Skip to main content

How to get to บางกอกฟุตซอลอารีนา in หนองจอก by Bus?

See บางกอกฟุตซอลอารีนา, หนองจอก, on the map

Directions to บางกอกฟุตซอลอารีนา (หนองจอก) with public transportation

The following transit lines have routes that pass near บางกอกฟุตซอลอารีนา

Bus stations near บางกอกฟุตซอลอารีนา in หนองจอก

Station Name Distance
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ(หนองจอก) 3 min walk

Bus lines to บางกอกฟุตซอลอารีนา in หนองจอก

Line Name Direction
131 อู่มีนบุรี Minburi Bus Depot
Questions & Answers
 • What are the closest stations to บางกอกฟุตซอลอารีนา?

  The closest stations to บางกอกฟุตซอลอารีนา are:

  • โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ(หนองจอก) is 212 meters away, 3 min walk.
  More details
 • Which Bus lines stop near บางกอกฟุตซอลอารีนา?

  These Bus lines stop near บางกอกฟุตซอลอารีนา: 131.

  More details
 • How far is the bus stop from บางกอกฟุตซอลอารีนา in หนองจอก?

  The nearest bus stop to บางกอกฟุตซอลอารีนา in หนองจอก is a 3 min walk away.

  More details
 • What’s the nearest bus stop to บางกอกฟุตซอลอารีนา in หนองจอก?

  The โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ(หนองจอก) stop is the nearest one to บางกอกฟุตซอลอารีนา in หนองจอก.

  More details
 • What time is the first Bus to บางกอกฟุตซอลอารีนา in หนองจอก?

  The 131 is the first Bus that goes to บางกอกฟุตซอลอารีนา in หนองจอก. It stops nearby at 5:18 AM.

  More details
 • What time is the last Bus to บางกอกฟุตซอลอารีนา in หนองจอก?

  The 131 is the last Bus that goes to บางกอกฟุตซอลอารีนา in หนองจอก. It stops nearby at 10:28 PM.

  More details

See บางกอกฟุตซอลอารีนา, หนองจอก, on the map

The Most Popular Urban Mobility App in Bangkok.
All local mobility options in one app
Get it on Google Play Download on the App Store

Public Transit to บางกอกฟุตซอลอารีนา in หนองจอก

Wondering how to get to บางกอกฟุตซอลอารีนา in หนองจอก, Thailand? Moovit helps you find the best way to get to บางกอกฟุตซอลอารีนา with step-by-step directions from the nearest public transit station.

Moovit provides free maps and live directions to help you navigate through your city. View schedules, routes, timetables, and find out how long does it take to get to บางกอกฟุตซอลอารีนา in real time.

Looking for the nearest stop or station to บางกอกฟุตซอลอารีนา? Check out this list of stops closest to your destination: โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ(หนองจอก).

You can get to บางกอกฟุตซอลอารีนา by Bus. These are the lines and routes that have stops nearby - Bus: 131

Want to see if there’s another route that gets you there at an earlier time? Moovit helps you find alternative routes or times. Get directions from and directions to บางกอกฟุตซอลอารีนา easily from the Moovit App or Website.

We make riding to บางกอกฟุตซอลอารีนา easy, which is why over 930 million users, including users in หนองจอก, trust Moovit as the best app for public transit. You don’t need to download an individual bus app or train app, Moovit is your all-in-one transit app that helps you find the best bus time or train time available.

For information on prices of Bus, costs and ride fares to บางกอกฟุตซอลอารีนา, please check the Moovit app.

บางกอกฟุตซอลอารีนา, หนองจอก
บางกอกฟุตซอลอารีนา, หนองจอก บางกอกอารีนา (อังกฤษ: Bangkok Arena) หรือชื่อเดิมว่า บางกอกฟุตซอลอารีนา เป็นสนามกีฬาในร่มที่มีความจุมากที่สุดในประเทศไทย ด้วยจำนวน 15,000 ที่นั่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 50 ไร่ ภายในศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งที่ 7 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กีฬาทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครในอนาคต สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ลงมติให้ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งที่ 7 จึงเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลเพื่อใช้เป็นสนามหลักในการแข่งขันพร้อมทั้งการจัดพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีซึ่งมีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มีมติให้กรุงเทพมหานครที่มีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตรเป็นผู้ว่าราชการ รับผิดชอบโครงการด้วยวงเงินประมาณ 1,300 ล้านบาท โดยลงนามในสัญญาจ้างบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เพื่อเริ่มการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 และมีพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555สนามกีฬาออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการนำเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานเข้าประยุกต์ใช้ในการออกแบบอาคาร นอกจากนี้ ยังมีการใช้ดอกจอก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเขตหนองจอก เป็นแนวคิดในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมอีกด้วยในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ระหว่างการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งที่ 7 คณะกรรมการฟุตซอลของฟีฟ่า มีมติยกเลิกการใช้สนามบางกอกฟุตซอลอารีนา เนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ฟีฟ่ากำหนด และให้ใช้สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เป็นสนามหลักในการแข่งขันแทน
How to get to บางกอกฟุตซอลอารีนา with public transit - About the place

Public transit lines with stations closest to บางกอกฟุตซอลอารีนา in หนองจอก

It's easier to get to บางกอกฟุตซอลอารีนา with the app!