Chờ phươngt iện công cộng

Khám phá những thành phố tốt nhất và tệ nhất đối về phương tiện công cộng bằng cách so sánh nơi mọi người chờ đợi tại ga lâu nhất vì chuyển tuyến. Xem thành phố của bạn xếp hạng thế nào về thời gian chờ đợi trung bình theo Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit gồm các dữ kiện và thống kê từ dữ liệu sử dụng của Moovit dựa trên 250 triệu người dùng phương tiện công cộng trên toàn thế giới.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Ciudad de Mexico mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 11 phút, nhưng hơn 32% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Rosario mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 phút, nhưng hơn 42% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Portland, OR mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 phút, nhưng hơn 41% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Adelaide mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 11 phút, nhưng hơn 32% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Campinas Region mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 23 phút, nhưng hơn 68% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Lima mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 phút, nhưng hơn 40% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Nice mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 13 phút, nhưng hơn 37% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Rosario mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 phút, nhưng hơn 42% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Naples mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 27 phút, nhưng hơn 79% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Fortaleza Region mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 24 phút, nhưng hơn 70% chờ hơn 20 phút.
Mọi người thường chờ ở nhà ga bao lâu mỗi ngày?
Khoảng thời gian trung bình mọi người chờ ở trạm xe buýt hay ga tàu mỗi ngày trong 1 chuyến đi
Trung Quốc Hong Kong14 phút
Bao nhiêu người thường chờ tuyến của họ rất lâu ở một ga trung chuyển mỗi ngày?
Phần trăm người thường chờ trung bình hơn 20 phút vì chuyển tuyến trong 1 chuyến đi, ví dụ trên đường đi làm hoặc về nhà.
Ecuador Cuenca9%
Hy Lạp Athens34%
Singapore Singapore11%
Trung Quốc Hong Kong19%
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn?