Chuyến tuyến phương tiện công cộng

Để đến được điểm đến, đôi khi chúng ta phải chuyển đổi tuyến đường hoặc phương tiện vận chuyển. Khám phá xem có bao nhiêu người trên thế giới chuyển tuyến, đôi khi nhiều lần, trên đường về nhà, đến trường hoặc đi làm mỗi ngày. Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit dựa trên phân tích dữ liệu sử dụng từ hơn 720 triệu người dùng phương tiện công cộng trên khắp thế giới.
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.