Στατιστικά δημόσιας συγκοινωνίας ανά χώρα και πόλη

Κάθε μέρα, πάνω από 930 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μετακινούνται με τις δημόσιες συγκοινωνίες χρησιμοποιώντας το Moovit. Τα Moovit Insights παρέχουν στατιστικά και αναλυτικά στοιχεία για τη δημόσια συγκοινωνία με βάση τα δεδομένα χρήσης του Moovit, έρευνες και τα μοτίβα ταξιδιών των επιβατών από τις πόλεις τους.

Ανακαλύψτε πού περιμένουν οι επιβάτες τον περισσότερο χρόνο για το λεωφορείο, πόσο διαρκεί ο ημερήσιος μέσος χρόνος μετακίνησης τους, πόσο μακριά ταξιδεύουν οι άνθρωποι από και προς την εργασία τους με το λεωφορείο, το τρένο ή το μετρό και η μέση απόσταση που περπατούν καθημερινά οι άνθρωποι και πολλά άλλα.

Γρήγορο γεγονός #1: Χρόνοι Μετακινήσεων Στατιστικά στοιχεία

Στη πόλη Genoa, ο μέσος όρος χρόνου που περνούν οι άνθρωποι όταν μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία είναι 34 λεπ. Περισσότεροι από 35% από αυτούς τους επιβάτες δαπανούν περισσότερο από 2 ώρες στις δημόσιες συγκοινωνίες κάθε μέρα.

Γρήγορο γεγονός #2: Χρόνος Αναμονής Στατιστικά στοιχεία

Πόσο πολύ συνήθως περιμένουν οι άνθρωποι σε μια στάση ή σταθμό στη πόλη Genoa κάθε μέρα; Οι επιβάτες περιμένουν κατά μέσο όρο 10 λεπ, αλλά πάνω από 29% περιμένουν περισσότερο από 20 λεπτά.

Γρήγορο γεγονός #3: Απόσταση Ταξιδιού Στατιστικά στοιχεία

Η μέση απόσταση που μετακινούνται οι επιβάτες σε ένα μόνο ταξίδι εντός της πόλης Genoa είναι 4.4 χλμ. Ωστόσο, 24% των επιβατών ταξιδεύουν πάνω από 12 χιλιόμετρα σε μία μόνο κατεύθυνση.

Γρήγορο γεγονός #4: Μετεπιβιβάσεις Στατιστικά στοιχεία

Το ποσοστό των επιβατών δημόσιας συγκοινωνίας που αλλάζουν γραμμές τουλάχιστον μία φορά στη πόλη Genoa είναι 38%. Κατά μέσο όρο, 36% των επιβατών μετακινούνται τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Γρήγορο γεγονός #5: Απόσταση με Περπάτημα Στατιστικά στοιχεία

Γνωρίζατε ότι στη πόλη Genoa, η μέση απόσταση που περπατούν οι άνθρωποι στην εργασία ή στο σπίτι είναι 0.60 χλμ; Περίπου το 16% περπατά περισσότερο από 1 χλμ. για να φτάσει στον προορισμό του.

Γρήγορο γεγονός #1: Χρόνοι Μετακινήσεων Στατιστικά στοιχεία

Στη πόλη Saint Petersburg, ο μέσος όρος χρόνου που περνούν οι άνθρωποι όταν μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία είναι 51 λεπ. Περισσότεροι από 52% από αυτούς τους επιβάτες δαπανούν περισσότερο από 2 ώρες στις δημόσιες συγκοινωνίες κάθε μέρα.

Γρήγορο γεγονός #2: Χρόνος Αναμονής Στατιστικά στοιχεία

Πόσο πολύ συνήθως περιμένουν οι άνθρωποι σε μια στάση ή σταθμό στη πόλη Saint Petersburg κάθε μέρα; Οι επιβάτες περιμένουν κατά μέσο όρο 11 λεπ, αλλά πάνω από 32% περιμένουν περισσότερο από 20 λεπτά.

Γρήγορο γεγονός #3: Απόσταση Ταξιδιού Στατιστικά στοιχεία

Η μέση απόσταση που μετακινούνται οι επιβάτες σε ένα μόνο ταξίδι εντός της πόλης Saint Petersburg είναι 6.5 χλμ. Ωστόσο, 36% των επιβατών ταξιδεύουν πάνω από 12 χιλιόμετρα σε μία μόνο κατεύθυνση.

Γρήγορο γεγονός #4: Μετεπιβιβάσεις Στατιστικά στοιχεία

Το ποσοστό των επιβατών δημόσιας συγκοινωνίας που αλλάζουν γραμμές τουλάχιστον μία φορά στη πόλη Saint Petersburg είναι 40%. Κατά μέσο όρο, 45% των επιβατών μετακινούνται τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Γρήγορο γεγονός #5: Απόσταση με Περπάτημα Στατιστικά στοιχεία

Γνωρίζατε ότι στη πόλη Saint Petersburg, η μέση απόσταση που περπατούν οι άνθρωποι στην εργασία ή στο σπίτι είναι 0.78 χλμ; Περίπου το 26% περπατά περισσότερο από 1 χλμ. για να φτάσει στον προορισμό του.

Γρήγορο γεγονός #1: Χρόνοι Μετακινήσεων Στατιστικά στοιχεία

Στη πόλη Barranquilla, ο μέσος όρος χρόνου που περνούν οι άνθρωποι όταν μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία είναι 77 λεπ. Περισσότεροι από 79% από αυτούς τους επιβάτες δαπανούν περισσότερο από 2 ώρες στις δημόσιες συγκοινωνίες κάθε μέρα.

Γρήγορο γεγονός #2: Χρόνος Αναμονής Στατιστικά στοιχεία

Πόσο πολύ συνήθως περιμένουν οι άνθρωποι σε μια στάση ή σταθμό στη πόλη Barranquilla κάθε μέρα; Οι επιβάτες περιμένουν κατά μέσο όρο 15 λεπ, αλλά πάνω από 44% περιμένουν περισσότερο από 20 λεπτά.

Γρήγορο γεγονός #3: Απόσταση Ταξιδιού Στατιστικά στοιχεία

Η μέση απόσταση που μετακινούνται οι επιβάτες σε ένα μόνο ταξίδι εντός της πόλης Barranquilla είναι 5.9 χλμ. Ωστόσο, 33% των επιβατών ταξιδεύουν πάνω από 12 χιλιόμετρα σε μία μόνο κατεύθυνση.

Γρήγορο γεγονός #4: Μετεπιβιβάσεις Στατιστικά στοιχεία

Το ποσοστό των επιβατών δημόσιας συγκοινωνίας που αλλάζουν γραμμές τουλάχιστον μία φορά στη πόλη Barranquilla είναι 64%. Κατά μέσο όρο, 25% των επιβατών μετακινούνται τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Γρήγορο γεγονός #5: Απόσταση με Περπάτημα Στατιστικά στοιχεία

Γνωρίζατε ότι στη πόλη Barranquilla, η μέση απόσταση που περπατούν οι άνθρωποι στην εργασία ή στο σπίτι είναι 1.23 χλμ; Περίπου το 47% περπατά περισσότερο από 1 χλμ. για να φτάσει στον προορισμό του.

Γρήγορο γεγονός #1: Χρόνοι Μετακινήσεων Στατιστικά στοιχεία

Στη πόλη Guadalajara, ο μέσος όρος χρόνου που περνούν οι άνθρωποι όταν μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία είναι 56 λεπ. Περισσότεροι από 57% από αυτούς τους επιβάτες δαπανούν περισσότερο από 2 ώρες στις δημόσιες συγκοινωνίες κάθε μέρα.

Γρήγορο γεγονός #2: Χρόνος Αναμονής Στατιστικά στοιχεία

Πόσο πολύ συνήθως περιμένουν οι άνθρωποι σε μια στάση ή σταθμό στη πόλη Guadalajara κάθε μέρα; Οι επιβάτες περιμένουν κατά μέσο όρο 16 λεπ, αλλά πάνω από 47% περιμένουν περισσότερο από 20 λεπτά.

Γρήγορο γεγονός #3: Απόσταση Ταξιδιού Στατιστικά στοιχεία

Η μέση απόσταση που μετακινούνται οι επιβάτες σε ένα μόνο ταξίδι εντός της πόλης Guadalajara είναι 7.8 χλμ. Ωστόσο, 43% των επιβατών ταξιδεύουν πάνω από 12 χιλιόμετρα σε μία μόνο κατεύθυνση.

Γρήγορο γεγονός #4: Μετεπιβιβάσεις Στατιστικά στοιχεία

Το ποσοστό των επιβατών δημόσιας συγκοινωνίας που αλλάζουν γραμμές τουλάχιστον μία φορά στη πόλη Guadalajara είναι 31%. Κατά μέσο όρο, 49% των επιβατών μετακινούνται τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Γρήγορο γεγονός #5: Απόσταση με Περπάτημα Στατιστικά στοιχεία

Γνωρίζατε ότι στη πόλη Guadalajara, η μέση απόσταση που περπατούν οι άνθρωποι στην εργασία ή στο σπίτι είναι 0.64 χλμ; Περίπου το 16% περπατά περισσότερο από 1 χλμ. για να φτάσει στον προορισμό του.

Γρήγορο γεγονός #1: Χρόνοι Μετακινήσεων Στατιστικά στοιχεία

Στη πόλη Montpellier, ο μέσος όρος χρόνου που περνούν οι άνθρωποι όταν μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία είναι 34 λεπ. Περισσότεροι από 35% από αυτούς τους επιβάτες δαπανούν περισσότερο από 2 ώρες στις δημόσιες συγκοινωνίες κάθε μέρα.

Γρήγορο γεγονός #2: Χρόνος Αναμονής Στατιστικά στοιχεία

Πόσο πολύ συνήθως περιμένουν οι άνθρωποι σε μια στάση ή σταθμό στη πόλη Montpellier κάθε μέρα; Οι επιβάτες περιμένουν κατά μέσο όρο 10 λεπ, αλλά πάνω από 29% περιμένουν περισσότερο από 20 λεπτά.

Γρήγορο γεγονός #3: Απόσταση Ταξιδιού Στατιστικά στοιχεία

Η μέση απόσταση που μετακινούνται οι επιβάτες σε ένα μόνο ταξίδι εντός της πόλης Montpellier είναι 3.1 χλμ. Ωστόσο, 17% των επιβατών ταξιδεύουν πάνω από 12 χιλιόμετρα σε μία μόνο κατεύθυνση.

Γρήγορο γεγονός #4: Μετεπιβιβάσεις Στατιστικά στοιχεία

Το ποσοστό των επιβατών δημόσιας συγκοινωνίας που αλλάζουν γραμμές τουλάχιστον μία φορά στη πόλη Montpellier είναι 37%. Κατά μέσο όρο, 42% των επιβατών μετακινούνται τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Γρήγορο γεγονός #5: Απόσταση με Περπάτημα Στατιστικά στοιχεία

Γνωρίζατε ότι στη πόλη Montpellier, η μέση απόσταση που περπατούν οι άνθρωποι στην εργασία ή στο σπίτι είναι 0.78 χλμ; Περίπου το 26% περπατά περισσότερο από 1 χλμ. για να φτάσει στον προορισμό του.

Γρήγορο γεγονός #1: Χρόνοι Μετακινήσεων Στατιστικά στοιχεία

Στη πόλη Kuala Lumpur, ο μέσος όρος χρόνου που περνούν οι άνθρωποι όταν μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία είναι 51 λεπ. Περισσότεροι από 52% από αυτούς τους επιβάτες δαπανούν περισσότερο από 2 ώρες στις δημόσιες συγκοινωνίες κάθε μέρα.

Γρήγορο γεγονός #2: Χρόνος Αναμονής Στατιστικά στοιχεία

Πόσο πολύ συνήθως περιμένουν οι άνθρωποι σε μια στάση ή σταθμό στη πόλη Kuala Lumpur κάθε μέρα; Οι επιβάτες περιμένουν κατά μέσο όρο 17 λεπ, αλλά πάνω από 50% περιμένουν περισσότερο από 20 λεπτά.

Γρήγορο γεγονός #3: Απόσταση Ταξιδιού Στατιστικά στοιχεία

Η μέση απόσταση που μετακινούνται οι επιβάτες σε ένα μόνο ταξίδι εντός της πόλης Kuala Lumpur είναι 7.1 χλμ. Ωστόσο, 39% των επιβατών ταξιδεύουν πάνω από 12 χιλιόμετρα σε μία μόνο κατεύθυνση.

Γρήγορο γεγονός #4: Μετεπιβιβάσεις Στατιστικά στοιχεία

Το ποσοστό των επιβατών δημόσιας συγκοινωνίας που αλλάζουν γραμμές τουλάχιστον μία φορά στη πόλη Kuala Lumpur είναι 31%. Κατά μέσο όρο, 45% των επιβατών μετακινούνται τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Γρήγορο γεγονός #5: Απόσταση με Περπάτημα Στατιστικά στοιχεία

Γνωρίζατε ότι στη πόλη Kuala Lumpur, η μέση απόσταση που περπατούν οι άνθρωποι στην εργασία ή στο σπίτι είναι 0.83 χλμ; Περίπου το 30% περπατά περισσότερο από 1 χλμ. για να φτάσει στον προορισμό του.

Γρήγορο γεγονός #1: Χρόνοι Μετακινήσεων Στατιστικά στοιχεία

Στη πόλη Foz do Iguacu, ο μέσος όρος χρόνου που περνούν οι άνθρωποι όταν μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία είναι 69 λεπ. Περισσότεροι από 70% από αυτούς τους επιβάτες δαπανούν περισσότερο από 2 ώρες στις δημόσιες συγκοινωνίες κάθε μέρα.

Γρήγορο γεγονός #2: Χρόνος Αναμονής Στατιστικά στοιχεία

Πόσο πολύ συνήθως περιμένουν οι άνθρωποι σε μια στάση ή σταθμό στη πόλη Foz do Iguacu κάθε μέρα; Οι επιβάτες περιμένουν κατά μέσο όρο 23 λεπ, αλλά πάνω από 68% περιμένουν περισσότερο από 20 λεπτά.

Γρήγορο γεγονός #3: Απόσταση Ταξιδιού Στατιστικά στοιχεία

Η μέση απόσταση που μετακινούνται οι επιβάτες σε ένα μόνο ταξίδι εντός της πόλης Foz do Iguacu είναι 5.7 χλμ. Ωστόσο, 32% των επιβατών ταξιδεύουν πάνω από 12 χιλιόμετρα σε μία μόνο κατεύθυνση.

Γρήγορο γεγονός #4: Μετεπιβιβάσεις Στατιστικά στοιχεία

Το ποσοστό των επιβατών δημόσιας συγκοινωνίας που αλλάζουν γραμμές τουλάχιστον μία φορά στη πόλη Foz do Iguacu είναι 43%. Κατά μέσο όρο, 8% των επιβατών μετακινούνται τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Γρήγορο γεγονός #5: Απόσταση με Περπάτημα Στατιστικά στοιχεία

Γνωρίζατε ότι στη πόλη Foz do Iguacu, η μέση απόσταση που περπατούν οι άνθρωποι στην εργασία ή στο σπίτι είναι 0.63 χλμ; Περίπου το 18% περπατά περισσότερο από 1 χλμ. για να φτάσει στον προορισμό του.

Γρήγορο γεγονός #1: Χρόνοι Μετακινήσεων Στατιστικά στοιχεία

Στη πόλη Θεσσαλονίκη, ο μέσος όρος χρόνου που περνούν οι άνθρωποι όταν μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία είναι 44 λεπ. Περισσότεροι από 45% από αυτούς τους επιβάτες δαπανούν περισσότερο από 2 ώρες στις δημόσιες συγκοινωνίες κάθε μέρα.

Γρήγορο γεγονός #2: Χρόνος Αναμονής Στατιστικά στοιχεία

Πόσο πολύ συνήθως περιμένουν οι άνθρωποι σε μια στάση ή σταθμό στη πόλη Θεσσαλονίκη κάθε μέρα; Οι επιβάτες περιμένουν κατά μέσο όρο 19 λεπ, αλλά πάνω από 56% περιμένουν περισσότερο από 20 λεπτά.

Γρήγορο γεγονός #3: Απόσταση Ταξιδιού Στατιστικά στοιχεία

Η μέση απόσταση που μετακινούνται οι επιβάτες σε ένα μόνο ταξίδι εντός της πόλης Θεσσαλονίκη είναι 5 χλμ. Ωστόσο, 28% των επιβατών ταξιδεύουν πάνω από 12 χιλιόμετρα σε μία μόνο κατεύθυνση.

Γρήγορο γεγονός #4: Μετεπιβιβάσεις Στατιστικά στοιχεία

Το ποσοστό των επιβατών δημόσιας συγκοινωνίας που αλλάζουν γραμμές τουλάχιστον μία φορά στη πόλη Θεσσαλονίκη είναι 49%. Κατά μέσο όρο, 38% των επιβατών μετακινούνται τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Γρήγορο γεγονός #5: Απόσταση με Περπάτημα Στατιστικά στοιχεία

Γνωρίζατε ότι στη πόλη Θεσσαλονίκη, η μέση απόσταση που περπατούν οι άνθρωποι στην εργασία ή στο σπίτι είναι 0.62 χλμ; Περίπου το 15% περπατά περισσότερο από 1 χλμ. για να φτάσει στον προορισμό του.

Γρήγορο γεγονός #1: Χρόνοι Μετακινήσεων Στατιστικά στοιχεία

Στη πόλη Joao Pessoa, ο μέσος όρος χρόνου που περνούν οι άνθρωποι όταν μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία είναι 80 λεπ. Περισσότεροι από 82% από αυτούς τους επιβάτες δαπανούν περισσότερο από 2 ώρες στις δημόσιες συγκοινωνίες κάθε μέρα.

Γρήγορο γεγονός #2: Χρόνος Αναμονής Στατιστικά στοιχεία

Πόσο πολύ συνήθως περιμένουν οι άνθρωποι σε μια στάση ή σταθμό στη πόλη Joao Pessoa κάθε μέρα; Οι επιβάτες περιμένουν κατά μέσο όρο 29 λεπ, αλλά πάνω από 85% περιμένουν περισσότερο από 20 λεπτά.

Γρήγορο γεγονός #3: Απόσταση Ταξιδιού Στατιστικά στοιχεία

Η μέση απόσταση που μετακινούνται οι επιβάτες σε ένα μόνο ταξίδι εντός της πόλης Joao Pessoa είναι 5.4 χλμ. Ωστόσο, 30% των επιβατών ταξιδεύουν πάνω από 12 χιλιόμετρα σε μία μόνο κατεύθυνση.

Γρήγορο γεγονός #4: Μετεπιβιβάσεις Στατιστικά στοιχεία

Το ποσοστό των επιβατών δημόσιας συγκοινωνίας που αλλάζουν γραμμές τουλάχιστον μία φορά στη πόλη Joao Pessoa είναι 48%. Κατά μέσο όρο, 13% των επιβατών μετακινούνται τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Γρήγορο γεγονός #5: Απόσταση με Περπάτημα Στατιστικά στοιχεία

Γνωρίζατε ότι στη πόλη Joao Pessoa, η μέση απόσταση που περπατούν οι άνθρωποι στην εργασία ή στο σπίτι είναι 0.56 χλμ; Περίπου το 11% περπατά περισσότερο από 1 χλμ. για να φτάσει στον προορισμό του.

Γρήγορο γεγονός #1: Χρόνοι Μετακινήσεων Στατιστικά στοιχεία

Στη πόλη Sao Jose dos Campos, ο μέσος όρος χρόνου που περνούν οι άνθρωποι όταν μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία είναι 66 λεπ. Περισσότεροι από 67% από αυτούς τους επιβάτες δαπανούν περισσότερο από 2 ώρες στις δημόσιες συγκοινωνίες κάθε μέρα.

Γρήγορο γεγονός #2: Χρόνος Αναμονής Στατιστικά στοιχεία

Πόσο πολύ συνήθως περιμένουν οι άνθρωποι σε μια στάση ή σταθμό στη πόλη Sao Jose dos Campos κάθε μέρα; Οι επιβάτες περιμένουν κατά μέσο όρο 19 λεπ, αλλά πάνω από 56% περιμένουν περισσότερο από 20 λεπτά.

Γρήγορο γεγονός #3: Απόσταση Ταξιδιού Στατιστικά στοιχεία

Η μέση απόσταση που μετακινούνται οι επιβάτες σε ένα μόνο ταξίδι εντός της πόλης Sao Jose dos Campos είναι 5.7 χλμ. Ωστόσο, 32% των επιβατών ταξιδεύουν πάνω από 12 χιλιόμετρα σε μία μόνο κατεύθυνση.

Γρήγορο γεγονός #4: Μετεπιβιβάσεις Στατιστικά στοιχεία

Το ποσοστό των επιβατών δημόσιας συγκοινωνίας που αλλάζουν γραμμές τουλάχιστον μία φορά στη πόλη Sao Jose dos Campos είναι 47%. Κατά μέσο όρο, 14% των επιβατών μετακινούνται τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Γρήγορο γεγονός #5: Απόσταση με Περπάτημα Στατιστικά στοιχεία

Γνωρίζατε ότι στη πόλη Sao Jose dos Campos, η μέση απόσταση που περπατούν οι άνθρωποι στην εργασία ή στο σπίτι είναι 0.64 χλμ; Περίπου το 17% περπατά περισσότερο από 1 χλμ. για να φτάσει στον προορισμό του.

`

Δείκτης Moovit για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες - Εξερευνήστε τα δεδομένα συγκοινωνίας για τις πόλεις σε όλο τον κόσμο, ανακαλύψτε τα μοτίβα χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας

Αργεντινή

Buenos Aires Cordoba Posadas Rosario

Αυστραλία

Adelaide Brisbane Melbourne Sydney

Εκουαδόρ

Cuenca Guayaquil

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Dubai / Abu Dhabi

Ινδονησία

Jakarta

Ιρλανδία

Ireland

Ισραήλ

Israel

Κίνα

Hong Kong

Κόστα Ρίκα

San José

Μαλαισία

Kuala Lumpur

Ουρουγουάη

Montevideo

Περού

Lima

Σιγκαπούρη

Singapore

Ταϋλάνδη

Bangkok
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.