Thực tế và thống kê sử dụng phương tiện công cộng trong Toronto, Canada

Mô hình đi làm bằng Đường cho xe chạy, Xe điện ngầm, Tàu hỏa, Xe buýt & Phà ở Toronto - Thống kê, Phân tích và Dữ liệu sử dụng

Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit giúp ai cũng có thể khám phá cách mọi người ở Toronto di chuyển mỗi ngày bằng phương tiện công cộng so với các thành phố khác. Dưới đây bạn sẽ tìm được thời gian làm việc và chờ trung bình cho người đi, khoảng cách mọi người đi làm bằng phương tiện công cộng và khoảng cách trung bình mọi người ở Toronto đi bộ mỗi ngày. Xem Đường cho xe chạy, Xe điện ngầm, Tàu hỏa, Xe buýt & Phà và nhà ga nào là phổ biến nhất ở Toronto và hơn thế nữa!
Toronto có (các) loại phương tiện 5, bao gồm: Đường cho xe chạy, Xe điện ngầm, Tàu hỏa, Xe buýt & Phà, điều hành bởi vài đại lý vận chuyển, bao gồm Toronto Subway, TTC, TTC Streetcar, GO Transit, York Region Transit, MiWay, Hamilton Street Railway, Brampton Transit, GO Transit Bus, Grand River Transit, Guelph Transit & Burlington Transit
• Thực tế Nhanh để dùng •
Toronto, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 96 phút. Hơn 98% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Toronto mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 phút, nhưng hơn 41% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Toronto10.0 km. Nhưng 66% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Toronto73%. Tính trung bình, 25% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Toronto, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.79 km? Khoảng 26% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.

Thời gian đi làm

Mọi người ở Toronto thường đi làm bao lâu bằng phương tiện công cộng hàng ngày?
Thời gian trung bình mọi người dành để đi làm bằng phương tiện công cộng, ví dụ đến và về từ chỗ làm, vào ngày thường
96 phút
So sánh thời gian đi làm trung bình từ hơn 150 thành phố
Bao nhiêu người đi làm xa bằng phương tiện công cộng ở Toronto, Canada?
Phần trăm người đi phương tiện công cộng hơn 2 giờ mỗi ngày. Điều này bao gồm đi bằng Đường cho xe chạy, Xe điện ngầm, Tàu hỏa, Xe buýt & Phà.
34%
So sánh hơn 150 thành phố, phần trăm người sử dụng phương tiện công cộng để đi làm dài hơn 2 giờ So sánh thời gian đi làm trung bình từ hơn 150 thành phố

Thời gian Chờ

Mọi người thường chờ bao lâu ở nhà ga ở Toronto mỗi ngày?
Thời gian trung bình mọi người chờ ở trạm dừng hoặc nhà ga vì tuyến Đường cho xe chạy, Xe điện ngầm, Tàu hỏa, Xe buýt & Phà của họ vào ngày thường.
14 phút
Xem thời gian chờ trung bình của mọi người ở khắp thế giới
Bao nhiêu người ở Toronto thường chờ rất lâu ở trạm trung chuyển?
Phần trăm người phải chờ trung bình hơn 20 phút vì tuyến trung chuyển của họ mỗi ngày, ví dụ đi và về từ chỗ làm.
10%
Xem số người phải chờ một thời gian dài ở nhà ga ở thành phố khác Xem thời gian chờ trung bình của mọi người ở khắp thế giới

Khoảng cách Chuyến đi

Mọi người thường đi làm bao xa bằng phương tiện công cộng ở Toronto?
Khoảng cách trung bình mọi người thường di chuyển trong một chuyến đi, ví dụ đi hoặc về từ chỗ làm, với phương tiện công cộng gồm Đường cho xe chạy, Xe điện ngầm, Tàu hỏa, Xe buýt & Phà.
10.0 km
Hãy xem khoảng cách trung bình mọi người đi làm trên thế giới
Bao nhiêu người đi làm mất một thời gian dài mỗi ngày ở Toronto?
Phần trăm người thường di chuyển hơn 12 km theo một hướng, ví dụ đi hoặc về từ chỗ làm mỗi ngày bằng phương tiện công cộng.
25%
Xem bao nhiêu người đi làm với khoảng cách hơn 12 km mỗi ngày ở thành phố khác Hãy xem khoảng cách trung bình mọi người đi làm trên thế giới

Số lượng Nối chuyến

Bao nhiêu người nối chuyến ít nhất một lần ở Toronto?
Phần trăm người nối chuyến ít nhất một lần trong mỗi một chuyến đi.
73%
Hãy xem bao nhiêu người nối chuyến khắp thế giới
Bao nhiêu người nối chuyến hơn một lần trong một chuyến đi ở Toronto?
Phần trăm người nối chuyến ít nhất hai lần khi đi đến một địa điểm xác định trong một chuyến đi.
25%
Xem có bao nhiêu người nối chuyến ít nhất hai lần trên thế giới Hãy xem bao nhiêu người nối chuyến khắp thế giới

Khoảng cách Đi bộ

Mọi người thường đi bộ bao xa trong mỗi chuyến đi ở Toronto?
Khoảng cách trung bình mọi người đi mỗi người theo 1 hướng, ví dụ về nhà hay đi làm.
0.79 km
Xem khoảng cách đi bộ trung bình khắp thế giới
Bao nhiêu người đi bộ hơn 1 km ở Toronto?
Phần trăm người đi bộ hơn 1 km mỗi ngày để đến một địa điểm cụ thế, ví dụ đi hoặc về từ chỗ làm.
26%
Xem bao nhiêu người ở các thành phố khác đi bộ hơn 1 km Xem khoảng cách đi bộ trung bình khắp thế giới
Tuyến Xe buýt phổ biến nhất
 • 36 - FINCH WEST
 • 41 - KEELE
 • 7 - BATHURST
Nhà ga Xe buýt phổ biến nhất
 • Gateway Terminal At Shoppers World
 • Bramalea Terminal
 • Islington
Tuyến Xe điện ngầm phổ biến nhất
 • 1 - LINE 1 (YONGE-UNIVERSITY)
 • 2 - LINE 2 (BLOOR - DANFORTH)
 • 3 - LINE 3 (SCARBOROUGH)
Nhà ga Xe điện ngầm phổ biến nhất
 • Bloor
 • Finch
 • Kipling
Tuyến Xe buýt phổ biến nhất
 • 36 - FINCH WEST
 • 41 - KEELE
 • 7 - BATHURST
Nhà ga Xe buýt phổ biến nhất
 • Gateway Terminal At Shoppers World
 • Bramalea Terminal
 • Islington
Tuyến Xe điện ngầm phổ biến nhất
 • 1 - LINE 1 (YONGE-UNIVERSITY)
 • 2 - LINE 2 (BLOOR - DANFORTH)
 • 3 - LINE 3 (SCARBOROUGH)
Nhà ga Xe điện ngầm phổ biến nhất
 • Bloor
 • Finch
 • Kipling
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn?