How to get to Blegind Kirke in Hørning by Train or Bus?

Start
End
Search
Blegind Kirke, Hørning, Denmark Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia

Directions to Blegind Kirke (Hørning) with public transportation

The following transit lines have routes that pass near Blegind Kirke - Bus: Bus - 20, Bus - 200; Train: Train - RA.

How to get to Blegind Kirke by Train?

Click on the Train route to see step by step directions with maps, line arrival times and updated time schedules.

From Terminal 2 (International), Tårnby 294 min
Train - 029029
Train - ICLICL
Train - RARA
Walk
From Aalborg Forsvars- Og Garnisonsmuseum 172 min
Walk
Train - ICLICL
Train - RARA
Walk

Questions & Answers

Which Bus lines stop near Blegind Kirke?

These Bus lines stop near Blegind Kirke: Bus - 20, Bus - 200.

Which Train lines stop near Blegind Kirke?

These Train lines stop near Blegind Kirke: Train - RA.

Blegind Kirke, Hørning, Denmark Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia
Moovit is the world's #1 transit app.
Supports over 3000 cities in 92 + countries worldwide!
Google Play badge AppStore badge

Public Transportation to Blegind Kirke in Hørning

Wondering how to get to Blegind Kirke in Hørning, Denmark? Moovit helps you find the best way to get to Blegind Kirke with step-by-step directions from the nearest public transit station.

Moovit provides free maps and live directions to help you navigate through your city. View schedules, routes, timetables, and find out how long does it take to get to Blegind Kirke in real time.

You can get to Blegind Kirke by Train or Bus. These are the lines and routes that have stops nearby - Bus: Bus - 20, Bus - 200; Train: Train - RA.

Want to see if there’s another route that gets you there at an earlier time? Moovit helps you find alternative routes or times. Get directions from and directions to Blegind Kirke easily from the Moovit App or Website.

We make riding to Blegind Kirke easy, which is why over 460 million users, including users in Hørning, trust Moovit as the best app for public transit. You don’t need to download an individual bus app or train app, Moovit is your all-in-one transit app that helps you find the best bus time or train time available.

Blegind Kirke, Hørning
Blegind Kirke, Hørning Blegind Kirke, Blegind Sogn, Hjelmslev Herred i det tidligere Skanderborg Amt. Kor og skib er opført i romansk tid af rå kamp og granitkvadrer, især som hjørnekvadre. Den oprindelige syddør er stadig i brug og har profilerede kragsten og tympanon med to dyr omkring et træ eller en figur, tympanonrelieffet er nært beslægtet med tympanonreliefferne i Stilling og Vitved Kirke. Den tilmurede norddør har råt tilhugget overligger. Korets nordvindue er oprindeligt, desuden ses i vestgavlen et romansk vindue med rundstav langs kanten, det har formodentlig siddet et andet sted. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. Tårnet er et såkaldt styltetårn, der åbner sig mod vest ved en rundbue, kamtakgavlene har cirkelblændinger og spidsbuede højblændinger. Våbenhuset har en ganske enkel blændingsdekoration i gavlen. Da korets tag blev fornyet i 1901, fandt man 43 sølvmønter, som præsten Laurits Nielsen Torrild havde skjult under svenskekrigen (1658-60), præsten døde i 1659. Kirken blev hovedistandsat i 1953-54. Den runde korbue er blevet forhøjet og gjort bredere sidst i 1400-tallet, ved den lejlighed blev de brede kragbånd indmuret i nordvæggen, ved restaureringen i 1953-54 blev de atter indsat i korbuen, kragbåndene har dyr og fugle samt vegetativ udsmykning i relief. Altertavlen fra begyndelsen af 1600-tallet har maleri af A. Dorph fra 1895. Nogle gårdmandskoner havde i slutningen af 1800-tallet set det nye alterbillede i Hørning Kirke, som var en kopi efter A. Dorph, de indsamlede et beløb og bad den lokale præst om at bestille et tilsvarende alterbillede hos Dorph. Dorph svarede imidlertid, at beløbet var alt for lille, men da præsten skrev tilbage, at det ville bedrøve gårdmandskonerne, skænkede Dorph et billede til kirken, og det indsamlede beløb blev brugt til at istandsætte rammeværket. Prædikestolen blev skænket af præsten Laurits Nielsen Torrild og hustru i 1651. Dåbshimlen er fra omkring 1700. I korbuen hænger et lille sengotisk krucifiks fra omkring 1500. I korets nordvæg er indsat et epitafium over præsten Rasmus Nielsen og præsten Lauritz Nielsen Torrild samt deres hustruer. Begge er formodentlig begravet i skibet, hvor stenen lå indtil 1922. Epitafiet er formodentlig udført omkring 1650 mens Lauritz Nielsen Torrild og hans hustru endnu levede, idet deres dødsdatoer ikke er indhugget. Den romanske granitdøbefont har løvefigurer på kummen.
How to get to Blegind Kirke with public transit - About the place
Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia
Moovit - Your local transit app for Android and iOS
Moovit It's easier to get to Blegind Kirke with the app!