Chờ phươngt iện công cộng

Khám phá những thành phố tốt nhất và tệ nhất đối về phương tiện công cộng bằng cách so sánh nơi mọi người chờ đợi tại ga lâu nhất vì chuyển tuyến. Xem thành phố của bạn xếp hạng thế nào về thời gian chờ đợi trung bình theo Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit gồm các dữ kiện và thống kê từ dữ liệu sử dụng của Moovit dựa trên 720 triệu người dùng phương tiện công cộng trên toàn thế giới.
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.