Skip to main content

How to get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava by Bus, Light Rail or Train?

See Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy, Bratislava on the map

Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy map Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia

Directions to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy (Bratislava) with public transportation

The following transit lines have routes that pass near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy

How to get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy by Train?

Click on the Train route to see step by step directions with maps, line arrival times and updated time schedules.

Light Rail stations near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava

Station Name Distance
Nám. Snp 4 min walk
Snd 5 min walk

Bus stations near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava

Station Name Distance
Zochova 7 min walk
Hodžovo Nám. 7 min walk
Nám. Ľ. Štúra (X) 8 min walk
Most Snp 9 min walk
Nám. Ľ. Štúra (X) 9 min walk
Most Snp 9 min walk
Most Snp 9 min walk
Kollárovo Nám. 11 min walk

Bus lines to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava

Line Name Direction
31 Vozovňa Trnávka
N31 Hlavná Stanica
N34 Hlavná Stanica
39 Cintorín Slávičie Údolie
80 Cintorín Petržalka
N80 Údernícka, Kúpalisko
83 Petržalka, Technopol
84 Dúbravka, Pri Kríži
91 Čunovo
93 Petržalka, Vyšehradská
N93 Hlavná Stanica
94 Holíčska
N95 Hlavná Stanica
184 Prokopa Veľkého
147 Búdková
29 Nové Snd
N33 Dlhé Diely, Kuklovská
70 Žst Podunajské Biskupice
133 Malá Scéna
30 Most Snp

Questions & Answers

 • What are the closest stations to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy?

  The closest stations to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy are:

  • Nám. Snp is 239 meters away, 4 min walk.
  • Snd is 295 meters away, 5 min walk.
  • Zochova is 517 meters away, 7 min walk.
  • Hodžovo Nám. is 523 meters away, 7 min walk.
  • Nám. Ľ. Štúra (X) is 590 meters away, 8 min walk.
  • Most Snp is 621 meters away, 9 min walk.
  • Kollárovo Nám. is 793 meters away, 11 min walk.
  More details
 • Which Bus lines stop near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy?

  These Bus lines stop near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy: 191, 37, 39, 83, 84, 91.

  More details
 • Which Train lines stop near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy?

  These Train lines stop near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy: S50.

  More details
 • Which Light Rail lines stop near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy?

  These Light Rail lines stop near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy: 1, 3, 9.

  More details
 • How far is the light rail station from Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava?

  The nearest light rail station to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava is a 4 min walk away.

  More details
 • What’s the nearest light rail station to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava?

  The Nám. Snp station is the nearest one to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava.

  More details
 • How far is the bus stop from Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava?

  The nearest bus stop to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava is a 7 min walk away.

  More details
 • What’s the nearest bus stop to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava?

  Zochova and Hodžovo Nám. are the nearest bus stops to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava.

  More details
 • What time is the first Light Rail to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava?

  The 9 is the first Light Rail that goes to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava. It stops nearby at 6:25 AM.

  More details
 • What time is the last Light Rail to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava?

  The 9 is the last Light Rail that goes to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava. It stops nearby at 1:57 AM.

  More details
 • What time is the first Bus to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava?

  The N33 is the first Bus that goes to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava. It stops nearby at 5:13 AM.

  More details
 • What time is the last Bus to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava?

  The N55 is the last Bus that goes to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava. It stops nearby at 5:18 AM.

  More details

See Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy, Bratislava on the map

Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy map Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia
The Most Popular Urban Mobility App in Bratislava.
All local mobility options in one app
Get it on Google Play Download on the App Store

Public Transportation to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava

Wondering how to get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava, Slovakia? Moovit helps you find the best way to get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy with step-by-step directions from the nearest public transit station.

Moovit provides free maps and live directions to help you navigate through your city. View schedules, routes, timetables, and find out how long does it take to get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in real time.

Looking for the nearest stop or station to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy? Check out this list of stops closest to your destination: Nám. Snp; Snd; Zochova; Hodžovo Nám.; Nám. Ľ. Štúra (X); Most Snp; Kollárovo Nám..

You can get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy by Bus, Light Rail or Train. These are the lines and routes that have stops nearby - Bus: 191, 37, 39, 83, 84, 91 Train: S50 Light Rail: 1, 3, 9

Want to see if there’s another route that gets you there at an earlier time? Moovit helps you find alternative routes or times. Get directions from and directions to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy easily from the Moovit App or Website.

We make riding to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy easy, which is why over 930 million users, including users in Bratislava, trust Moovit as the best app for public transit. You don’t need to download an individual bus app or train app, Moovit is your all-in-one transit app that helps you find the best bus time or train time available.

Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy
Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta Bratislavy. Sídlom Magistrátu je budova Novej radnice oproti Primaciálnemu palácu v Bratislave. Vznik Magistrátu upravuje § 14 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave, ktorého dva odseky znejú: (1) Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh orgánov Bratislavy plní magistrát Bratislavy. Magistrát sa vnútorne člení na oddelenia a referáty. Organizáciu magistrátu Bratislavy, náplne činností útvarov magistrátu Bratislavy a počet zamestnancov magistrátu Bratislavy ustanovuje organizačný poriadok magistrátu Bratislavy, ktorý vydá primátor. (2) Na čele magistrátu Bratislavy je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor. Riaditeľ magistrátu sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným. Jeho rámcovú náplň určuje článok 15 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy:(1) Magistrát vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestských orgánov, najmä zabezpečuje písomnú agendu mestských orgánov a orgánov mestského zastupiteľstva; je podateľňou a výpravňou písomností Bratislavy, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní, vykonáva nariadenia Bratislavy, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora, usmerňuje po odbornej a metodickej stránke rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a zariadenia Bratislavy, zabezpečuje plnenie úloh samosprávy Bratislavy, zabezpečuje výkon prenesenej pôsobnosti.(2) Na čele magistrátu je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor. Riaditeľ magistrátu najmä riadi magistrát a organizuje jeho prácu, sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným, podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva, plní v rozsahu poverenia primátora úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Bratislavy a vnútornej správy magistrátu, plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva a primátora.Riaditeľ Magistrátu je priamo podriadený primátorovi mesta. Súčasným riaditeľom je Mgr. Martin Maruška (2015).
How to get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy with public transit - About the place
Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia
It's easier to get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy with the app!