Moovit საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინდექსი

თქვენი ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ ფაქტებისა და სტატისტიკის შედარება

• საინტერესო ფაქტები •
Foz do Iguacu-ში მოქალაქეების 43% სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. საშუალოდ, მგზავრთა 8% ორჯერ მაინც იცვლის ტრანსპორტს ერთი მგზავრობისას.
• საინტერესო ფაქტები •
იცოდით თუ არა, რომ Foz do Iguacu-ში, მოსახლეობა საშუალოდ ფეხით გადის 0.63 კმ დისტანციას? საშუალოდ, 18% ყოველდღიურად გადის 1 კმ-ზე მეტ მანძილს.
• საინტერესო ფაქტები •
Antalya-ში მოქალაქეების 35% სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. საშუალოდ, მგზავრთა 7% ორჯერ მაინც იცვლის ტრანსპორტს ერთი მგზავრობისას.
• საინტერესო ფაქტები •
იცოდით თუ არა, რომ Lisboa-ში, მოსახლეობა საშუალოდ ფეხით გადის 0.79 კმ დისტანციას? საშუალოდ, 25% ყოველდღიურად გადის 1 კმ-ზე მეტ მანძილს.
• საინტერესო ფაქტები •
Buenos Aires-ში მოქალაქეების 60% სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. საშუალოდ, მგზავრთა 19% ორჯერ მაინც იცვლის ტრანსპორტს ერთი მგზავრობისას.
• საინტერესო ფაქტები •
Antalya-ში მოქალაქეების მგზავრობის საშუალო მანძილი 7.6 კმ-ს შეადგენს. საერთო რაოდენობის 51% მგზავრობს12 კმ-ზე მეტ მანძილზე ერთი მიმართულებით.
• საინტერესო ფაქტები •
როგორი არის Uberlandia-ის მაცხოვრებელთა საშუალო ლოდინის ხანგრძლივობა ყოველდღე? საშუალოდ ლოდინის ხანგრძლივობა შეადგენს 19 წუთი, თუმცა 56%-ზე მეტი იცდის 20 წუთზე მეტ ხანს.
• საინტერესო ფაქტები •
იცოდით თუ არა, რომ Antalya-ში, მოსახლეობა საშუალოდ ფეხით გადის 0.77 კმ დისტანციას? საშუალოდ, 22% ყოველდღიურად გადის 1 კმ-ზე მეტ მანძილს.
• საინტერესო ფაქტები •
როგორი არის Ireland-ის მაცხოვრებელთა საშუალო ლოდინის ხანგრძლივობა ყოველდღე? საშუალოდ ლოდინის ხანგრძლივობა შეადგენს 12 წუთი, თუმცა 35%-ზე მეტი იცდის 20 წუთზე მეტ ხანს.
• საინტერესო ფაქტები •
როგორი არის Pittsburgh-ის მაცხოვრებელთა საშუალო ლოდინის ხანგრძლივობა ყოველდღე? საშუალოდ ლოდინის ხანგრძლივობა შეადგენს 17 წუთი, თუმცა 49%-ზე მეტი იცდის 20 წუთზე მეტ ხანს.
• საინტერესო ფაქტები •
იცოდით თუ არა, რომ Foz do Iguacu-ში, მოსახლეობა საშუალოდ ფეხით გადის 0.63 კმ დისტანციას? საშუალოდ, 18% ყოველდღიურად გადის 1 კმ-ზე მეტ მანძილს.
• საინტერესო ფაქტები •
Ireland-ში მოქალაქეების მგზავრობის საშუალო მანძილი 7.8 კმ-ს შეადგენს. საერთო რაოდენობის 52% მგზავრობს12 კმ-ზე მეტ მანძილზე ერთი მიმართულებით.
• საინტერესო ფაქტები •
იცოდით თუ არა, რომ Ribeirao Preto-ში, მოსახლეობა საშუალოდ ფეხით გადის 0.69 კმ დისტანციას? საშუალოდ, 19% ყოველდღიურად გადის 1 კმ-ზე მეტ მანძილს.
• საინტერესო ფაქტები •
Uberlandia-ში მოქალაქეების 74% სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. საშუალოდ, მგზავრთა 22% ორჯერ მაინც იცვლის ტრანსპორტს ერთი მგზავრობისას.
• საინტერესო ფაქტები •
Buenos Aires-ში მოქალაქეების მგზავრობის საშუალო მანძილი 8.9 კმ-ს შეადგენს. საერთო რაოდენობის 59% მგზავრობს12 კმ-ზე მეტ მანძილზე ერთი მიმართულებით.
• საინტერესო ფაქტები •
Pittsburgh-ში მოქალაქეების 41% სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. საშუალოდ, მგზავრთა 14% ორჯერ მაინც იცვლის ტრანსპორტს ერთი მგზავრობისას.
• საინტერესო ფაქტები •
როგორი არის Foz do Iguacu-ის მაცხოვრებელთა საშუალო ლოდინის ხანგრძლივობა ყოველდღე? საშუალოდ ლოდინის ხანგრძლივობა შეადგენს 23 წუთი, თუმცა 66%-ზე მეტი იცდის 20 წუთზე მეტ ხანს.
• საინტერესო ფაქტები •
იცოდით თუ არა, რომ Buenos Aires-ში, მოსახლეობა საშუალოდ ფეხით გადის 0.79 კმ დისტანციას? საშუალოდ, 26% ყოველდღიურად გადის 1 კმ-ზე მეტ მანძილს.
• საინტერესო ფაქტები •
Ribeirao Preto-ში მოქალაქეების 50% სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. საშუალოდ, მგზავრთა 12% ორჯერ მაინც იცვლის ტრანსპორტს ერთი მგზავრობისას.
• საინტერესო ფაქტები •
Ireland-ში, საშუალო დრო რასაც მოსახლეობა ატარებს საზოგადოებრივ ტრასპორტში შეადგენს 65 წუთი. მათგან 66%-ზე მეტი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ატარებს 2 საათზე მეტ დროს ყოველდღე.
• საინტერესო ფაქტები •
Foz do Iguacu-ში მოქალაქეების მგზავრობის საშუალო მანძილი 5.7 კმ-ს შეადგენს. საერთო რაოდენობის 38% მგზავრობს12 კმ-ზე მეტ მანძილზე ერთი მიმართულებით.
• საინტერესო ფაქტები •
Foz do Iguacu-ში მოქალაქეების 43% სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. საშუალოდ, მგზავრთა 8% ორჯერ მაინც იცვლის ტრანსპორტს ერთი მგზავრობისას.
• საინტერესო ფაქტები •
Ribeirao Preto-ში მოქალაქეების მგზავრობის საშუალო მანძილი 4.4 კმ-ს შეადგენს. საერთო რაოდენობის 29% მგზავრობს12 კმ-ზე მეტ მანძილზე ერთი მიმართულებით.
• საინტერესო ფაქტები •
Uberlandia-ში მოქალაქეების მგზავრობის საშუალო მანძილი 4.8 კმ-ს შეადგენს. საერთო რაოდენობის 32% მგზავრობს12 კმ-ზე მეტ მანძილზე ერთი მიმართულებით.
• საინტერესო ფაქტები •
Uberlandia-ში, საშუალო დრო რასაც მოსახლეობა ატარებს საზოგადოებრივ ტრასპორტში შეადგენს 76 წუთი. მათგან 77%-ზე მეტი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ატარებს 2 საათზე მეტ დროს ყოველდღე.
• საინტერესო ფაქტები •
Ireland-ში მოქალაქეების 34% სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. საშუალოდ, მგზავრთა 10% ორჯერ მაინც იცვლის ტრანსპორტს ერთი მგზავრობისას.
• საინტერესო ფაქტები •
Seattle Tacoma Bellevue-ში მოქალაქეების მგზავრობის საშუალო მანძილი 7.77 მილი-ს შეადგენს. საერთო რაოდენობის 83% მგზავრობს12 კმ-ზე მეტ მანძილზე ერთი მიმართულებით.
• საინტერესო ფაქტები •
Seattle Tacoma Bellevue-ში მოქალაქეების 50% სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. საშუალოდ, მგზავრთა 15% ორჯერ მაინც იცვლის ტრანსპორტს ერთი მგზავრობისას.
• საინტერესო ფაქტები •
Pittsburgh-ში მოქალაქეების მგზავრობის საშუალო მანძილი 3.91 მილი-ს შეადგენს. საერთო რაოდენობის 42% მგზავრობს12 კმ-ზე მეტ მანძილზე ერთი მიმართულებით.
• საინტერესო ფაქტები •
Foz do Iguacu-ში, საშუალო დრო რასაც მოსახლეობა ატარებს საზოგადოებრივ ტრასპორტში შეადგენს 69 წუთი. მათგან 70%-ზე მეტი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ატარებს 2 საათზე მეტ დროს ყოველდღე.
• საინტერესო ფაქტები •
როგორი არის Buenos Aires-ის მაცხოვრებელთა საშუალო ლოდინის ხანგრძლივობა ყოველდღე? საშუალოდ ლოდინის ხანგრძლივობა შეადგენს 14 წუთი, თუმცა 41%-ზე მეტი იცდის 20 წუთზე მეტ ხანს.
• საინტერესო ფაქტები •
Lisboa-ში მოქალაქეების 60% სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. საშუალოდ, მგზავრთა 17% ორჯერ მაინც იცვლის ტრანსპორტს ერთი მგზავრობისას.
• საინტერესო ფაქტები •
Foz do Iguacu-ში მოქალაქეების მგზავრობის საშუალო მანძილი 5.7 კმ-ს შეადგენს. საერთო რაოდენობის 38% მგზავრობს12 კმ-ზე მეტ მანძილზე ერთი მიმართულებით.
• საინტერესო ფაქტები •
როგორი არის Antalya-ის მაცხოვრებელთა საშუალო ლოდინის ხანგრძლივობა ყოველდღე? საშუალოდ ლოდინის ხანგრძლივობა შეადგენს 23 წუთი, თუმცა 68%-ზე მეტი იცდის 20 წუთზე მეტ ხანს.
• საინტერესო ფაქტები •
Ribeirao Preto-ში, საშუალო დრო რასაც მოსახლეობა ატარებს საზოგადოებრივ ტრასპორტში შეადგენს 61 წუთი. მათგან 62%-ზე მეტი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ატარებს 2 საათზე მეტ დროს ყოველდღე.
• საინტერესო ფაქტები •
როგორი არის Ribeirao Preto-ის მაცხოვრებელთა საშუალო ლოდინის ხანგრძლივობა ყოველდღე? საშუალოდ ლოდინის ხანგრძლივობა შეადგენს 20 წუთი, თუმცა 60%-ზე მეტი იცდის 20 წუთზე მეტ ხანს.
• საინტერესო ფაქტები •
როგორი არის Foz do Iguacu-ის მაცხოვრებელთა საშუალო ლოდინის ხანგრძლივობა ყოველდღე? საშუალოდ ლოდინის ხანგრძლივობა შეადგენს 23 წუთი, თუმცა 66%-ზე მეტი იცდის 20 წუთზე მეტ ხანს.
• საინტერესო ფაქტები •
იცოდით თუ არა, რომ Ireland-ში, მოსახლეობა საშუალოდ ფეხით გადის 0.86 კმ დისტანციას? საშუალოდ, 31% ყოველდღიურად გადის 1 კმ-ზე მეტ მანძილს.
• საინტერესო ფაქტები •
იცოდით თუ არა, რომ Seattle Tacoma Bellevue-ში, მოსახლეობა საშუალოდ ფეხით გადის 0.57 მილი დისტანციას? საშუალოდ, 33% ყოველდღიურად გადის 1 კმ-ზე მეტ მანძილს.
• საინტერესო ფაქტები •
Foz do Iguacu-ში, საშუალო დრო რასაც მოსახლეობა ატარებს საზოგადოებრივ ტრასპორტში შეადგენს 69 წუთი. მათგან 70%-ზე მეტი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ატარებს 2 საათზე მეტ დროს ყოველდღე.
• საინტერესო ფაქტები •
Antalya-ში, საშუალო დრო რასაც მოსახლეობა ატარებს საზოგადოებრივ ტრასპორტში შეადგენს 63 წუთი. მათგან 64%-ზე მეტი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ატარებს 2 საათზე მეტ დროს ყოველდღე.
• საინტერესო ფაქტები •
როგორი არის Seattle Tacoma Bellevue-ის მაცხოვრებელთა საშუალო ლოდინის ხანგრძლივობა ყოველდღე? საშუალოდ ლოდინის ხანგრძლივობა შეადგენს 14 წუთი, თუმცა 41%-ზე მეტი იცდის 20 წუთზე მეტ ხანს.
• საინტერესო ფაქტები •
Seattle Tacoma Bellevue-ში, საშუალო დრო რასაც მოსახლეობა ატარებს საზოგადოებრივ ტრასპორტში შეადგენს 74 წუთი. მათგან 75%-ზე მეტი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ატარებს 2 საათზე მეტ დროს ყოველდღე.
• საინტერესო ფაქტები •
Pittsburgh-ში, საშუალო დრო რასაც მოსახლეობა ატარებს საზოგადოებრივ ტრასპორტში შეადგენს 73 წუთი. მათგან 74%-ზე მეტი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ატარებს 2 საათზე მეტ დროს ყოველდღე.
• საინტერესო ფაქტები •
იცოდით თუ არა, რომ Pittsburgh-ში, მოსახლეობა საშუალოდ ფეხით გადის 0.50 მილი დისტანციას? საშუალოდ, 26% ყოველდღიურად გადის 1 კმ-ზე მეტ მანძილს.
• საინტერესო ფაქტები •
როგორი არის Lisboa-ის მაცხოვრებელთა საშუალო ლოდინის ხანგრძლივობა ყოველდღე? საშუალოდ ლოდინის ხანგრძლივობა შეადგენს 14 წუთი, თუმცა 43%-ზე მეტი იცდის 20 წუთზე მეტ ხანს.
• საინტერესო ფაქტები •
Lisboa-ში მოქალაქეების მგზავრობის საშუალო მანძილი 6.3 კმ-ს შეადგენს. საერთო რაოდენობის 42% მგზავრობს12 კმ-ზე მეტ მანძილზე ერთი მიმართულებით.
• საინტერესო ფაქტები •
იცოდით თუ არა, რომ Uberlandia-ში, მოსახლეობა საშუალოდ ფეხით გადის 0.56 კმ დისტანციას? საშუალოდ, 13% ყოველდღიურად გადის 1 კმ-ზე მეტ მანძილს.
• საინტერესო ფაქტები •
Buenos Aires-ში, საშუალო დრო რასაც მოსახლეობა ატარებს საზოგადოებრივ ტრასპორტში შეადგენს 79 წუთი. მათგან 80%-ზე მეტი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ატარებს 2 საათზე მეტ დროს ყოველდღე.
• საინტერესო ფაქტები •
Lisboa-ში, საშუალო დრო რასაც მოსახლეობა ატარებს საზოგადოებრივ ტრასპორტში შეადგენს 59 წუთი. მათგან 60%-ზე მეტი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ატარებს 2 საათზე მეტ დროს ყოველდღე.

ყოველდღიურად 100 მილიონზე მეტი ადამიანი სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით Moovit- ის გამოყენებით. Moovit Insights გთავაზობთ სტატისტიკას და ანალიტიკას რომელიც ემყარება აპლიკაციის გამოყენების მონაცემებს, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობის კვლევებს.

აღმოაჩინე ინფორმაცია იმის შესახებ თუ სად ელოდება მოსახლეობა ავტობუსს ყველაზე ხშირად, რამდება შორს უწევთ მათ მოგზაურობა და რამდენა ხშირად სარგებლობენ ისინი ავტობუსით, მატარებლით ან მეტროთი.

მგზავრობის დრო
დროის საერთო რაოდენობა, რასაც ადამიანები ყოველ დღე ხარჯავენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობისას.
დამატებითი ინფორმაცია
ლოდინის დრო
გაჩერებაზე ლოდინის ხანგრძლივობა
დამატებითი ინფორმაცია
მოგზაურობის მანძილი
საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოგზაურობის საშუალო მანძილი
დამატებითი ინფორმაცია
გადაზიდვათა რაოდენობა
გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა
დამატებითი ინფორმაცია
ფეხით სეირნობის მანძილი
ფეხით სეირნობის საშუალო მანძილი
დამატებითი ინფორმაცია
გაინტერესებთ თქვენი ქალაქის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია? დაგვიკავშირდით
Moovit საზოგადოებრივი ტრასპორტის ინდექსი - მოიცავს მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში ტრანსპორტით სარგებლობის მონაცემებს
ავსტრალია Adelaide Brisbane Melbourne Sydney
არგენტინა Buenos Aires Cordoba Posadas Rosario
გაერთიანებული სამეფო East Midlands London North East North West Scotland South West West Midlands Yorkshire
გერმანია Berlin - Brandenburg Hamburg Munich
ეკვადორი Cuenca
თურქეთი Ankara Antalya Bursa Istanbul Izmir - Aydin
ირლანდია Ireland
ისრაელი Israel
კანადა Montreal Ottawa Toronto Vancouver
კოლუმბია Barranquilla Bogota Bucaramanga Cali Medellin
პერუ Lima
პორტუგალია Coimbra Lisboa Porto, Braga and Vila Real
რუსეთის ფედერაცია Moscow Saint Petersburg
საბერძნეთი Athens
საფრანგეთი Bordeaux Lyon Marseille Nantes Nice Paris Strasbourg Toulouse
სინგაპური Singapore
ურუგვაი Montevideo
ჩინეთი Hong Kong
ეს ნამუშევარი ლიცენზირებულია Creative Commons Attribution 4.0 International License შესაბამისად ამ ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციის გამოყენება უფასოა, საკმარისია მოიხსენიოთ "Moovit"-ი და განათავსოთ ამ გვერდის ბმული.
გაინტერესებთ თქვენი ქალაქის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია?