Jak do Prokopské údolí v Praha Autobus, Metro nebo Tramvaj

Začátek
Konec
Hledání

Pokyny do Prokopské údolí Praha pomocí veřejné dopravy

Klikněte na cestu pro získání aktualizovaných jízdních řádů

Klikněte na cestu pro získání aktualizovaných jízdních řádů, příjezdů linek a pokynů krok za krokem na mapě.

Jak se dostat do Prokopské údolí pomocí Autobus

Klikněte na Autobus cestu a podívejte se na pokyny krok za krokem s mapou, časy příjezdu linky a s aktualizovanými jízdními řády.

Z Česká Zemědělská Univerzita V Praze, Praha-Suchdol 107 min
Chůze
Autobus - 107107
Autobus - 149149
Autobus - 130130
Chůze
Z Horky, Praha 4 49 min
Autobus - 193193
Autobus - 170170
Chůze
Z Plus Prague, Praha 7 121 min
Chůze
Autobus - 201201
Autobus - 136136
Autobus - 170170
Chůze
Z Dělnická, Praha 7 108 min
Autobus - 156156
Chůze
Autobus - 135135
Autobus - 170170
Chůze
Z Fortuna City Hotel, Praha 10 77 min
Chůze
Autobus - 188188
Autobus - 193193
Autobus - 170170
Chůze

Jak se dostat do Prokopské údolí pomocí Metro

Klikněte na Metro cestu a podívejte se na pokyny krok za krokem s mapou, časy příjezdu linky a s aktualizovanými jízdními řády.

Z Horky, Praha 4 88 min
Chůze
Metro - C
Metro - B
Chůze
Z Plus Prague, Praha 7 78 min
Chůze
Metro - C
Metro - B
Chůze
Z Dělnická, Praha 7 80 min
Chůze
Metro - C
Metro - B
Chůze
Z Fortuna City Hotel, Praha 10 81 min
Chůze
Metro - A
Chůze
Metro - B
Chůze

Otázky a odpovědi

Jaké stanice jsou nejblíže Prokopské údolí?

  • Nejbližší stanice u Prokopské údolí jsou:
    • Grussova je 914 metrů daleko, 13 min pěšky
    • Klukovice je 934 metrů daleko, 13 min pěšky
    • Poliklinika Barrandov je 1087 metrů daleko, 15 min pěšky

Která Tramvaj zastávka linky blízko Prokopské údolí?

Která Metro zastávka linky blízko Prokopské údolí?

Která Autobus zastávka linky blízko Prokopské údolí?

Získejte pokyny z vaší aktuální polohy
Moovit je nejlepší aplikace pro hromadnou dopravu na světě.
Podpora přes 2700 měst v 88+ městech po celém světě!
Google Play badge AppStore badge
Přidat odznak na vaši stránku Kliknout a kopírovat HTML

Hledáte pokyny do Prokopské údolí v Praha, Česká republika?

S Moovitem se cesta do Prokopské údolí stala mnohem jednodušší. Získejte pokyny a najděte nejbližší zastávku použitím mobilní aplikace Moovit nebo aplikace Moovit na webu.

Autobus, Metro nebo Tramvaj a další možnosti jsou relevantními alternativami hromadné dopravy, které můžete pro cestu do vašeho cíle použít. Následující dopravní linky mají cesty, které projíždí kolem Prokopské údolí - Tramvaj: 12, 20, 4, 5; Metro: B; Autobus: 130, 170.

Hledáte zastávku v okolí vašeho cíle? Zkuste tyto dopravní alternativy: Grussova; Klukovice; Poliklinika Barrandov.

Používáte konkrétní aplikaci pro zjištění časů autobusů? A další aplikaci pro časy vlaků? S Moovitem máme všechny dopravní možnosti v jedné lehce použitelné aplikaci zdarma.

Moovit vám pomůže najít nejrychlejší cestu do Prokopské údolí, najdete také aktualizované jízdní řády. Stáhněte si naši aplikaci a získejte pokyny krok po kroku, odhady v reálném čase a zjistěte, která dopravní linka v okolí vás dostane do Prokopské údolí za nejkratší dobu. Stáhněte si Moovit a zjistěte, proč nás Google Play Store a Apple App Store označili za jednu z nejlepších dopravních aplikací.

Prokopské údolí
Prokopské údolí Přírodní rezervace Prokopské údolí zahrnuje údolí na jihozápadě Prahy, v Praze 5. PR zaujímá území mezi Jinonicemi a Zlíchovem na obou stranách Prokopského údolí včetně vrchu Děvína a okolních kopců zvaných Dívčí hrady (Dívčí hrady je také název čtvrti severně od Děvína). Byla vyhlášena platným právním předpisem o vyhlášení ZCHÚ, které vydalo ministerstvo kultury ČSR výnosem č.25 533/78-VI/2 dne 28.12.1978. Oblast spadá pod katastrální území Hlubočepy a Jinonice. Rozloha zaujímá 101,53 ha, přičemž lesní část zabírá 49,59 ha a nelesní část zbylých 51,94 ha. Rezervace je součástí Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí (vyhlášeno roku 1993). Jedná se vlastně o severovýchodní výběžek Českého krasu ležící za hranicí této chráněné oblasti. Pohybuje se v rozsahu nadmořských výšek 220–320 m n. m. Rezervace zahrnuje mnoho menších chráněných území. Nachází se zde rovněž světoznámé geologické odkryvy se statutem Národní přírodní památky, bohatství zkamenělin, menších krasových jevů, významné archeologické objekty a po těžbě různých druhů vápenců byla odkryta i centrální část Barrandienu. Na celém území je možno najít stopy průmyslových podniků zpracovávajících v minulosti vápenec. Jedná se především o sousedství uzavřených lomů (první zmínky o lomech datovány do roku 1820). Za války byly v Prokopském údolí vybudovány podzemní prostory, přičemž byly některé cenné úseky zasypány odvaly, například rokle východně od Prokopského lomu. Primární horninu zde zastupují silurské a devonské vápence, které určují ráz celého území. Přerušují je pouze místy vápnité břidlice, což způsobuje místní snížení reliéfu v údolních svazích. V západní části území se nachází bazaltové vulkanity - hlavním zástupcem jsou Hemrovy skály vzniklé kupením kolem sopečného centra. Při horní hraně údolí leží cenomanské jílovce a pískovce či třetihorní štěrkopísky a čtvrtohorní spraše. Výjimečné je rozpouštění množství vápníku u vodního pramene zvaného Studánka Stydlá, dodnes tak sráží pěnovce (nezpevněný vápenec, odrůda travertinu). Půdy reprezentují hnědé lesní půdy, rendziny a rankery. Vegetaci představují zbytky teplomilných hájů, lesní porosty nebyly nikdy plně rozvinuty kvůli pastvě a zemědělství. Na cenomanských pískovcích se vyskytují doubravy a na hranách vápenců skalky. Příležitostně jsou zde jedinci Dubu šípáku (Quercus pubescens) a dřínu s podrostem Smldníku jeleního (Peucedanum cervaria) a Kakostu krvavého (Geranium sanguineum). Do porostu byl dosazen pámelník a další rostliny, což ale nemůže nahradit původní přírodní floru. Rozlehlé plochy zabírají skalní stepy vyznačující se bohatstvím xerotermních společenstev, charakterizované úzkolistými travami, polodřevnatými keříky, drobnými jednoletkami či cibulovinami. Některé lomové stěny byly osazeny původními skalními druhy, jakým je například Tařice skalní (Aurinia saxatilis). Chladnější severní srázy ovládají společenstva v čele s Pěchavou vápnomilnou (Sesleria caerulea), která je považována za postglaciální relikt. Z živočišné říše je Prokopské údolí bohatým nalezištěm zejména drobnějších druhů, například hmyzu a plžů. Obratlovce reprezentují převážně pouze obvyklé druhy okrajů Prahy. V Prokopském háji je zachován osamocený relikt lesních zoocenoz, v jiných oblastech potlačených již v pravěku. Jedná se o fosilní nálezy. Zaniklá byla i pastva ovcí a koz, která se udržovala ještě za 2. světové války. V současné době je opět obnovena řízená pastva koz k udržování ploch, jež mají přírodovědeckou důležitost (finanční podporu zařizuje Magistrát hlavního města Prahy).
Jak do Prokopské údolí hromadnou dopravou - O místě
Moovit - Vaše aplikace pro hromadnou dopravu na Android a iOS
Moovit Příjezdy ve skutečném čase, jízdní řády, mapy a další