How to get to Aabjerg in Ringkøbing by Train or Bus?

Start
End
Search
Aabjerg, Ringkøbing, Denmark Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia

Directions to Aabjerg (Ringkøbing) with public transportation

The following transit lines have routes that pass near Aabjerg

  • Bus Bus: Bus - 515
  • Train Train: Train - RA

Questions & Answers

Which Bus lines stop near Aabjerg?

These Bus lines stop near Aabjerg: Bus - 515.

Which Train lines stop near Aabjerg?

These Train lines stop near Aabjerg: Train - RA.

Aabjerg, Ringkøbing, Denmark Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia
The Most Popular Urban Mobility App in Denmark.
All local mobility options in one app
Google Play badge AppStore badge

Public Transportation to Aabjerg in Ringkøbing

Wondering how to get to Aabjerg in Ringkøbing, Denmark? Moovit helps you find the best way to get to Aabjerg with step-by-step directions from the nearest public transit station.

Moovit provides free maps and live directions to help you navigate through your city. View schedules, routes, timetables, and find out how long does it take to get to Aabjerg in real time.

You can get to Aabjerg by Train or Bus. These are the lines and routes that have stops nearby - Bus: Bus - 515 Train: Train - RA

Want to see if there’s another route that gets you there at an earlier time? Moovit helps you find alternative routes or times. Get directions from and directions to Aabjerg easily from the Moovit App or Website.

We make riding to Aabjerg easy, which is why over 720 million users, including users in Ringkøbing, trust Moovit as the best app for public transit. You don’t need to download an individual bus app or train app, Moovit is your all-in-one transit app that helps you find the best bus time or train time available.

Aabjerg, Ringkøbing
Aabjerg, Ringkøbing For alternative betydninger, se Nørresø. (Se også artikler, som begynder med Nørresø)Nørresø tidligere Aabjerg Sø, er den sydligst beliggende sø, i Natura 2000-område nr. 72 Husby Sø og Nørresø og ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune syd for Nissum Fjord. Nørresø er på 114 ha, og har en gennemsnitsdybde på 1,05 meter, en største dybde på 1,7 meter og et vandvolumen på 1,24 millioner m³. Søen havde oprindelig forbindelse til Ringkøbing Fjord mod syd, men i forbindelse med et større landvindingsprojekt 1940-1949 blev den inddiget, og forbindelsen mod syd blev afbrudt, så den nu har afløb til Nissum Fjord mod nord, via Husby Sø og en gravet kanal - Staby Kast. Søens opland består hovedsageligt af afvandede landbrugsarealer (ca. 80%), hvorfra vandet pumpes ind i søerne via pumpestationer. Nørresø og dens omgivelser, et areal på 140 ha, blev fredet i 1956.. Der blev i 2005 fundet 25 plantearter, heraf 19 arter af undervandsplanter, 2 arter af kransnålalger, og 4 arter af flydebladsvegetation. Der blev registreret 8 vandaksarter. 5 arter af vandplanterne er med på den danske gulliste.
How to get to Aabjerg with public transit - About the place
Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia
It's easier to get to Aabjerg with the app!