Chuyến tuyến phương tiện công cộng

Để đến được điểm đến, đôi khi chúng ta phải chuyển đổi tuyến đường hoặc phương tiện vận chuyển. Khám phá xem có bao nhiêu người trên thế giới chuyển tuyến, đôi khi nhiều lần, trên đường về nhà, đến trường hoặc đi làm mỗi ngày. Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit dựa trên phân tích dữ liệu sử dụng từ hơn 250 triệu người dùng phương tiện công cộng trên khắp thế giới.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Padova46%. Tính trung bình, 14% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Denver Boulder54%. Tính trung bình, 22% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Los Angeles71%. Tính trung bình, 30% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Granada43%. Tính trung bình, 10% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Cordoba36%. Tính trung bình, 7% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Bogota67%. Tính trung bình, 19% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Recife Region56%. Tính trung bình, 20% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Genoa64%. Tính trung bình, 15% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Maringa Region55%. Tính trung bình, 9% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Campina Grande53%. Tính trung bình, 8% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
Bao nhiêu người chuyển tuyến ít nhất 1 lần mỗi ngày trên thế giới?
Phần trăm số người chuyến tuyến ít hất 1 lần trong một chuyến đi, ví dụ về nhà hoặc đi làm.
Ecuador Cuenca51%
Hy Lạp Athens69%
Singapore Singapore69%
Trung Quốc Hong Kong59%
Bao nhiêu người chuyến tuyến hơn 1 lần trong 1 chuyến đi ở các thành phố khác nhau?
Phần trăm số người chuyển tuyến, bao gồm xe buýt, tàu hoả, tàu điện ngầm ít nhất 2 lần khi đi đến một địa điểm nhất định.
Ecuador Cuenca9%
Hy Lạp Athens25%
Singapore Singapore21%
Trung Quốc Hong Kong20%
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn?