Indeks Pengangkutan Awam Moovit

Compare facts and statistics about public transit in your city

• Fakta ringkas untuk digunakan •
Peratusan penumpang yang menukar laluan sekurang-kurangnya sekali di Portland, OR adalah 52%. Secara umumnya, sebanyak 20% penumpang menukar laluan sekurang-kurangnya 2 kali setiap perjalanan.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Berapa lamakah penumpang menunggu di hentian atau stesen di Bauru setiap hari? Penumpang secara puratanya menunggu sebanyak 20 min, tetapi lebih daripada 58% menunggu lebih daripada 20 minit.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Di Naples, secara umumnya penumpang menggunakan 77 min di pengangkutan awam. Lebih daripada 78% penumpang menggunakan lebih 2 jam setiap hari di pengangkutan awam.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Peratusan penumpang yang menukar laluan sekurang-kurangnya sekali di Sao Paulo Region adalah 66%. Secara umumnya, sebanyak 25% penumpang menukar laluan sekurang-kurangnya 2 kali setiap perjalanan.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Di Granada, secara umumnya penumpang menggunakan 42 min di pengangkutan awam. Lebih daripada 43% penumpang menggunakan lebih 2 jam setiap hari di pengangkutan awam.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Did you know that in Sao Paulo Region, the average distance people walk to work or home is 0.67 km? Approximately, 18% walk more than 1 km to reach their destination.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Di Sao Luis, secara umumnya penumpang menggunakan 92 min di pengangkutan awam. Lebih daripada 93% penumpang menggunakan lebih 2 jam setiap hari di pengangkutan awam.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Secara purata, penumpang di Granada melalui sebanyak 2.7 km setiap perjalanan. Walau bagaimanapun, 18% penumpang lalu sebanyak 12km sehala.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Di Rio de Janeiro Region, secara umumnya penumpang menggunakan 95 min di pengangkutan awam. Lebih daripada 97% penumpang menggunakan lebih 2 jam setiap hari di pengangkutan awam.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Did you know that in Lyon, the average distance people walk to work or home is 0.75 km? Approximately, 21% walk more than 1 km to reach their destination.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Berapa lamakah penumpang menunggu di hentian atau stesen di Naples setiap hari? Penumpang secara puratanya menunggu sebanyak 27 min, tetapi lebih daripada 79% menunggu lebih daripada 20 minit.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Di Sao Paulo Region, secara umumnya penumpang menggunakan 93 min di pengangkutan awam. Lebih daripada 94% penumpang menggunakan lebih 2 jam setiap hari di pengangkutan awam.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Di Lyon, secara umumnya penumpang menggunakan 45 min di pengangkutan awam. Lebih daripada 46% penumpang menggunakan lebih 2 jam setiap hari di pengangkutan awam.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Secara purata, penumpang di Bauru melalui sebanyak 3.4 km setiap perjalanan. Walau bagaimanapun, 23% penumpang lalu sebanyak 12km sehala.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Did you know that in Sao Luis, the average distance people walk to work or home is 0.61 km? Approximately, 16% walk more than 1 km to reach their destination.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Di Scotland, secara umumnya penumpang menggunakan 60 min di pengangkutan awam. Lebih daripada 61% penumpang menggunakan lebih 2 jam setiap hari di pengangkutan awam.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Did you know that in Scotland, the average distance people walk to work or home is 0.71 km? Approximately, 20% walk more than 1 km to reach their destination.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Peratusan penumpang yang menukar laluan sekurang-kurangnya sekali di Granada adalah 43%. Secara umumnya, sebanyak 10% penumpang menukar laluan sekurang-kurangnya 2 kali setiap perjalanan.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Berapa lamakah penumpang menunggu di hentian atau stesen di Rio de Janeiro Region setiap hari? Penumpang secara puratanya menunggu sebanyak 19 min, tetapi lebih daripada 56% menunggu lebih daripada 20 minit.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Berapa lamakah penumpang menunggu di hentian atau stesen di Scotland setiap hari? Penumpang secara puratanya menunggu sebanyak 14 min, tetapi lebih daripada 40% menunggu lebih daripada 20 minit.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Did you know that in Granada, the average distance people walk to work or home is 0.66 km? Approximately, 17% walk more than 1 km to reach their destination.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Secara purata, penumpang di Portland, OR melalui sebanyak 5.10 mi setiap perjalanan. Walau bagaimanapun, 54% penumpang lalu sebanyak 12km sehala.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Secara purata, penumpang di Lyon melalui sebanyak 4.7 km setiap perjalanan. Walau bagaimanapun, 31% penumpang lalu sebanyak 12km sehala.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Did you know that in Barranquilla, the average distance people walk to work or home is 1.23 km? Approximately, 47% walk more than 1 km to reach their destination.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Did you know that in Bauru, the average distance people walk to work or home is 0.72 km? Approximately, 20% walk more than 1 km to reach their destination.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Berapa lamakah penumpang menunggu di hentian atau stesen di Portland, OR setiap hari? Penumpang secara puratanya menunggu sebanyak 14 min, tetapi lebih daripada 41% menunggu lebih daripada 20 minit.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Peratusan penumpang yang menukar laluan sekurang-kurangnya sekali di Barranquilla adalah 64%. Secara umumnya, sebanyak 25% penumpang menukar laluan sekurang-kurangnya 2 kali setiap perjalanan.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Did you know that in Portland, OR, the average distance people walk to work or home is 0.61 mi? Approximately, 36% walk more than 1 km to reach their destination.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Did you know that in Rio de Janeiro Region, the average distance people walk to work or home is 0.70 km? Approximately, 21% walk more than 1 km to reach their destination.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Berapa lamakah penumpang menunggu di hentian atau stesen di Sao Paulo Region setiap hari? Penumpang secara puratanya menunggu sebanyak 19 min, tetapi lebih daripada 56% menunggu lebih daripada 20 minit.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Berapa lamakah penumpang menunggu di hentian atau stesen di Lyon setiap hari? Penumpang secara puratanya menunggu sebanyak 11 min, tetapi lebih daripada 32% menunggu lebih daripada 20 minit.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Secara purata, penumpang di Sao Luis melalui sebanyak 5.4 km setiap perjalanan. Walau bagaimanapun, 36% penumpang lalu sebanyak 12km sehala.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Secara purata, penumpang di Sao Paulo Region melalui sebanyak 8.1 km setiap perjalanan. Walau bagaimanapun, 54% penumpang lalu sebanyak 12km sehala.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Di Bauru, secara umumnya penumpang menggunakan 52 min di pengangkutan awam. Lebih daripada 53% penumpang menggunakan lebih 2 jam setiap hari di pengangkutan awam.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Secara purata, penumpang di Barranquilla melalui sebanyak 5.9 km setiap perjalanan. Walau bagaimanapun, 39% penumpang lalu sebanyak 12km sehala.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Berapa lamakah penumpang menunggu di hentian atau stesen di Granada setiap hari? Penumpang secara puratanya menunggu sebanyak 10 min, tetapi lebih daripada 29% menunggu lebih daripada 20 minit.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Peratusan penumpang yang menukar laluan sekurang-kurangnya sekali di Rio de Janeiro Region adalah 62%. Secara umumnya, sebanyak 16% penumpang menukar laluan sekurang-kurangnya 2 kali setiap perjalanan.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Di Barranquilla, secara umumnya penumpang menggunakan 77 min di pengangkutan awam. Lebih daripada 78% penumpang menggunakan lebih 2 jam setiap hari di pengangkutan awam.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Peratusan penumpang yang menukar laluan sekurang-kurangnya sekali di Bauru adalah 36%. Secara umumnya, sebanyak 9% penumpang menukar laluan sekurang-kurangnya 2 kali setiap perjalanan.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Secara purata, penumpang di Naples melalui sebanyak 7.1 km setiap perjalanan. Walau bagaimanapun, 47% penumpang lalu sebanyak 12km sehala.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Peratusan penumpang yang menukar laluan sekurang-kurangnya sekali di Naples adalah 60%. Secara umumnya, sebanyak 13% penumpang menukar laluan sekurang-kurangnya 2 kali setiap perjalanan.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Di Portland, OR, secara umumnya penumpang menggunakan 90 min di pengangkutan awam. Lebih daripada 91% penumpang menggunakan lebih 2 jam setiap hari di pengangkutan awam.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Berapa lamakah penumpang menunggu di hentian atau stesen di Sao Luis setiap hari? Penumpang secara puratanya menunggu sebanyak 26 min, tetapi lebih daripada 78% menunggu lebih daripada 20 minit.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Peratusan penumpang yang menukar laluan sekurang-kurangnya sekali di Sao Luis adalah 71%. Secara umumnya, sebanyak 21% penumpang menukar laluan sekurang-kurangnya 2 kali setiap perjalanan.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Secara purata, penumpang di Rio de Janeiro Region melalui sebanyak 12.3 km setiap perjalanan. Walau bagaimanapun, 82% penumpang lalu sebanyak 12km sehala.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Peratusan penumpang yang menukar laluan sekurang-kurangnya sekali di Scotland adalah 34%. Secara umumnya, sebanyak 12% penumpang menukar laluan sekurang-kurangnya 2 kali setiap perjalanan.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Did you know that in Naples, the average distance people walk to work or home is 0.91 km? Approximately, 33% walk more than 1 km to reach their destination.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Berapa lamakah penumpang menunggu di hentian atau stesen di Barranquilla setiap hari? Penumpang secara puratanya menunggu sebanyak 15 min, tetapi lebih daripada 43% menunggu lebih daripada 20 minit.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Peratusan penumpang yang menukar laluan sekurang-kurangnya sekali di Lyon adalah 72%. Secara umumnya, sebanyak 30% penumpang menukar laluan sekurang-kurangnya 2 kali setiap perjalanan.
• Fakta ringkas untuk digunakan •
Secara purata, penumpang di Scotland melalui sebanyak 9.4 km setiap perjalanan. Walau bagaimanapun, 62% penumpang lalu sebanyak 12km sehala.

Setiap hari lebih daripada 300 juta orang di seluruh dunia menggunakan pengangkutan awam dengan Moovit. Moovit Insights memberikan statistik dan analisis bagi pengangkutan awam berasaskan data penggunaan Moovit, kaji selidik dan corak perjalanan penumpang di bandar mereka.

Discover where commuters wait the most time for the bus, how long is their daily average commute, how far people travel to and from work by bus, train or subway and the average distance people walk each day, and more.

Commute Time
The total amount of time people commute with public transit each day
Papar lanjut
Waiting Time
The amount of time people wait at a station for a line
Papar lanjut
Trip Distance
The average distance traveled by public transit per trip
Papar lanjut
Number of Transfers
The number of people who transfer lines per trip
Papar lanjut
Walking Distance
The average distance people walk per trip
Papar lanjut
Interested in learning more about your city? Hubungi Kami
Moovit Public Transit Index - Explore transit data for cities around the world, discover public transit usage patterns
Cina Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greek Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapura Singapore
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.
Interested in learning more about your city?