Khoảng cách đi bộ hàng ngày

Ở những thành phố nào người dân đi bộ nhiều nhất mỗi ngày? Ở những thành phố nà người dân đi bộ ít nhất? Chúng tôi rất tò mò, nên chúng tôi quyết định phân tích các mô hình đường đi làm và dữ liệu sử dụng của hơn 250 triệu người dùng trên toàn thế giới và phát hành Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy khoảng cách trung bình mà mọi người đi bộ và mức độ thường xuyên mà gười đó đi bộ hơn 1 km mỗi ngày để đến một địa điểm cụ thể, chẳng hạn như nhà hoặc nơi làm ở các thành phố trên toàn thế giới.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Monterrey, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 1.00 km? Khoảng 39% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Toronto, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.79 km? Khoảng 26% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở New York City, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.43 dặm? Khoảng 19% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Ankara, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.95 km? Khoảng 35% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Campinas Region, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.66 km? Khoảng 17% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Lisboa, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.79 km? Khoảng 25% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Portland, OR, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.61 dặm? Khoảng 36% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Hong Kong, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.73 km? Khoảng 24% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Porto, Braga and Vila Real, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.90 km? Khoảng 32% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Valencia, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.96 km? Khoảng 35% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
Mọi người thường đi bộ bao xa trong mỗi chuyến đi ở các thành phố khác nhau trên thế giới?
Khoảng cách trung bình mọi người đi bộ mỗi ngày theo một hướng, ví dụ về nhà hay đi làm.
Trung Quốc Hong Kong0.73 km
Bao nhiêu người trong mỗi thành phố đi bộ hơn 1 km?
Phần trăm người đi bộ hơn 1 km mỗi ngày để đến một địa điểm cụ thế, ví dụ đi hoặc về từ nơi làm việc.
Ecuador Cuenca16%
Hy Lạp Athens21%
Singapore Singapore12%
Trung Quốc Hong Kong24%
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn?