Layo ng byahe gamit ang pampublikong sasakyan

Ginagamit ng mga tao ang pampublikong sasakyan upang makarating mula sa lugar A patungo sa lugar B, ito man ay pauwi sa bahay o papasok sa paaralan. Gaano ba kalayo ang babyahehin sa pamamasahe sa iba't ibang lugar? Tingnan ang karaniwang layo ng binabiyahe ng mga tao sa mga lungsod sa buong mundo at ang porsyento ng mga tao lalo na ang mga may mahabang oras ng pagbabiyahe, ayon sa Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit na may kasamang katotohan at istatistika na inipon mula sa data ng paggamit sa mahigit 170 milyong mga gumagamit ng pampublikong sasakyan.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within SF Bay Area is 5.65 mi. Yet 60% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Washington / Baltimore is 5.47 mi. Yet 58% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within SF Bay Area is 5.65 mi. Yet 60% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Ribeirao Preto is 4.4 km. Yet 29% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Belem Region is 6.8 km. Yet 45% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Campo Grande is 5.8 km. Yet 39% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Florianopolis Region is 7.2 km. Yet 48% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Naples is 7.1 km. Yet 47% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Boston is 4.35 mi. Yet 46% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Yorkshire is 6.7 km. Yet 44% of riders travel over 12 km in a single direction.
Gaano kalayo karaniwang nagbabiyahe ang mga tao sa bawat biyahe sa pampublikong sasakyan?
Ang karaniwang layo na nilalakbay ng mga tao sa isang biyahe, halimbawa sa pagpunta at paguwi mula sa trabaho gamit ang pampublikong sasakyan.
Gaano kadaming tao ang may mahabang biyahe araw-araw?
Ang porsyento ng mga tao na karaniwang bumabiyahe ng mahigit sa 12 km sa isang direksyon gamit ang pampublikong sasakyan.
Ecuador Cuenca0%
Ireland Ireland14%
Singapore Singapore16%
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?