Mga katotohanan at istatistika tungkol sa pampublikong sasakyan sa Cordoba, Argentina

Mga pattern ng pamamasahe gamit ang Colectivo, Cable car sa Cordoba - Mga istatistika, Analitik at Data ng Paggamit

Ang Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit ay tumutulong sa sinoman na tuklasin kung paano naglilibot ang mga tao sa Cordoba sa bawat araw gamit ang pampublikong sasakyan kumpara sa ibang mga lungsod. Makikita mo sa ibaba ang karaniwang pamamasahe at oras ng paghihintay ng mga pasahero, ang layo ng ibinabyahe ng mga tao papunta sa trabaho gamit ang pampublikong sasakyan at ang karaniwang distansiya na nilalakad ng mga tao sa Cordoba sa bawat araw. Tingan kung aling Colectivo, Cable car at mga istasyon ang pinaka kilala sa Cordoba, at higit pa!
Ang Cordoba ay may 2 uri ng mga sasakyan, kabilang ang: Colectivo, Cable car, na pinapatakbo ng ilang mga ahensiya ng transportasyon , kabilang ang TAMSE Trolebuses, Grupo ERSA, Coniferal S.A.C.I.F., Grupo Autobuses Córdoba & Mar Chiquita SRL
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Cordoba, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 64 min. Higit 65% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Cordoba bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 21 min, ngunit higit 61% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Cordoba ay 5.2 km. Ngunit 35% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Cordoba ay 36%. Karaniwan, 7% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Cordoba, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.62 km? Tinatayang 12% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.

Oras ng Byahe

Gaano katagal ang karaniwang byahe ng mga tao sa Cordoba gamit ang pampublikong sasakyan araw-araw?
Ang karaniwang oras na ginigugol ng mga tao sa pagbabyahe sa pampublikong sasakyan, halimbawa ang pagpunta at paguwi mula sa trabaho, sa isang araw
64 min
Tingnan ang karaniwang bilang ng araw-araw na pagbyabyahe para sa mahigit na 150 mga lungsod
Gaano kadaming tao ang may mahabang oras ng pagbabyahe araw-araw sa pampublikong sasakyan sa Cordoba, Argentina?
Ang porsiyento ng mga nagbibiyahe na sumasakay sa pampublikong transportasyon ng higit 2 oras araw-araw. Kasama dito ang pagbibiyahe gamit ang Colectivo, Cable car.
14%
Tingnan kung anong porsyento ang pagbabyahe nang mahigit sa 2 oras sa higit pang mga lungsod Tingnan ang karaniwang bilang ng araw-araw na pagbyabyahe para sa mahigit na 150 mga lungsod

Oras ng Paghihintay

Gaano katagal kadalasang naghihintay ang mga tao sa istasyon sa Cordoba araw-araw?
Ang karaniwang bilang ng oras ng paghihintay ng mga tao sa hintuan o istasyon para sa kanilang linya sa Colectivo, Cable car sa isang araw.
21 min
Tingnan ang karaniwang bilang ng oras ng paghihintay ng mga tao sa buong mundo?
Gaano kadaming tao sa Cordoba ang kadalasang naghihintay ng matagal sa isang istasyon?
Ang porsyento ng mga tao na karaniwang naghihintay ng mahigit sa 20 minuto sa kanilang linya ng sasakyan araw-araw, halimbawa ang papunta at pauwi mula sa trabaho
43%
Tingnan ang bilang ng mga tao na naghihintay ng matagal sa isang istasyon sa ibang mga lungsod Tingnan ang karaniwang bilang ng oras ng paghihintay ng mga tao sa buong mundo?

Layo ng Byahe

Gaano kalayo kadalasang nagbabyahe ang mga tao sa pamamagitan ng pampublikong sasakyan sa Cordoba?
Ang karaniwang distansya na binabyahe mg mga tao sa isang byahe, halimbawa papunta at pauwi mula sa trabaho gamit ang pampublikong sasakyan kabilang ang Colectivo, Cable car.
5.2 km
Tingnan ang karaniwang layo ng binabyahe ng mga tao sa buong mundo
Gaano kadaming tao ang nagbabyahe ng matagal araw-araw sa Cordoba?
Ang porsyento ng mga tao na kadalasang nagbabyahe ng mahigit sa 12 km sa isang direksyon, halimbawa papunta at pauwi mula sa trabaho, araw-araw gamit ang pampublikong sasakyan
4%
Tingnan kung gaano kadaming tao ang nagbabyahe ng mahigit sa 12 km bawat araw sa ibang mga lungsod Tingnan ang karaniwang layo ng binabyahe ng mga tao sa buong mundo

Bilang ng Paglipat

Ilang tao ang lumipat ng linya ng hindi bababa sat isang beses sa Cordoba?
Ang porsyento ng mga tao na lumipat ng hindi bababa sa isang beses sa isang byahe.
36%
Tingnan kung gaano kadaming tao ang lumilipat ng linya sa buong mundo
Gaano kadaming tao ang lumipat ng linya ng sasakyan ng mahigit sa isang beses sa isang byahe sa Cordoba?
Ang porsyento ng mga tao na lumilipat nang hindi bababa sa dalawang beses kapag nagbabyahe sa isang tiyak na destinasyon sa isang biyahe.
7%
Tingnan kung gaano kadaming tao ang lumilipat ng linya ng hindi bababa sa dalawang beses sa buong mundo Tingnan kung gaano kadaming tao ang lumilipat ng linya sa buong mundo

Layo ng Lalakarin

Gaano kalayo ang karaniwang nilalakad ng mga tao kada byahe sa Cordoba?
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao araw-araw sa isang direksyon, halimbawa sa kanilang pag-uwi sa bahay o pagpasok sa trabaho.
0.62 km
Tingnan ang karaniwang layo na nilalakad sa buong mundo
Gaano kadaming tao ang naglalakad ng mahigit sa 1 km sa Cordoba?
Ang porsyento ng mga tao na naglalakad ng mahigit sa 1 km bawat araw upang marating ang isang tiyak na destinasyon, halimbawa ang papunta at pauwi mula sa trabaho.
12%
Tingnan kung gaano kadaming tao sa ibang mga lungsod ang naglalakad ng mahigit sa 1 km Tingnan ang karaniwang layo na nilalakad sa buong mundo
Pinaka kilalang mga linya ng Colectivo
 • 601 - Sentido Antihorario
 • 600 - Sentido Horario
 • 81 - VUELTA - B° Chateau Carreras - B° Coronel Olmedo
Pinaka kilalang mga istasyon ng Colectivo
 • Bv. Chacabuco (Entre Bv. A. Illia Y Roundeau)
 • Bv. Chacabuco (Entre O. Oro Y S. Derqui)
 • Colon 761 (Entre Urquiza Y Fragueiro)
Pinaka kilalang mga linya ng Cable car
 • TC - IDA - B° Ameguino Norte - Plaza Lavalle
Pinaka kilalang mga linya ng Colectivo
 • 601 - Sentido Antihorario
 • 600 - Sentido Horario
 • 81 - VUELTA - B° Chateau Carreras - B° Coronel Olmedo
Pinaka kilalang mga istasyon ng Colectivo
 • Bv. Chacabuco (Entre Bv. A. Illia Y Roundeau)
 • Bv. Chacabuco (Entre O. Oro Y S. Derqui)
 • Colon 761 (Entre Urquiza Y Fragueiro)
Pinaka kilalang mga linya ng Cable car
 • TC - IDA - B° Ameguino Norte - Plaza Lavalle
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?