Indise ng Moovit sa Pampublikong Sasakyan

Paghambingin ang mga katotohanan at istatistika tungkol sa pampublikong sasakyan sa iyong lungsod

• Quick Facts To Use •
Did you know that in Recife Region, the average distance people walk to work or home is 0.69 km? Approximately, 19% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Toulouse is 6.6 km. Yet 44% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Recife Region each day? Commuters wait on average 27min, but over 79% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Medellin is 51%. On average, 6% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in South West, the average distance people walk to work or home is 0.85 km? Approximately, 30% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Medellin is 5.9 km. Yet 39% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Portland each day? Commuters wait on average 14min, but over 41% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Caxias do Sul and Serra Gaucha is 4.4 km. Yet 29% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Ottawa, the average distance people walk to work or home is 0.79 km? Approximately, 26% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Belo Horizonte Region is 8.7 km. Yet 58% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Paris each day? Commuters wait on average 12min, but over 35% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Portland is 52%. On average, 20% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Portland is 5.10 mi. Yet 54% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within South West is 6.6 km. Yet 44% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in South West each day? Commuters wait on average 12min, but over 36% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Ottawa, the average amount of time people spend riding public transit is 84min. Over 85% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Toronto, the average distance people walk to work or home is 0.79 km? Approximately, 26% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Toulouse is 64%. On average, 19% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Medellin, the average distance people walk to work or home is 1.75 km? Approximately, 73% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Caxias do Sul and Serra Gaucha, the average distance people walk to work or home is 0.76 km? Approximately, 23% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
In Portland, the average amount of time people spend riding public transit is 90min. Over 91% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Portland, the average distance people walk to work or home is 0.61 mi? Approximately, 36% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
In Recife Region, the average amount of time people spend riding public transit is 96min. Over 98% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Toulouse each day? Commuters wait on average 9min, but over 28% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Toronto is 10.0 km. Yet 66% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
In Belo Horizonte Region, the average amount of time people spend riding public transit is 85min. Over 86% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
In South West, the average amount of time people spend riding public transit is 53min. Over 53% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Ottawa each day? Commuters wait on average 13min, but over 37% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Caxias do Sul and Serra Gaucha, the average amount of time people spend riding public transit is 60min. Over 61% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Toulouse, the average distance people walk to work or home is 0.86 km? Approximately, 31% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Toronto each day? Commuters wait on average 14min, but over 41% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Belo Horizonte Region each day? Commuters wait on average 23min, but over 68% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Ottawa is 7.8 km. Yet 52% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Ottawa is 62%. On average, 17% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Belo Horizonte Region, the average distance people walk to work or home is 0.64 km? Approximately, 16% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
In Medellin, the average amount of time people spend riding public transit is 66min. Over 67% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Toronto is 73%. On average, 25% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Caxias do Sul and Serra Gaucha is 58%. On average, 16% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Paris, the average amount of time people spend riding public transit is 64min. Over 65% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Paris is 10.8 km. Yet 72% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Caxias do Sul and Serra Gaucha each day? Commuters wait on average 18min, but over 54% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Paris is 75%. On average, 32% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Paris, the average distance people walk to work or home is 0.74 km? Approximately, 24% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Recife Region is 9.0 km. Yet 60% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Belo Horizonte Region is 53%. On average, 14% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in South West is 29%. On average, 10% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Medellin each day? Commuters wait on average 11min, but over 32% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Toulouse, the average amount of time people spend riding public transit is 44min. Over 44% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
In Toronto, the average amount of time people spend riding public transit is 96min. Over 98% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Recife Region is 56%. On average, 20% of riders transfer at least twice during a single trip.

Araw-araw mahigit sa 100 milyong tao sa buong mundo ang nagbibiyahe sa pampublikong sasakyan gamit ang Moovit. Nagbibigay ang mg Kaalaman sa Moovit ng mga istatistika at analitiko para sa pampublikong sasakyan batay sa data ng paggamit ng Moovit, mga survey at mga travel pattern ng paglalakbay sa palibot ng kanilang mga lungsod.

Tuklasin kung saan madalas na naghihintay ng bus ang mga pasahero, kung gaano katagal ang araw-araw nilang pamamasahe, gaano kalayo ang binabyahe ng mga tao papunta at mula sa trabaho gamit ang bus, tren o subway at ang karaniwang distansiya na nilalakad ng tao sa bawat araw at higit pa.

Oras ng Byahe
Ang kabuuang oras ng pagbabyahe ng mga tao sa pampublikong sasakyan bawat araw
Tingnan ang higit pa
Oras ng Paghihintay
Ang bilang ng otas ng paghihintay ng mga tao sa linya sa isang istasyon
Tingnan ang higit pa
Layo ng Byahe
Ang karaniwang layo ng byahe sa pampublikong sasakyan kada bayahe
Tingnan ang higit pa
Bilang ng Paglipat
Bilang ng mga tao na lumipat ng linya kada byahe
Tingnan ang higit pa
Layo ng Lalakarin
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao kada byahe
Tingnan ang higit pa
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod? Makipag-ugnayan sa amin
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?