Ze stávající polohy
Přidáním počátečních a cílových umístění získáte seznam navrhovaných tras mezi nimi