Naghihintay sa pampublikong sasakyan

Tuklasin ang pinakamahusay at pinakamalalang mga lungsod para sa pampublikong sasakyan sa pamamagitan ng paghahambing kung saan gumugugol ng pinakamaraming oras sa paghihintay sa istasyon para sa kanilang linya ng sasakyan. Tingnan kung ano ang ranggo ng iyong lungsod para sa karaniwang oras ng paghihintay ayon sa Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit na naglalaman ng mga katotohanan at istatistika mula sa data ng paggamit ng Moovit batay sa 170 milyong mga gumagamit ng pampublikong sasakyan sa buong mundo.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Bogota each day? Commuters wait on average 20min, but over 59% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Strasbourg each day? Commuters wait on average 9min, but over 26% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Scotland each day? Commuters wait on average 14min, but over 40% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Florianopolis Region each day? Commuters wait on average 17min, but over 50% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Natal Region each day? Commuters wait on average 30min, but over 89% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Sao Luis each day? Commuters wait on average 26min, but over 78% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Munich each day? Commuters wait on average 10min, but over 29% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Paris each day? Commuters wait on average 12min, but over 35% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Nantes each day? Commuters wait on average 12min, but over 35% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Trieste each day? Commuters wait on average 11min, but over 33% wait longer than 20 minutes.
Gaano katagal karaniwang naghihintay ang mga tao sa isang istasyon araw-araw?
Ang karaniwang bilang ng oras na pinaghihintay ng mga tao sa sakayan ng bus o istasyon ng tren sa bawat araw para sa isang biyahe.
Gaano kadaming tao an kadalasang naghihintay ng matagal para sa kanilang linya sa isang istasyon araw-araw?
Ang porsyento ng mga tao na karaniwang naghihintay ng mahigit sa 20 minuto para sa isang linya ng sasakyan para sa isang biyahe, halimbawa sa kanilang pagpunta sa trabaho o sa bahay.
Ecuador Cuenca9%
Ireland Ireland18%
Singapore Singapore11%
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?