Naghihintay sa pampublikong sasakyan

Tuklasin ang pinakamahusay at pinakamalalang mga lungsod para sa pampublikong sasakyan sa pamamagitan ng paghahambing kung saan gumugugol ng pinakamaraming oras sa paghihintay sa istasyon para sa kanilang linya ng sasakyan. Tingnan kung ano ang ranggo ng iyong lungsod para sa karaniwang oras ng paghihintay ayon sa Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit na naglalaman ng mga katotohanan at istatistika mula sa data ng paggamit ng Moovit batay sa 250 milyong mga gumagamit ng pampublikong sasakyan sa buong mundo.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Palermo bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 23 min, ngunit higit 68% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa San Diego bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 16 min, ngunit higit 46% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Denver Boulder bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 14 min, ngunit higit 42% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Maringa Region bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 23 min, ngunit higit 67% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Izmir - Aydin bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 15 min, ngunit higit 45% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Ciudad Real bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 8 min, ngunit higit 23% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Brisbane bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 13 min, ngunit higit 38% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Montreal bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 14 min, ngunit higit 41% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Santos, Sao Vicente, Guaruja, Cubatao and Bertioga bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 22 min, ngunit higit 66% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Scotland bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 14 min, ngunit higit 40% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
Gaano katagal karaniwang naghihintay ang mga tao sa isang istasyon araw-araw?
Ang karaniwang bilang ng oras na pinaghihintay ng mga tao sa sakayan ng bus o istasyon ng tren sa bawat araw para sa isang biyahe.
Gaano kadaming tao an kadalasang naghihintay ng matagal para sa kanilang linya sa isang istasyon araw-araw?
Ang porsyento ng mga tao na karaniwang naghihintay ng mahigit sa 20 minuto para sa isang linya ng sasakyan para sa isang biyahe, halimbawa sa kanilang pagpunta sa trabaho o sa bahay.
Ecuador Cuenca9%
Ireland Ireland18%
Singapore Singapore11%
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?