Layo ng nilalakad araw-araw

Sa aling mga lungsod pinakamadalas naglalakad ang mga tao? Sa aling mga lungsod pinaka bihirang maglakad ang mga tao? Nais naming malaman kaya nagpasya kami na pag-aralan ang mga pattern ng pagbabyahe at data ng paggamit ng mahigit sa 720 milyong gumagamit ng pampublikong sasakyan sa buong mundo at ilabas ang Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit. Makikita sa ibaba ang karaniwang layo ng nilalakad ng mga tao at kung gaano kadami ang karaniwang naglalakad ng mahigit 1 km bawat araw upang marating ang partikular na destinasyon, tulad ng bahay o trabaho sa mga lungsod sa buong mundo.
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.