ kiện và thống kê được thu thập từ dữ liệu sử dụng của hơn 720 triệu người dùng phương tiện công cộng.
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.