Thời gian đi làm bằng phương tiện công cộng

Bạn đã bao giờ tự hỏi mọi người dành bao nhiêu thời gian đi quanh thành phố của họ mỗi ngày bằng xe buýt, tàu hỏa hoặc tàu điện ngầm? Chúng tôi đã từng. Đó là lý do Moovit phân tích dữ liệu sử dụng và mô hình đi lại của người sử dụng Moovit và biên soạn Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit với các số liệu thống kê về thời gian đi lại trung bình ở các thành phố khác nhau trên thế giới.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Valparaiso y Vina del Mar, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 68 phút. Hơn 69% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Jundiai, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 79 phút. Hơn 80% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Lisboa, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 59 phút. Hơn 60% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Sao Paulo Region, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 93 phút. Hơn 94% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Valparaiso y Vina del Mar, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 68 phút. Hơn 69% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Saint Petersburg, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 69 phút. Hơn 70% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Santos, Sao Vicente, Guaruja, Cubatao and Bertioga, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 63 phút. Hơn 64% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Campina Grande, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 68 phút. Hơn 69% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Denver Boulder, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 77 phút. Hơn 78% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
East Midlands, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 52 phút. Hơn 52% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
Mọi người thường đi làm bằng phương tiện công cộng mỗi ngày mất bao lâu?
Khoảng thời gian trung bình mọi người trên thế giới dành để đi làm bằng phương tiện công cộng, ví dụ đi về về từ chỗ làm vào ngày thường.
Trung Quốc Hong Kong73 phút
Bao nhiêu người đi làm quãng đường dài bằng phương tiện công cộng?
Phần trăm người dùng phương tiện công cộng hơn 2 giờ mỗi ngày. Điều này bao gồm đi bằng xe buýt, tàu hoả hoặc tàu điện ngầm, .v.v.
Ecuador Cuenca7%
Hy Lạp Athens16%
Singapore Singapore25%
Trung Quốc Hong Kong21%
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn?