Daljina dnevnog pešačenja

U kom gradu ljudi najviše prepešače? U kom gradu ljudi jako retko pešače? Mi smo bili radoznali, pa smo odlučili da analiziramo šablone i podatke korišćenja preko 100 miliona korisnika javnog prevoza širom sveta kako bismo mogli da predstavimo Moovit indeks za javni prevoz. Ispod ćete naći prosečnu daljinu koju ljudi prepešače, ali i da većina ljudi pešači i preko 1 km svakoga dana kako bi došli do svoje specifične destinacije (kuće, posla).
• Brze činjenice za korišćenje •
Da li ste znali da u gradu Munich prosečna daljina koju putnici pešače do posla ili kuće iznosi 0.72 km? U proseku 21% pešači više od 1km da bi stigli do svog odredišta
• Brze činjenice za korišćenje •
Da li ste znali da u gradu Berlin - Brandenburg prosečna daljina koju putnici pešače do posla ili kuće iznosi 0.52 km? U proseku 11% pešači više od 1km da bi stigli do svog odredišta
• Brze činjenice za korišćenje •
Da li ste znali da u gradu Maringa Region prosečna daljina koju putnici pešače do posla ili kuće iznosi 0.75 km? U proseku 22% pešači više od 1km da bi stigli do svog odredišta
• Brze činjenice za korišćenje •
Da li ste znali da u gradu Uberlandia prosečna daljina koju putnici pešače do posla ili kuće iznosi 0.56 km? U proseku 13% pešači više od 1km da bi stigli do svog odredišta
• Brze činjenice za korišćenje •
Da li ste znali da u gradu Naples prosečna daljina koju putnici pešače do posla ili kuće iznosi 0.91 km? U proseku 33% pešači više od 1km da bi stigli do svog odredišta
• Brze činjenice za korišćenje •
Da li ste znali da u gradu South West prosečna daljina koju putnici pešače do posla ili kuće iznosi 0.85 km? U proseku 30% pešači više od 1km da bi stigli do svog odredišta
• Brze činjenice za korišćenje •
Da li ste znali da u gradu Antalya prosečna daljina koju putnici pešače do posla ili kuće iznosi 0.77 km? U proseku 22% pešači više od 1km da bi stigli do svog odredišta
• Brze činjenice za korišćenje •
Da li ste znali da u gradu Teresina prosečna daljina koju putnici pešače do posla ili kuće iznosi 0.59 km? U proseku 13% pešači više od 1km da bi stigli do svog odredišta
• Brze činjenice za korišćenje •
Da li ste znali da u gradu Manaus prosečna daljina koju putnici pešače do posla ili kuće iznosi 0.68 km? U proseku 20% pešači više od 1km da bi stigli do svog odredišta
• Brze činjenice za korišćenje •
Da li ste znali da u gradu Uberlandia prosečna daljina koju putnici pešače do posla ili kuće iznosi 0.56 km? U proseku 13% pešači više od 1km da bi stigli do svog odredišta
Koliko daleko ljudi obično pešače po smeru u različitim gradovima širom sveta?
Prosečna daljina koju ljudi pešače svakog dana u jednom smeru, na primer kako bi došli do kuće ili posla.
Koliko je ljudi prepešačilo više od 1 km u svakom od gradova?
Procenat ljudi koji prepešači preko 1 km kako bi došli do svoje specifične destinacije (npr. od ili do posla).
Ekvador Cuenca16%
Moovit indeks javnog prevoza - Istražite podatke prevoza za gradove širom sveta, pregledajte šablone iskorišćenosti za korišćenje javnog prevoza
Ekvador Cuenca
Grčka Athens
Irska Ireland
Izrael Israel
Kina Hong Kong
Peru Lima
Singapur Singapore
Urugvaj Montevideo
Ovaj posao je licenciran pod Creative Commons Attribution 4.0 Internacionalna licenca. Slobodno koristite informacije pronađene na ovom sajtu, ali obavezno odajte zasluge za "Moovit" i dodajte link ka ovoj strani.
Želite da saznate više o svom gradu?