Khoảng cách đi bộ hàng ngày

Ở những thành phố nào người dân đi bộ nhiều nhất mỗi ngày? Ở những thành phố nà người dân đi bộ ít nhất? Chúng tôi rất tò mò, nên chúng tôi quyết định phân tích các mô hình đường đi làm và dữ liệu sử dụng của hơn 720 triệu người dùng trên toàn thế giới và phát hành Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy khoảng cách trung bình mà mọi người đi bộ và mức độ thường xuyên mà gười đó đi bộ hơn 1 km mỗi ngày để đến một địa điểm cụ thể, chẳng hạn như nhà hoặc nơi làm ở các thành phố trên toàn thế giới.
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.