Indise ng Moovit sa Pampublikong Sasakyan

Paghambingin ang mga katotohanan at istatistika tungkol sa pampublikong sasakyan sa iyong lungsod

• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Maringa Region ay 4.5 km. Ngunit 30% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Montreal, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 87 min. Higit 88% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Maringa Region, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.75 km? Tinatayang 22% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Belo Horizonte Region, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 85 min. Higit 86% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Maceio bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 32 min, ngunit higit 94% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Sydney bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 13 min, ngunit higit 38% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Recife Region ay 56%. Karaniwan, 20% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Sydney, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 82 min. Higit 83% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Maceio ay 35%. Karaniwan, 9% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Recife Region bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 27 min, ngunit higit 79% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Genoa ay 4 km. Ngunit 27% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Genoa, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 54 min. Higit 55% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Maceio, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 82 min. Higit 83% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Montreal ay 7.7 km. Ngunit 51% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Recife Region ay 9.0 km. Ngunit 60% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa East Midlands, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.98 km? Tinatayang 36% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Los Angeles bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 20 min, ngunit higit 59% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Sydney ay 9 km. Ngunit 60% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa East Midlands bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 12 min, ngunit higit 34% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Los Angeles ay 71%. Karaniwan, 30% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Maringa Region bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 23 min, ngunit higit 67% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Genoa, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.70 km? Tinatayang 19% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Maceio, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.55 km? Tinatayang 9% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Sydney, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.65 km? Tinatayang 17% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Belo Horizonte Region bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 23 min, ngunit higit 68% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Montreal, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.81 km? Tinatayang 27% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa East Midlands ay 32%. Karaniwan, 13% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Lima, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.69 km? Tinatayang 17% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Recife Region, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.69 km? Tinatayang 19% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Lima ay 8.1 km. Ngunit 54% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Belo Horizonte Region, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.64 km? Tinatayang 16% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Montreal bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 14 min, ngunit higit 41% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Maringa Region ay 55%. Karaniwan, 9% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Los Angeles ay 6.90 mi. Ngunit 74% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Montreal ay 71%. Karaniwan, 26% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Genoa ay 64%. Karaniwan, 15% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Maceio ay 6.7 km. Ngunit 44% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Lima, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 95 min. Higit 97% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Lima ay 68%. Karaniwan, 23% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Los Angeles, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.58 mi? Tinatayang 36% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Belo Horizonte Region ay 8.7 km. Ngunit 58% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Lima bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 14 min, ngunit higit 40% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Recife Region, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 96 min. Higit 98% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Genoa bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 12 min, ngunit higit 35% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng East Midlands ay 6.2 km. Ngunit 41% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Maringa Region, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 64 min. Higit 65% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Sydney ay 48%. Karaniwan, 15% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Los Angeles, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 86 min. Higit 87% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Belo Horizonte Region ay 53%. Karaniwan, 14% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa East Midlands, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 52 min. Higit 52% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.

Araw-araw mahigit sa 300 milyong tao sa buong mundo ang nagbibiyahe sa pampublikong sasakyan gamit ang Moovit. Nagbibigay ang mg Kaalaman sa Moovit ng mga istatistika at analitiko para sa pampublikong sasakyan batay sa data ng paggamit ng Moovit, mga survey at mga travel pattern ng paglalakbay sa palibot ng kanilang mga lungsod.

Tuklasin kung saan madalas na naghihintay ng bus ang mga pasahero, kung gaano katagal ang araw-araw nilang pamamasahe, gaano kalayo ang binabyahe ng mga tao papunta at mula sa trabaho gamit ang bus, tren o subway at ang karaniwang distansiya na nilalakad ng tao sa bawat araw at higit pa.

Oras ng Byahe
Ang kabuuang oras ng pagbabyahe ng mga tao sa pampublikong sasakyan bawat araw
Tingnan ang higit pa
Oras ng Paghihintay
Ang bilang ng otas ng paghihintay ng mga tao sa linya sa isang istasyon
Tingnan ang higit pa
Layo ng Byahe
Ang karaniwang layo ng byahe sa pampublikong sasakyan kada bayahe
Tingnan ang higit pa
Bilang ng Paglipat
Bilang ng mga tao na lumipat ng linya kada byahe
Tingnan ang higit pa
Layo ng Lalakarin
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao kada byahe
Tingnan ang higit pa
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod? Makipag-ugnayan sa amin
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?