Layo ng nilalakad araw-araw

Sa aling mga lungsod pinakamadalas naglalakad ang mga tao? Sa aling mga lungsod pinaka bihirang maglakad ang mga tao? Nais naming malaman kaya nagpasya kami na pag-aralan ang mga pattern ng pagbabyahe at data ng paggamit ng mahigit sa 250 milyong gumagamit ng pampublikong sasakyan sa buong mundo at ilabas ang Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit. Makikita sa ibaba ang karaniwang layo ng nilalakad ng mga tao at kung gaano kadami ang karaniwang naglalakad ng mahigit 1 km bawat araw upang marating ang partikular na destinasyon, tulad ng bahay o trabaho sa mga lungsod sa buong mundo.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Izmir - Aydin, the average distance people walk to work or home is 0.87 km? Approximately, 28% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Sao Paulo Region, the average distance people walk to work or home is 0.67 km? Approximately, 18% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Pittsburgh, the average distance people walk to work or home is 0.50 mi? Approximately, 26% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Natal Region, the average distance people walk to work or home is 0.66 km? Approximately, 18% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Ponta Grossa, the average distance people walk to work or home is 0.52 km? Approximately, 12% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Israel, the average distance people walk to work or home is 0.64 km? Approximately, 16% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Rosario, the average distance people walk to work or home is 0.52 km? Approximately, 7% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Cordoba, the average distance people walk to work or home is 0.62 km? Approximately, 12% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Fortaleza Region, the average distance people walk to work or home is 0.61 km? Approximately, 14% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Toronto, the average distance people walk to work or home is 0.79 km? Approximately, 26% walk more than 1 km to reach their destination.
Gaano kalayo ang kadalasang nilalakad ng mga tao kada byahe sa iba't ibang lungsod sa buong mundo?
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao araw-araw sa isang direksyon halimbawa pauwi o papunta sa trabaho.
Gaano kadaming tao sa bawat lungsod ang naglalakad nang mahigit sa 1 km?
Ang porsyento ng mga tao na naglalakad nang mahigit sa 1 km bawat araw upang makarating sa partikulat na lugar, halimbawa sa pagpunta o paguwi mula sa trabaho.
Ecuador Cuenca16%
Ireland Ireland31%
Singapore Singapore12%
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?