Layo ng byahe gamit ang pampublikong sasakyan

Ginagamit ng mga tao ang pampublikong sasakyan upang makarating mula sa lugar A patungo sa lugar B, ito man ay pauwi sa bahay o papasok sa paaralan. Gaano ba kalayo ang babyahehin sa pamamasahe sa iba't ibang lugar? Tingnan ang karaniwang layo ng binabiyahe ng mga tao sa mga lungsod sa buong mundo at ang porsyento ng mga tao lalo na ang mga may mahabang oras ng pagbabiyahe, ayon sa Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit na may kasamang katotohan at istatistika na inipon mula sa data ng paggamit sa mahigit 250 milyong mga gumagamit ng pampublikong sasakyan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Florence ay 4.1 km. Ngunit 27% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Ottawa ay 7.8 km. Ngunit 52% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Padova ay 4.7 km. Ngunit 31% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Monterrey ay 9.5 km. Ngunit 63% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Coimbra ay 2.4 km. Ngunit 16% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Lyon ay 4.7 km. Ngunit 31% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Strasbourg ay 3.9 km. Ngunit 26% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Toulouse ay 6.6 km. Ngunit 44% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Goiania Region ay 7.0 km. Ngunit 47% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Sao Paulo Region ay 8.1 km. Ngunit 54% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
Gaano kalayo karaniwang nagbabiyahe ang mga tao sa bawat biyahe sa pampublikong sasakyan?
Ang karaniwang layo na nilalakbay ng mga tao sa isang biyahe, halimbawa sa pagpunta at paguwi mula sa trabaho gamit ang pampublikong sasakyan.
Gaano kadaming tao ang may mahabang biyahe araw-araw?
Ang porsyento ng mga tao na karaniwang bumabiyahe ng mahigit sa 12 km sa isang direksyon gamit ang pampublikong sasakyan.
Ecuador Cuenca0%
Ireland Ireland14%
Singapore Singapore16%
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?