Khoảng cách đã đi bằng phương tiện công cộng

Mọi người sử dụng phương tiện công cộng để đi từ điểm A đến điểm B, cho dù là về nhà hay đi học. Chúng ta đi bao xa trên đường đến những nơi khác nhau? So sánh khoảng cách trung bình mọi người đi làm ở các thành phố trên khắp thế giới và phần trăm người đi làm với khoảng cách đặc biệt dài, theo Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit với các dữ kiện và thống kê được thu thập từ dữ liệu sử dụng của hơn 250 triệu người dùng phương tiện công cộng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Ireland7.8 km. Nhưng 52% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong New York City5.90 dặm. Nhưng 63% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Genoa4 km. Nhưng 27% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Toronto10.0 km. Nhưng 66% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong West Midlands6.6 km. Nhưng 44% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Granada2.7 km. Nhưng 18% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Nantes4.7 km. Nhưng 31% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Porto, Braga and Vila Real5.8 km. Nhưng 39% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Guadalajara8.0 km. Nhưng 53% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Vancouver8.0 km. Nhưng 53% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
Mọi người thường đi làm bao xa bằng phương tiện công cộng mỗi ngày?
Khoảng cách trung bình mọi người thường di chuyển trong 1 chuyến đi, ví dụ đi hoặc về từ chỗ làm bằng phương tiện công cộng
Trung Quốc Hong Kong11.2 km
Bao nhiêu người phải đi làm với quãng đường xa mỗi ngày?
Phần trăm người thường đi hơn 12 km theo 1 hướng bằng phương tiện công cộng.
Ecuador Cuenca0%
Hy Lạp Athens13%
Singapore Singapore16%
Trung Quốc Hong Kong31%
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn?